musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Blue Flame – ASTRO

เนื้อเพลง/แปลเพลง Blue Flame – ASTRO

เนื้อเพลง Blue Flame – ASTRO

I yah yah yah yah yah yah yah yah
I yah yah yah yah yah

คือ เร อี ซา ราง อึน Crazy
นอ วา เน คัม จอง เอ
อน โด นึน ทัล รา
คึน เด ยอ จอน นี นอน Burn me
อา พา เย จอน กวา
ทา รึน มู กัม จอง ฮัน Touch

นอ เอ มา อึม มึน
ซิก กอ กา นึน เด
นัท ซอน ชัน พา รัม
พุล รอ โอ นึน เด
พยอน นัม มอบ ชี
เว นา นึน นอ อิน จี Cause

อี เซ ซัง อี ชา กา วอ จิล ซู รก
นัม มึน เน ซิม จัง อี
ทา ดึล โด รก ตือ กอบ เก
With your blue flame

Light a blue flame
เน เก ทัล รยอ กา Running running
นา เอ โม ดึน คอล ซท ดา Falling falling
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ Like blue flame

นอ เอ ซน กึท เท
เน รยอ อัน ดึท ซา โร จับ พยอ
เช อน ซก เก นก กยอ เน คือ รอก เค
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ
Like blue flame
นอ เอ ซน กึท เท

Yah ฮวัก กึล รยอ นอ มัน ชยอ ดา โบ เก
ทเว อี กอน พุน มยอง
(I yah yah yah yah yah yah yah yah)
นอ โด นือ กยอ จิล คอ ยา
ฮอท ดเวน คัม จอง งี อา นี รัน คอ
(I yah yah yah yah yah)
นัน พัน นือ แฮท โก นอ โด
พัท ดา จู มยอน ทเว
กึท กา จี คา โก ซิบ พอ
อี พัม มี กึน นา กี ชอน คือ เต กา จี

นอ รัน แฮท ซัล รึน จับ บา จี นึน เด
ชิท ทึน นอ ดุม มึน คิล รอ จี นึน เด
เน ฮา รู นึน เว ชอน บู นอ อิน จี Cause

อี เซ ซัง อี ออล รอ บุท ทอ คา โด
นัม มึน เน ซิม จัง อี
ทา ดึล โด รก ตือ กอบ เก
With your blue flame

Light a blue flame
เน เก ทัล รยอ กา Running running
นา เอ โม ดึน คอล ซท ดา Falling falling
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ Like blue flame

นอ เอ ซน กึท เท
เน รยอ อัน ดึท ซา โร จับ พยอ
เช อน ซก เก นก กยอ เน คือ รอก เค
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ
Like blue flame
นอ เอ ซน กึท เท

I yah yah yah yah yah yah yah yah
I yah yah yah yah yah

มอล รอ จยอ คา เน โต โต โต โต
เน เก knock knock knock knock
เท ดับ ออบ ซอ โด โพ กี มท เท
นอล นอล นอล
Don’t blame it on me
You brought the flame in my heart
อู รี กา ออ ดู วอ จิล ซู รก
ทา โอ รือ เน ทอ ทอ ทอ ทอ

นัน ทอ พอ ทิล ซู อิท ซอ นอ รา ซอ
พา ดัก กึท กา จี ตอล รอ จยอ โด โช วา
นี มัม เม ซา ยอ กัล Everyday
คือ วี เอ เซ กยอ จิล Footprint

Cause อี เซ ซัง อี
ชอน บู พยอน เน กา โด
โอ จิก เน คเย จอล รึน
นอ ฮา นัน ทึด คือ รอก เค
With your blue flame

Light a blue flame
เน เก ทัล รยอ กา Running running
นา เอ โม ดึน คอล ซท ดา Falling falling
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ Like blue flame

นอ เอ ซน กึท เท
เน รยอ อัน ดึท ซา โร จับ พยอ
เช อน ซก เก นก กยอ เน คือ รอก เค
นอ เอ เก นัล ทอน จยอ
Like blue flame
You’re my blue flame

แปลเพลง Blue Flame – ASTRO

ฉัน yah yah yah yah yah yah yah yah
ฉัน yah yah yah yah yah

ใช่ ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องบ้า
อุณหภูมิของอารมณ์ก็แปรปรวนตลอด
และเธอก็ยังคงแผดเผาฉัน
มันเจ็บปวดนะ
มันไม่เหมือนกับการชาก่อนหน้านี้
สัมผัสดูสิ

ใจฉันค่อยๆ เย็นลง
ลมหนาวที่ไม่คุ้นเคยนี้กำลังพัดผ่าน
แต่ทำไม สำหรับฉัน ยังคงมีแค่เธอ ทำไม

ยิ่งโลกนี้เย็นขึ้นมากเท่าไหร่
ใจฉันก็ยิ่งร้อนรน
ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินของเธอ

แสงเปลวไฟสีน้ำเงิน
ฉันกำลังไปหาเธอ วิ่งไปหาเธอ
เอ่ยทุกสิ่งออกมาก ออกมา
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน

เหมือนว่าฉันกำลังจมลงไปด้วยนิ้วมือของเธอ
ฉันหลงเธอ
ฉันละลายไปพร้อมกับความร้อน
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน
ที่ปลายนิ้วมือของเธอ

ใช่ เธอดึงดูดฉัน ฉันมองเห็นแค่เธอ
ภาพทุกอย่างก็ชัดเจน
ฉันรู้ว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกัน
มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไร้สาระ
ฉันเข้าหาเธอแล้ว
เธอก็แค่ต้องยอมรับฉันนะ
ฉันอยากไปให้ถึงที่สุด
จนกว่าค่ำคืนนี้จะจบลง

แสงอาทิตย์ค่อยๆ ลับไป
ความมืดมิดกำลังคืบคลาน
ทำไมทั้งวันของฉันถึงมีแค่เธอ ทำไม

แม้ว่าโลกจะถูกแช่แข็ง
ใจของฉันก็ยังคงร้อนรน
ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินของเธอ

แสงเปลวไฟสีน้ำเงิน
ฉันกำลังไปหาเธอ วิ่งไปหาเธอ
เอ่ยทุกสิ่งออกมาก ออกมา
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน

เหมือนว่าฉันกำลังจมลงไปด้วยนิ้วมือของเธอ
ฉันหลงเธอ
ฉันละลายไปพร้อมกับความร้อน
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน
ที่ปลายนิ้วมือของเธอ

ฉัน yah yah yah yah yah yah yah yah
ฉัน yah yah yah yah yah

เธอค่อยๆ ห่างออกไปอีกแล้ว
ฉันเคาะประตูเรียกเธอ
แม้ว่าเธอจะไม่ตอบ ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะ
อย่าโทษฉันเลย
เธอเอาเปลวไฟนี้มาใส่ในใจฉันเอง
ยิ่งมืดมนเท่าไหร่ ก็ยังลุกโชนมากเท่านั้น

ฉันทนได้ ก็เพราะเธอ
ฉันไม่สนหรอกว่าจะตกลงไปก้นเหวหรือไม่
ฉันจะค่อยๆ สร้างมันขึ้นในใจเธอ ทุกวัน
สลักมันไว้ เก็บมันไว้

เพราะแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไป
ก็ยังคงมีแค่เธอเคียงข้างฉัน
เปลวไฟสีน้ำเงิน

แสงเปลวไฟสีน้ำเงิน
ฉันกำลังไปหาเธอ วิ่งไปหาเธอ
เอ่ยทุกสิ่งออกมาก ออกมา
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน

เหมือนว่าฉันกำลังจมลงไปด้วยนิ้วมือของเธอ
ฉันหลงเธอ
ฉันละลายไปพร้อมกับความร้อน
กระโดดเข้าไปหาเธอ
เปลวไฟสีน้ำเงิน
ที่ปลายนิ้วมือของเธอ

เนื้อเพลงเกาหลี Blue Flame – ASTRO

I yah yah yah yah yah yah yah yah
I yah yah yah yah yah

그래 이 사랑은 Crazy
너와 내 감정의
온도는 달라
근데 여전히 넌 Burn me
아파 예전과
다른 무감정한 Touch

너의 마음은
식어가는데
낯선 찬 바람
불어오는데
변함없이
왜 나는 너인지 Cause

이 세상이 차가워질수록
남은 내 심장이
타들도록 뜨겁게
With your blue flame

Light a blue flame
네게 달려가 Running running
나의 모든 걸 쏟아 Falling falling
너에게 날 던져 Like blue flame

너의 손끝에
내려앉듯 사로잡혀
체온 속에 녹여내 그렇게
너에게 날 던져
Like blue flame
너의 손끝에

Yah 확 끌려 너만 쳐다보게
돼 이건 분명
(I yah yah yah yah yah yah yah yah)
너도 느껴질 거야
헛된 감정이 아니란 거
(I yah yah yah yah yah)
난 반응했고 너도
받아주면 돼
끝까지 가고 싶어
이 밤이 끝나기 전 그때까지

너란 햇살은 짧아지는데
짙은 어둠은 길어지는데
내 하루는 왜 전부 너인지 Cause

이 세상이 얼어붙어 가도
남은 내 심장이
타들도록 뜨겁게
With your blue flame

Light a blue flame
네게 달려가 Running running
나의 모든 걸 쏟아 Falling falling
너에게 날 던져 Like blue flame

너의 손끝에
내려앉듯 사로잡혀
체온 속에 녹여내 그렇게
너에게 날 던져
Like blue flame
너의 손끝에

I yah yah yah yah yah yah yah yah
I yah yah yah yah yah

멀어져 가네 또 또 또 또
네게 knock knock knock knock
대답 없어도 포기 못 해
널 널 널
Don’t blame it on me
You brought the flame in my heart
우리가 어두워질수록
타오르네 더 더 더 더

난 더 버틸 수 있어 너라서
바닥 끝까지 떨어져도 좋아
니 맘에 쌓여갈 Everyday
그 위에 새겨질 Footprint

Cause 이 세상이
전부 변해가도
오직 내 계절은
너 하난 듯 그렇게
With your blue flame

Light a Blue flame
네게 달려가 Running running
나의 모든 걸 쏟아 Falling falling
너에게 날 던져 Like blue flame

너의 손끝에
내려앉듯 사로잡혀
체온 속에 녹여내 그렇게
너에게 날 던져
Like blue flame
You’re my blue flame

เนื้อเพลง Blue Flame – ASTRO
แปลเพลง Blue Flame – ASTRO
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า