musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER

เนื้อเพลง/แปลเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER

เนื้อเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER

อู รี ตัก ยัก ซก เค
นัน ชิน กู นึน มท เท
เก กึท ทา เก
อา เย

คา กึม ชัม มยา ซก เค
ซา ราง แป มยอน วอน เร
อู ริน นัม มยา
อา เย

ฮา นา โด อัน มี อัน เน
ซก กี ทา ฮู รยอน เน
ทือ ดี ออ เน ซี กัน นี มัน นี เซง กยอน เน
อึม คึน เด มวอล เร ยา ฮา จี อี เจ

Reset set set
โต ดา ซี Bad bad bad boy
โร ทล รา กา ซี วอน นา เก
มิล รอ เนล เต เต เต
ยอง ฮวา กวาน เท ซิน PC บัง
ชู มัล เรน นัล ชัท จี มา
เซ โร อุน มัน นัม มอ ดิล คัล กา
ฮวี พา รัม มี ชอล โร นา วา

ฮัน พยอน เน ยอง ฮวา ชอ รอม
ซา ราง แฮ โด
ยอล ริน คยอล มัล รึน ซิล รอ

คือ ชู อิน กง ดึล ชอ รอม
อุล โก พุล มยอ
ฮู ฮเว ฮา กิน ซิล รอ
อา เย

อู รี ตัก ยัก ซก เค
นัน ชิน กู นึน มท เท
เก กึท ทา เก
อา เย

คา กึม ชัม มยา ซก เค
ซา ราง แป มยอน วอน เร
อู ริน นัม มยา
อา เย

อือ อา อือ เย
เน นุน นับ เพ ซอ
อือ อา อือ เย
ตอ นา กา พอ รยอ
อี เจ นึน Bye bye
อี บยอล รับ เพ คา วี
ชี โก นึน มท ซา นึน นอ อี กี เอ
ซาก ชา รึล เก ซิล โร รา กี

เค คัท ดา นา รัน นม
จง เน จา มัม มอก โก โด ชิบ เก ซน
อึน นอ เอ อท กิท ชับ บึน แช โร
คุด ทอ บอ รยอ นัน ซุน เน โบ

ฮัน พยอน เน ยอง ฮวา ชอ รอม
ซา ราง แฮ โด
ยอล ริน คยอล มัล รึน ซิล รอ

คือ ชู อิน กง ดึล ชอ รอม
อุล โก พุล มยอ
ชิล ชอก เด กิน ซิล รอ
อา เย

อู รี ตัก ยัก ซก เค
นัน ชิน กู นึน มท เท
เก กึท ทา เก
อา เย

คา กึม ชัม ยา ซก เค
ซา ราง แป มยอน วอน เร
อู ริน นัม มยา
อา เย

I don’t care นอ เอ พี นุน มุล โด
I don’t care นัน วอน เร อี รอน นม

เน กา อัล ดอน ชัก คัน
พา บน ยอ กี ออบ ซอ oh no

I don’t care นอ เอ ชู บยอน เน ซอ
I don’t care นา ซือ เร กี ทเว โด

คือ นยัง ยก กึล แฮ
คือ เร คือ รอก เค
ทอ นึน มี รยอน ออบ เก
อา เย

(It’s over)

อู รี ตัก ยัก ซก เค
นัน ชิน กู นึน มท เท
เก กึท ทา เก
อา เย

(It’s over)

คา กึม ชัม ยา ซก เค
ซา ราง แป มยอน วอน เร
อู ริน นัม มยา
อา เย

(It’s over)

แปลเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER

มาสัญญากันนะ
ฉันเป็นแค่เพื่อนไม่ได้หรอก
มาทำให้ชัดเจนเลยดีกว่า
Ah yeah

บางครั้ง มันก็โหดร้ายไปนะ
ถ้าไม่รักกัน
เราก็คงเป็นแค่คนแปลกหน้า
Ah yeah

ฉันไม่เสียใจนะ
รู้สึกโล่งใจมากกว่า
ท้ายที่สุดแล้ว ฉันก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
แต่ตอนนี้ จะทำอะไรดีหละ

รีเซ็ทๆ
กลับไปเป็นแบดบอยอีกครั้ง
กลับไปตอนที่ฉันผลักเธอออกจากชีวิต
ไม่ไปโรงหนังแล้ว จะไปร้านเกมส์แทน
วันหยุดก็ไม่ต้องนึกถึงฉันนะ
ฉันจะไปไหนดีที่จะได้เจอคนใหม่
อยู่ดีๆ ฉันก็เริ่มผิวปาก

แม้ว่าเราจะเคยรักกัน
เหมือนกับในหนัง
แต่ฉันก็ไม่ชอบตอนจบแบบนี้

ฉันไม่อยากร้องไห้นะ
ไม่อยากร้องเหมือนพระเอกพวกนั้น
ฉันรู้สึกเสียดายเหมือนกัน
Ah yeah

มาสัญญากันนะ
ฉันเป็นแค่เพื่อนไม่ได้หรอก
มาทำให้ชัดเจนเลยดีกว่า
Ah yeah

บางครั้ง มันก็โหดร้ายไปนะ
ถ้าไม่รักกัน
เราก็คงเป็นแค่คนแปลกหน้า
Ah yeah

Ah yeah จงหายไป
Ah yeah หายไปจากตรงนี้
บาย
ฉันจะหยิบกรรไกรขึ้นมา
ฉันรู้ว่า ฉันทนรับความสูญเสียไม่ได้
ฉันจะตัดสัมพันธ์ออก ไม่ให้เหลืออะไรเลย

ฉันก็เหมือนกับปู
ถ้ามันจบ ฉันจะยอมปล่อย
แต่ฉันยังคงรั้งเธอไว้
และจะจับเธอไว้ให้แน่น
ก็เพราะรักเธอจนยอมตายแทนได้เลย

แม้ว่าเราจะเคยรักกัน
เหมือนกับในหนัง
แต่ฉันก็ไม่ชอบตอนจบแบบนี้

ฉันไม่อยากร้องไห้นะ
ไม่อยากร้องเหมือนพระเอกพวกนั้น
ฉันรู้สึกเสียดายเหมือนกัน
Ah yeah

มาสัญญากันนะ
ฉันเป็นแค่เพื่อนไม่ได้หรอก
มาทำให้ชัดเจนเลยดีกว่า
Ah yeah

บางครั้ง มันก็โหดร้ายไปนะ
ถ้าไม่รักกัน
เราก็คงเป็นแค่คนแปลกหน้า
Ah yeah

ฉันไม่สนใจหรอก ว่าเธอจะร้องไห้มากมายแค่ไหน
ฉันไม่สนใจหรอก ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละ

สิ่งดีๆ ที่เคยหลอกลวงเธอ
ฉันรู้ว่ามันจบแล้ว

ฉันไม่สนใจหรอก ถ้าฉันจะ…
ฉันไม่สนใจหรอก ถ้าฉันจะเป็นคนไม่เอาไหนสำหรับเธอ

Just swear at me
With no regrets
Ah yeah

สัญญากับฉันสิ
ไม่ต้องเสียใจ
Ah yeah

(มันจบแล้ว)

มาสัญญากันนะ
ฉันเป็นแค่เพื่อนไม่ได้หรอก
มาทำให้ชัดเจนเลยดีกว่า
Ah yeah

(มันจบแล้ว)

บางครั้ง มันก็โหดร้ายไปนะ
ถ้าไม่รักกัน
เราก็คงเป็นแค่คนแปลกหน้า
Ah yeah

(มันจบแล้ว)

เนื้อเพลงเกาหลี Ah Yeah (아예) – WINNER

우리 딱 약속해
난 친구는 못 해
깨끗하게
아예

가끔 참 야속해
사랑 빼면 원래
우린 남이야
아예

하나도 안 미안해
속이 다 후련해
드디어 내 시간이 많이 생겼네
음 근데 뭘 해야 하지 이제

Reset, set, set
또다시 Bad, bad, bad boy-
로 돌아가 시원하게
밀어낼 때 때 때
영화관 대신 PC방
주말엔 날 찾지 마
새로운 만남 어딜 갈까
휘파람이 절로 나와

한 편의 영화처럼
사랑해도
열린 결말은 싫어

그 주인공들처럼
울고 불며
후회하긴 싫어
아예

우리 딱 약속해
난 친구는 못 해
깨끗하게
아예

가끔 참 야속해
사랑 빼면 원래
우린 남이야
아예

ㅇㅏㅇㅖ
내 눈 앞에서
ㅇㅏㅇㅖ
떠나가 버려
이제는 Bye, bye
이별 앞에 가위
지고는 못 사는 너이기에
싹 자를게 실오라기

게 같다 나란 놈
쫑 내자 맘먹고도 집게 손
은 너의 옷깃 잡은 채로
굳어버려 난 순애보

한 편의 영화처럼
사랑해도
열린 결말은 싫어

그 주인공들처럼
울고 불며
질척대긴 싫어
아예

우리 딱 약속해
난 친구는 못 해
깨끗하게
아예

가끔 참 야속해
사랑 빼면 원래
우린 남이야
아예

I don’t care 너의 피눈물도
I don’t care 난 원래 이런 놈

네가 알던 착한
바본 여기 없어 oh no

I don’t care 너의 주변에서
I don’t care 나 쓰레기 돼도

그냥 욕을 해
그래 그렇게
더는 미련 없게
아예

(It’s over)

우리 딱 약속해
난 친구는 못 해
깨끗하게
아예

(It’s over)

가끔 참 야속해
사랑 빼면 원래
우린 남이야
아예

(It’s over)

เนื้อเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER
แปลเพลง Ah Yeah (아예) – WINNER
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment