koreanklass koreanvocab

Korean Klass Vocab: 100 คำนามภาษาเกาหลีใช้บ่อย 100 Common Noun

Korean Klass Vocab:
100 คำนามภาษาเกาหลีใช้บ่อย
100 Common Noun

1. 가방 [คา-บัง] กระเป๋า
2. 가수 [คา-ซู] นักร้อง
3. 가족 [คา-จก] ครอบครัว
4. 계란 [คเย-รัน] ไข่
5. 공항 [คง-ฮัง] สนามบิน

6. 과일 [ควา-อิล] ผลไม้
7. 김치 [คิม-ชิ] กิมจิ
8. [ก๊ด] ดอกไม้
9. 나라 [นา-รา] ประเทศ
10. 남자 [นัม-จา] ผู้ชาย

11. 내일 [แน-อิล] พรุ่งนี้
12. [นยอน] ปี
13. 노래 [โน-เร] เพลง
14. 노래방 [โน-เร-บัง] ห้องคาราโอเกะ
15. [นุน] ดวงตา

16. 맥주 [แมก-จู] เบียร์
17. 모자 [โม-จา] หมวก
18. [มุล] น้ำ
19. 미국 [มี-กุก] สหรัฐอเมริกา
20. 바지 [พา-จี] กางเกง

21. 박물관 [พัง-มุล-กวาน] พิพิธภัณฑ์
22. [พับ] ข้าว
23.[พัง] ห้อง
24. 배우 [แพ-อู] นักแสดง / ดารา
25. 백화점 [แพก-ฮวา-จอม] ห้างสรรพสินค้า

26. 병원 [พยอง-วอน] โรงพยาบาล
27. [ปัง] ขนมปัง
28. 사과 [ซา-กวา] แอปเปิ้ล
29. 사람 [ซา-รัม] คน
30. 사랑 [ซา-ราง] ความรัก

31. 사진 [ซา-จิน] รูปภาพ
32. [เซก] สี
33. 선생님 [ซอน-แซง-นิม] อาจารย์
34. 소주 [โซ-จู] โซจู
35. 소파 [โซ-พ่า] โซฟา

36. [ซน] มือ
37. 수박 [ซู-บัก] แตงโม
38. [ซุล] เหล้า
39. 스마트폰 [ซึ-มา-ทึ-พน] สมาร์ทโฟน
40. 시간 [ชี-กัน] เวลา

41. 시계 [ชี-กเย] นาฬิกา
42. 시장 [ชี-จัง] ตลาด
43. 식탁 [ชิก-ทัก] โต๊ะกินข้าว
44. 신발 [ชิน-บัล] รองเท้า
45. 아버지 [อา-บอ-จี] พ่อ

46. 아이스크림 [อา-อี-ซึ-คึ-ริม] ไอศครีม
47. 안경 [อัน-กยอง] แว่นตา
48. 약국 [ยัก-กุก] ร้านขายยา
49. 양말 [ยัง-มัล] ถุงเท้า
50. 어머니 [ออ-มอ-นี] แม่

51. 어제 [ออ-เจ] เมื่อวาน
52. 여자 [ยอ-จา] ผู้หญิง
53. 영어 [ยอง-งอ] ภาษาอังกฤษ
54. 영화 [ยอง-ฮวา] ภาพยนต์
55. 영화관 [ยอง-ฮวา-กวาน] โรงหนัง

56. 오늘 [โอ-นึล] วันนี้
57. [อ๊ด] เสื้อผ้า
58. 옷장 [อ๊ด-จัง] ตู้เสื้อผ้า
59. 우리 [อู-รี] พวกเรา
60. 우유 [อู-ยู] นม

61. 우체국 [อู-แช-กุก] ไปรษณีย์
62. [วอน] วอน (ค่าเงิน)
63. 은행 [อึน-แฮง] ธนาคาร
64. 음료수 [อึม-รโย-ซู] เครื่องดื่ม
65. 음식 [อึม-ชิก] อาหาร

66. 의사 [อึย-ซา] หมอ
67. 의자 [อึย-จา] เก้าอี้
68. 이름 [อี-รึม] ชื่อ
69. [อิล] วัน
70. [ชอ] ฉัน

71. 주스 [ชู-ซึ] น้ำผลไม้
72. 중국 [ชุง-กุก] ประเทศจีน
73. 중국어 [ชุง-กุก-กอ] ภาษาจีน
74. 지하철 [ชี-ฮา-ช่อล] รถไฟใต้ดิน
75. 직업 [ชี-กอบ] อาชีพ

76. 질문 [ชิล-มุน] คำถาม
77. [ชิบ] บ้าน
78. [ช่า] รถยนต์ / ชา
79. [แช็ก] หนังสือ
80. 책상 [แชก-ซัง] โต๊ะทำงาน

81. 책장 [แชก-จัง] ชั้นหนังสือ
82. 초콜릿 [โช-คล-ลิท] ช็อกโกแลต
83. 치마 [ชี-มะ] กระโปรง
84. 친구 [ชิน-กู] เพื่อน
85. 침대 [ชิ่ม-แด] เตียง

86. 커피 [คอ-พี่] กาแฟ
87. 컴퓨터 [คอม-พยู-ท่อ] คอมพิวเตอร์
88. 케이크 [เค-อี-คึ] เค้ก
89. 콜라 [คล-ล่า] โคล่า
90. 탁자 [ทัก-จา] โต๊ะ

91. 태국 [แท-กุก] ประเทศไทย
92. 태국어 [แท-กุก-กอ] ภาษาไทย
93. 티셔츠 [ที-ชยอ-ชึ] เสื้อยืด
94. 편의점 [พยอน-นี-จอม] ร้านสะดวกซื้อ
95. 학교 [ฮัก-กโย] โรงเรียน

96. 학생 [ฮัก-แซง] นักเรียน
97. 한국 [ฮัน-กุก] เกาหลีใต้
98. 한국어 [ฮัน-กุก-กอ] ภาษาเกาหลี
99. 화장실 [ฮว้า-จัง-ชิล] ห้องน้ำ
100. 화장품 [ฮว้า-จัง-พุ่ม] เครื่องสำอาง

***

ติดตาม Korean Klass ได้ที่
facebook.com/koreanklass
twitter.com/koreanklass

Leave a Comment