musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Blind For Love – AB6IX

เนื้อเพลง Blind For Love – AB6IX

I’m Blind For Your Love
(AB6IX)

นอ เอ นุน ดง จา เอ พี ชิน เน ออล กุล รี
ชอ ฮา นึล เร ตอ อิน นึน โน อึล เร
เซก กือ โร คยอบ ชยอ จี มยอ ตอ อล รา
นอ เอ อิบ ซุล รึล ฮยัง เฮ นา เอ นุน นี
Red Lipstick เอ แช โด กัท ชี
ปัล กา เก ทัล รา อล รา Make Me High

พุก ปา จยอ บอ รยอ Something
คือ ออ ตอ ฮัน คอท โด พี กโย พุล กา มวอ ดึน Nothing
ชี กึม นา เอ ซุน กัน ซุน กัน คา ดึก เคจยอ
เน กา เน นุน นับ เพ อา รึน กอ รี นึน
พุล ซี ซก เก คอม มึน แชท บิท ดึล รี นา รึล ซัม คยอ
ฮวาน ซัง ซก เก ปา จยอ บอ รยอ มอก คยอ
โต ดา ซี นัน ชิม เช ดเวน ซา ราง เอ ชเว กา ทเว ออ
ทา รึน ซา ราง อึน ชน แจ ฮา จี อัน อา Blind Me

(ออ รึน ดึล เร ซา ราง)
มวอน จี อัล ทึด เท
ออ ดุม เม ตือ กอ วอ จี มยอ
แฮท ซัล เร ชา กา วอ จี นึน
ชี กึม เน ซัง ฮวัง อี คือ เร
ซา ราง เอ นุน นี มอล รอน เน
โม ดึน คอล ทา พา ชยอ
นอ เอ เก ทา ชวอ โด
อา กับ จี กา อัน เน Yeah

I’m Blind For Your Love
ซา ราง เอ นุน มอน ซา รัม ชอ รอม
Blind For Your Love
ซา ทัง อึล มัท บน นา อี ชอ รอม
Blind For Your Love
ชอ อึม นือ กยอท ทอน คัม จอง อี
นัล ซา โร จับ บา นัล ทอ กึล รอ ดัง กยอ
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

นอ เอ นุน ซก เก ซอ เฮ ออม ชี โก พา
อับ พี โพ อี จี อัน นึน
นา เอ ซน นึล ชับ โก เท รยอ กา
ชอ มอล รี โร นอ เอ คิบ พึน คด
พุล รี ออม นึน คด เน กา พัล คยอ
นอ เอ พิท ชี ทเว ออ จู โอ
Na Na Na Na Na Na
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

มัล โบ ดา นึน มม มี อับ ซอ กา จัน นา
I Want You (You You)
I Want You Oh
นอล วี เฮ ซอ มยอน I’ll Do Anything Babe
I’ll Be Your I’ll Be Your (Valentine)
(ทา ซี พา รา บวา โด)

ซา ราง เอ นุน นี มอล รอ
นอล ชับ จี มท ทา โก
พัง ฮวัง เฮ แม อิล รึล กุม เม ซอ เฮ แม
นอล ชัท จา มอน คด กา จี ทา นยอ วัท ซอ
ทัง ยอน แนท ซอ อิท จี มท เทซอ
มัล เร จุล เก เน ซา ราง เอ อี ยู
ทู รี บอน ทู รี บอน เด โด นอ
คัท ทึน ซา รัม มึน ออบ กี เอ
เน กา ทึด โก ซิบ พึน ทับ บึน Ok

I’m Blind For Your Love
ซา ราง เอ นุน มอน ซา รัม ชอ รอม
Blind For Your Love
ซา ทัง อึล มัท บน นา อี ชอ รอม
Blind For Your Love
ชอ อึม นือ กยอท ทอน คัม จอง อี
นัล ซา โร จับ บา นัล ทอ กึล รอ ดัง กยอ
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

นอ เอ นุน ซก เก ซอ เฮ ออม ชี โก พา
อับ พี โพ อี จี อัน นึน
นา เอ ซน นึล ชับ โก เท รยอ กา
ชอ มอล รี โร นอ เอ คิบ พึน คด
พุล รี ออม นึน คด เน กา พัล คยอ
นอ เอ พิท ชี ทเว ออ จู โอ
Na Na Na Na Na Na
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

โช กึม มึน ทา รือ เก โพ อี นึน เซ ซัง อี
อี เจน อิก ซุก เค ออ ดุม ซก เก ซอ โด
คอ ชิม มอบ ซี นอ เอ เก โร ตวี ออ กัล ซู อิท ซอ
ออ ดุม ซก เก ซอ โด นอ นึน พัล เก พิท ชี นา โก อิท ซอ
ฮัน นุน พัล จี อัน นา คี กอ อี นัน เน เก
นุน นี มอล รอ บอ รยอ
(Like I’m A Blind)

I’m Blind For Your Love
ซา ราง เอ นุน มอน ซา รัม ชอ รอม
Blind For Your Love
ซา ทัง อึล มัท บน นา อี ชอ รอม
Blind For Your Love
ชอ อึม นือ กยอท ทอน คัม จอง อี
นัล ซา โร จับ บา นัล ทอ กึล รอ ดัง กยอ
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

นอ เอ นุน ซก เก ซอ เฮ ออม ชี โก พา
อับ พี โพ อี จี อัน นึน
นา เอ ซน นึล ชับ โก เท รยอ กา
ชอ มอล รี โร นอ เอ คิบ พึน คด
พุล รี ออม นึน คด เน กา พัล คยอ
นอ เอ พิท ชี ทเว ออ จู โอ
Na Na Na Na Na Na
นัน ซา ราง เอ นุน นี มอน อา อี ยา

เนื้อเพลงเกาหลี Blind For Love – AB6IX

I’m Blind For Your Love
(AB6IX)

너의 눈동자에 비친 내 얼굴이
저 하늘에 떠 있는 노을의
색으로 겹쳐지며 떠올라
너의 입술을 향해 나의 눈이
Red Lipstick의 채도같이
빨갛게 달아올라 Make Me High

푹 빠져버려 Something
그 어떠한 것도 비교 불가 뭐든 Nothing
지금 나의 순간순간 가득해져
네가 내 눈앞에 아른거리는
불씨 속에 검은 잿빛들이 나를 삼켜
환상 속에 빠져버려 먹혀
또다시 난 침체된 사랑에 죄가 되어
다른 사랑은 존재하지 않아 Blind Me

(어른들의 사랑)
뭔지 알 듯해
어둠에 뜨거워지며
햇살에 차가워지는
지금 내 상황이 그래
사랑에 눈이 멀었네
모든 걸 다 바쳐
너에게 다 줘도
아깝지가 않네 Yeah

I’m Blind For Your Love
사랑에 눈먼 사람처럼
Blind For Your Love
사탕을 맛본 아이처럼
Blind For Your Love
처음 느꼈던 감정이
날 사로잡아 날 더 끌어당겨
난 사랑에 눈이 먼 아이야

너의 눈 속에서 헤엄치고파
앞이 보이지 않는
나의 손을 잡고 데려가
저 멀리로 너의 깊은 곳
불이 없는 곳 내가 밝혀
너의 빛이 되어주오
Na Na Na Na Na Na
난 사랑에 눈이 먼 아이야

말보다는 몸이 앞서가잖아
I Want You (You You)
I Want You Oh
널 위해 서면 I’ll Do Anything Babe
I’ll Be Your I’ll Be Your (Valentine)
(다시 바라봐도)

사랑에 눈이 멀어
널 잡지 못하고
방황해 매일을 꿈에서 헤매
널 찾아 먼 곳까지 다녀왔어
당연했어 잊지 못해서
말해줄게 내 사랑의 이유
두리번 두리번대도 너
같은 사람은 없기에
내가 듣고 싶은 답은 Ok

I’m Blind For Your Love
사랑에 눈먼 사람처럼
Blind For Your Love
사탕을 맛본 아이처럼
Blind For Your Love
처음 느꼈던 감정이
날 사로잡아 날 더 끌어당겨
난 사랑에 눈이 먼 아이야

너의 눈 속에서 헤엄치고파
앞이 보이지 않는
나의 손을 잡고 데려가
저 멀리로 너의 깊은 곳
불이 없는 곳 내가 밝혀
너의 빛이 되어주오
Na Na Na Na Na Na
난 사랑에 눈이 먼 아이야

조금은 다르게 보이는 세상이
이젠 익숙해 어둠 속에서도
거침없이 너에게로 뛰어갈 수 있어
어둠 속에서도 너는 밝게 빛이 나고 있어
한눈팔지 않아 기꺼이 난 네게
눈이 멀어버려
(Like I’m A Blind)

I’m Blind For Your Love
사랑에 눈먼 사람처럼
Blind For Your Love
사탕을 맛본 아이처럼
Blind For Your Love
처음 느꼈던 감정이
날 사로잡아 날 더 끌어당겨
난 사랑에 눈이 먼 아이야

너의 눈 속에서 헤엄치고파
앞이 보이지 않는
나의 손을 잡고 데려가
저 멀리로 너의 깊은 곳
불이 없는 곳 내가 밝혀
너의 빛이 되어주오
Na Na Na Na Na Na
난 사랑에 눈이 먼 아이야

เนื้อเพลง Blind For Love – AB6IX
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า