musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino

เนื้อเพลง/แปลเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino

เนื้อเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino

ชี กึม ซี กัน นึน เซ บยอก เซ ซี
นอน เน เก ทับ จัง ฮา นา ออบ จี
อู รี กา พยอล ควาน กเย นึน นา นี จี มัน
คือ นยัง เน เซง กัก กี นา ซอ
นอน นึล ฟน นึล ทัล โก อิท จัน นา ฮัง ซัง
เน เก ทับ จัง ฮา นา ออบ จัน นา ฮัง ซัง

นุน นึล คัม โก ชัม ซี ซัง ซัง เฮ
นี กา นัล อิล โก นา มยอน นอน
ออล มา นา
คือ ตัน คอน ทา ชิบ บอ ชี วอ

นัน เน เก ชอน ฮวา รึล คอล รอ
โต โต โต
นัน เน เก มุน จา รึล โพ เน
ตก ตก ตก
โอ นึล โด นอล คี ดา รยอ
Oh oh oh
คิน พัม มึล ฮล โร โพ เน
No no no

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ

I ain’t got no energy
มวอน กา คุล เฮ โพ อี นึน นี โม จี รึล
อี ชิบ โช อัน เน ชัท จา โพ เน ยา เฮ
โต ทับ จัง อี ออน เจ อล จี โม รือ นี

ฮึ ฮึท ทึน นอ มู กน เด คัท ทึน นือ กิม มี โก
คี ยอก กึน คา บยอ วอ โพ ยอ คยอล กุก ฮึท ทึน
อือ โร คึบ พี โพ เนท นึน เด โอ ทา
Oh no
มวอ เฮ พา ปือ กู นา

นี กา ซิล รอ ฮา นึน คอน คี ฮึท
คือ ดา อึม มึน อี อึง
คือ ดา อึม มึน นี อึง
คือ ดา อึม มึน

นอ เอ ชัง ดัน เน มัท ชุล เต
คา กึม มึน ฮิม ดึล จี มัน

นุน นึล คัม โก ชัม ซี ซัง ซัง เฮ
นี กา นัล ริล โก นา มยอน นอน
ออล มา นา
คือ ตัน คอน ทา ชิบ พอ ชี วอ

นัน เน เก ชอน ฮวา รึล คอล รอ
โต โต โต
นัน เน เก มุน จา รึล โพ เน
ตก ตก ตก
โอ นึล โด นอล คี ดา รยอ
Oh oh oh
คิน พัม มึล ฮล โร โพ เน
No no no
Just call me now

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ

ซา โก ชยอน เน โต โต โต โอ
ยอบ พือ โร ซือ รอ จยอ ออ บอ บอ บอ
ชิล ชอก นัม มี ทเว พอ รยอท ซอ
ซู ซึบ พา รยอ โต ชัน ตึก โพ เน นึน ทก

นุน นึล คัม โก ชัม ซี ซัง ซัง เฮ
นี กา นัล อิล โก นา มยอน นอน
ออล มา นา
คือ ตัน คอน ทา ชิบ พอ ชี วอ

นัน เน เก ชอน ฮวา รึล คอล รอ
โต โต โต
Again and again and again and again
นัน เน เก มุน จา รึล โพ เน
ตก ตก ตก
Knock knock knock
โอ นึล โด นอล คี ดา รยอ
Oh oh oh
Oh no
คิน พัม มึล ฮล โร โพ เน
No no no
Just call me now

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
ชอน ฮวา ชม ชอน ฮวา เฮ

แปลเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino

ตอนนี้ก็ตี 3
เธอยังไม่ตอบข้อความฉันเลย
แม้เราจะยังไม่ได้คบกันจริงๆ
แต่ฉันก็คิดถึงแต่เธอนะ
เธอพกมือถือติดตัวตลอดหนิ
แต่ทำไมเธอไม่ตอบฉันหละ

หลับตาและจินตนาการไปว่า
ถ้าฉันไม่อยู่แล้ว เธอคงจะ
เออ ช่างมันเถอะ

ฉันโทรหาเธอ
อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง
ฉันส่งข้อความไปหาเธออีกครั้ง
ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง [เสียงส่งข้อความ]
วันนี้ฉันจะรอเธออีก
โอ โอ้ โอ
ฉันต้องอยู่คนเดียวในคืนอันแสนยาวนานนี้
ไม่ ไม่ ไม่นะ

โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย
แค่เธอโทรมา
โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย
แค่เธอโทรมา

ฉันไม่มีแรงเหลือแล้ว
ต้องการอีโมจิเจ๋งๆ สักตัว
จะส่งไปใน 20 วินาที
เพราะฉันไม่รู้ว่า เธอจะตอบกลับมาเมื่อไหร่

ฮ่าฮ่า ส่งไปแบบนี้ มันดูห้วนไปไหม
ฮ่า ส่งแบบนี้ก็สั้นไปไหม งั้น ฮ่าฮ่า ละกัน
แต่ที่ต้องพิมพ์ไปเพราะฉันรีบ
เธอทำอะไรอยู่นะ
ยุ่งอยู่แน่เลย

ฉันไม่ชอบคำว่า ฮ่า
และก็ อา
และก็ นา
และก็ …

จะพัฒนาตัวเองให้ได้อย่างที่เธอต้องการ
สำหรับฉัน มันก็ยากเหมือนกันนะ

หลับตาและจินตนาการไปว่า
ถ้าฉันไม่อยู่แล้ว เธอคงจะ
เออ ช่างมันเถอะ

ฉันโทรหาเธอ
อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง
ฉันส่งข้อความไปหาเธออีกครั้ง
ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง [เสียงส่งข้อความ]
วันนี้ฉันจะรอเธออีก
โอ โอ้ โอ
ฉันต้องอยู่คนเดียวในคืนอันแสนยาวนานนี้
ไม่ ไม่ ไม่นะ

โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย
แค่เธอโทรมา
โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย
แค่เธอโทรมา

ฉันทำพังอีกแล้ว อีกแล้ว อีกแล้ว
พิงมาข้างๆ ฉันได้เลย ฮือ ฮือ ฮือ
ฉันต้องอยู่ใกล้ๆ เธอ
ส่งข้อความกลับมาหน่อยสิ
ฉันจะได้ไม่เป็นแบบนี้

หลับตาและจินตนาการไปว่า
ถ้าฉันไม่อยู่แล้ว เธอคงจะ
เออ ช่างมันเถอะ

ฉันโทรหาเธอ
อีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้ง
อีกครั้ง และอีกครั้ง
และอีกครั้ง และอีกครั้ง
ฉันส่งข้อความไปหาเธออีกครั้ง
ติ๊ง ติ๊ง ติ๊ง [เสียงส่งข้อความ]
ก๊อก ก๊อก ก๊อก
วันนี้ฉันจะรอเธออีก
โอ โอ้ โอ
ฉันต้องอยู่คนเดียวในคืนอันแสนยาวนานนี้
ไม่ ไม่ ไม่นะ
โทรหาฉันตอนนี้เลยสิ

โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย
แค่เธอโทรมา
โทรมาได้เลย
ทุกคืน ทุกวัน
โทรมาได้เลย

เนื้อเพลง/แปลเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino

지금 시간은 새벽 3시
넌 내게 답장 하나 없지
우리가 별 관계는 아니지만
그냥 네 생각이 나서
넌 늘 폰을 달고 있잖아 항상
내게 답장 하나 없잖아 항상

눈을 감고 잠시 상상해
네가 날 잃고 나면 넌
얼마나
그딴 건 다 집어치워

난 네게 전화를 걸어
또 또 또
난 네게 문자를 보내
똑 똑 똑
오늘도 널 기다려
Oh oh oh
긴 밤을 홀로 보내
No no no

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해

I ain’t got no energy
뭔가 쿨해 보이는 이모지를
20초 안에 찾아 보내야 해
또 답장이 언제 올지 모르니

ㅎㅎ은 너무 꼰대 같은 느낌이고
ㅋ은 가벼워 보여 결국 ㅎㅎ
으로 급히 보냈는데 오타
Oh no
뭐 해 바쁘구나

네가 싫어하는 건 ㅋ
그다음은 ㅇ
그다음은 ㄴ
그다음은

너의 장단에 맞출 때
가끔은 힘들지만

눈을 감고 잠시 상상해
네가 날 잃고 나면 넌
얼마나
그딴 건 다 집어치워

난 네게 전화를 걸어
또 또 또
난 네게 문자를 보내
똑 똑 똑
오늘도 널 기다려
Oh oh oh
긴 밤을 홀로 보내
No no no
Just call me now

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해

사고 쳤네 또또또 오
옆으로 쓰러져 어버버버
질척남이 돼 버렸어
수습하려 또 잔뜩 보내는 톡

눈을 감고 잠시 상상해
네가 날 잃고 나면 넌
얼마나
그딴 건 다 집어치워

난 네게 전화를 걸어
또 또 또
Again and again and again and again
난 네게 문자를 보내
똑 똑 똑
Knock knock knock
오늘도 널 기다려
Oh oh oh
Oh no
긴 밤을 홀로 보내
No no no
Just call me now

Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해
Call anytime
Every night Every day
Call anytime
전화 좀 전화해

เนื้อเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino
แปลเพลง Call Anytime – JINU (WINNER) feat. Song Mino
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: WINNER’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า