musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Cartoon – Zico

เนื้อเพลง Cartoon – Zico

Who are you
I can’t take my eyes off you
ฮยอน ซิล กัม มี ออบ ซอ นอล
โพ มยอน ออล ตอล ตอล เร
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

Oh my
ยอ แท ก็อท อี รอน แค ริก ทอ นึน ชอ อึม พวา
เน เซ กเย กวาน นึน พอล ซอ ออง มัง
เท ซา ฮัน ชุล รอม นึน ทึง จัง ซิน เน
อับ โด ดเว พอ รยอท ซอ

นอ ราง มา จู ชิล เต มา ดา ออ ดี เยซอ
เมล โร ฮัน แพ กยอง อึม มัก กี ฮึล รอ นา วา
ชอน จิน นัน มัน นัน ออล กุล รี ตัก พวา โด
ชา กี พี จุง อึล โม รือ นึน นุน ชี ยา
อิบ มัท มัน ทา ซี จี
อา มู มัล เท จัน ชี
คเย ซก พอ พอ พอ ริง คอล ริน ทึด ชี พอ บอก เด

Who are you
I can’t take my eyes off you
ฮยอน ซิล กัม มี ออบ ซอ นอล
โพ มยอน ออล ตอล ตอล เร
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

Like นอ ทยู บยู
ซุน ซิก กัน เน Million view
ทง กือ เร จิน นุน เน โซ ยง ดล รี แพง แบง โท เน
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

ซึล เด ออม นึน เน ชัน ทง จัก เก โด
ทึล ซอก กยอ ชี กู ชอน เช
นอ กา ซัง ซัง อี มัน ดึน คา ซัง อิน มุล รี มยอน
นัน พัน บัก พุล กา ชอน แจ

ชอน เอ อัล ดอน พยอน ดอก แจง อี กา อา นี จี
นัน นู กุน กา เอ ออม ยอน นัน แม นี อา
ทง ซิม มึล ชัท จึล ซู อิท ซอ Any time
อิล ฮเว พุน รยัง อึน ชา กือ มา ชี ซือ มุล เน ซี กัน

ซือ ชยอ ชี นา กัล เต มา ดา
ฮวา ดึล จัก นล รา ชัม กัน
ทง อัน โม ดึน เค ซึล โร อู โม ซยอน
คา ตึก กี นา นัท กา ริม ซิม มัน เน เก
อิน ซา โค ซือ พือ เร นึน ออ รยอ วอ
ปยอล จุม เม คเว็น ฮี
กึน กี เน แมก กี
อา มู ชิน จอน ออม นึน ทุล ซา อี เอ Story

Who are you
I can’t take my eyes off you
ฮยอน ซิล กัม มี ออบ ซอ นอล
โพ มยอน ออล ตอล ตอล เร
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

Like นอ ทยู บยู
ซุน ซิก กัน เน Million view
ทง กือ เร จิน นุน เน โซ ยง ดล รี แพง แบง โท เน
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

จัล มัก คัน รี บยู รึล นัม กิน ดา นึน เค คือ มัน
โน เร ฮัน คก กึล มัน ดึล รอ พอ รยอน เน ตุก ตัก
I’m curious about your feedback
Too late, too late ซี กัน กึล จี มัล โก
วัน กยอล รึล เน จวอ Continue

อิน ทอ มี ซยอน นอบ ชี ซี จึน 2
ซี นา รี โอ รึล ฮัม เก ซอ โบ นึน เค ออ ตอล กา เฮ
เอน ดิง อึน มา ชี ฮวา ยัง ยอน ฮวา

Like นอ ทยู บยู
ซุน ซิก กัน เน Million view
ทง กือ เร จิน นุน เน โซ ยง ดล รี แพง แบง โท เน
อี ชัง มยอน มา ชี มัน ฮวา ยอง ฮวา

เนื้อเพลงเกาหลี Cartoon – Zico

Who are you
I can’t take my eyes off you
현실감이 없어 널 보면 얼떨떨해
이 장면 마치 만화영화

Oh my
여태껏 이런 캐릭터는 처음 봐
내 세계관은 벌써 엉망
대사 한 줄 없는 등장 씬에
압도돼 버렸어

너랑 마주칠 때마다 어디에서
멜로한 배경음악이 흘러나와
천진난만한 얼굴이 딱 봐도
자기 비중을 모르는 눈치야
입맛만 다시지
아무 말 대잔치
계속 버, 버퍼링 걸린 듯이 버벅대

Who are you
I can’t take my eyes off you
현실감이 없어 널 보면 얼떨떨해
이 장면 마치 만화영화

Like 너튜뷰
순식간에 Million view
동그래진 눈에 소용돌이 뱅뱅 도네
이 장면 마치 만화영화

쓸데없는 네 잔 동작에도
들썩여 지구 전체
너가 상상이 만든 가상 인물이면
난 반박 불가 천재

전에 알던 변덕쟁이가 아니지
난 누군가의 엄연한 매니아
동심을 찾을 수 있어 Any time
1회 분량은 자그마치 스물네 시간

스쳐 지나갈 때마다
화들짝 놀라 잠깐
동안 모든 게 슬로우 모션
가뜩이나 낯가림 심한 내게
인싸 코스프레는 어려워
뻘쭘해 괜히
끊기네 맥이
아무 진전없는 둘 사이의 Story

Who are you
I can’t take my eyes off you
현실감이 없어 널
보면 얼떨떨해
이 장면 마치 만화영화

Like 너튜뷰
순식간에 Million view
동그래진 눈에 소용돌이 뱅뱅 도네
이 장면 마치 만화영화

짤막한 리뷰를 남긴다는 게 그만
노래 한 곡을 만들어 버렸네 뚝딱
I’m curious about your feedback
Too late, too late 시간 끌지 말고
완결을 내줘 Continue

인터미션 없이 시즌 2
시나리오를 함께 써보는 게 어떨까 해
엔딩은 마치 화양연화

Like 너튜뷰
순식간에 Million view
동그래진 눈에 소용돌이 뱅뱅 도네
이 장면 마치 만화영화

เนื้อเพลง Cartoon – Zico
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment