musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko


เนื้อเพลง/แปลเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko

เนื้อเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko

Love, love the stars
Love, love the moon

별 다를 것 없이 똑같은 공기
บยอล ดา รึล กอ ออบ ซี ตก กัท ทึน กง กี
똑같은 침대에서 보이는 천장까지
ตก กัท ทึน ชิม เด เอ ซอ โบ อี นึน ชอน จัง กา จี
왜 별 이유 없이 공허한 건지
เว บยอล อี ยู ออบ ซี กง งอ ฮัน กอน จี
그저 몇 시간째 멍만 때리는 게
กือ จอ มยอท ซี กัน แจ มอง มัน เต รี นึน เก

(처음엔) 배가 고픈가 했었는데
(ชอ อึม เอน) แพ กา โค พึน กา แฮท ซอท นึน เด
No way, no way, no way
No way, no way, no way
(요샌) 칸예 새 앨범을 들어도 뻔해 뻔해 뻔해
(โย เซน) คัน เย เซ แอล บอม อึล ดึล ออ โด ปอน แฮ ปอน แฮ ปยอน แฮ
TV를 틀어 놓은 채 채널만 돌려 보네
TV รึล ทึล รอ โน อึน แช แช นอล มัน ดล รยอ โบ เน
But bae, 별 의미 없네
But bae บยอล อือ มี ออน เน

[Hook]
다 너의 반, 반, 반의 반의 반도
ทา นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน เน พัน โด
채워주질 못 하네
แช วอ จู จิล มท ซา เน
채워지지가 않네 Yeah
แช วอ จี จี กา อัน เน Yeah
딱 너의 반, 반, 반의 반이라도 내게 남았더라면
ตัก นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน นี รา โด เน เก นัม อัท ดอ รา มยอน
이렇게 붕 떠있지는 않을 텐데
อี รอท เก พุง ตอ อิท จี นึน อัน อึล เทน เด

너 없는 밤도 달은 떴다는데
นอ ออม นึน บัม โด ทัล รึน ตอท ดา นึน เด
보이지 않아, 네 생각에 가려진 채
โบ อี จี อัน นา นี เซง กัก เก กา รยอ จิน แช
(마음이 기운 채로 판단이 설 리가)
(มา อึม มี คี อุน แช โร พัน ดัน นี ซอล รี กา)
너 하나 없다고 내가 이럴 리가 없는데
นอ ฮา นา ออบ ดา โก เน กา อี รอล รี กา ออท นึน เด

자꾸 그 때로 또 되감기 돼
จา กู คือ เต โร โต ทเว กัม กี ดเว
네가 있던 자리, 그 자리 위 밤하늘까지 (보여)
เน กา อิท ดอน จา รี คือ ชา รี วี บัม ฮา นึล กา จี (โบ ยอ)
저 반쪽짜리 달이 딱 지금 나의 모습같지
จอ บัน จก จ้า รี ดัล รี ตัก จี กึม นา เอ โม ซึบ กัท จี

[Hook]
다 너의 반, 반, 반의 반의 반도
ทา นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน เน พัน โด
채워주질 못 하네
แช วอ จู จิล มท ซา เน
채워지지가 않네 Yeah
แช วอ จี จี กา อัน เน Yeah
딱 너의 반, 반, 반의 반이라도 내게 남았더라면
ตัก นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน นี รา โด เน เก นัม อัท ดอ รา มยอน
이렇게 붕 떠있지는 않을 텐데
อี รอท เก พุง ตอ อิท จี นึน อัน อึล เทน เด

Uh 내일의 어둠이 저 달을 한 입 삼키면
เน อิล เอ ออ ดุม มี จอ ดัล รึล ฮัน อิบ ซัม คี มยอน
둘이 만들었던 세계도 더 작아질 텐데 (텐데, 텐데)
ดุล รี มัน ดึอ รอท ดอน เซ กเย โด ทอ ชัก กา จิล เทน เด (เทน เด เทน เด)
그리움만 꽉 차겠지
คือ รี อุม มัน กวัก ชา เกท จี
지루한 하루들을 보낸 후, 보름달 하늘에 뜰 때쯤에
จี รู ฮัน ฮา รู ดึอ รึล โบ เน็น ฮู โบ รึม ดัล ฮา นึล เอ ตึล เต จึม เม
우린 하나라고 떠들고 다닐 때만 해도
อู ริน ฮา นา รา โก ตอ ดึล โก ทา นิล เต มัน แฮ โด
너는 너고 나는 나라는 게 이렇게도 명확해질지 몰랐어
นอ นึน นอ โก นา นึน นา รา นึน เก อี รอท เก โด มยอง ฮวัก แก จิล จี มล รัท ซอ

서로 생각할 시간 시간 초과된 기분
ซอ โร เซง กัก กัล ซี กัน ซี กัน โช กวา ดเวน คึ บุน
더 지나면 서로 돌아오라고도 못 해
ดอ จี นา มยอน ซอ โร ดล รา โอ รา โก โด มท แท
난 지금 돈키호테처럼 정처없이 네 사랑을 꿈꾸네
นัน จี กึม ดน คี โฮ เท ชอ รอม จอง ชอ ออบ ซี เน ซา ราง อึล กุม
난 네 눈만 봐도 (텅 빈 이 맘을 다 채울 텐데)
นัน เน นุน มัน บวา โด (ทอง บิน นี มัม มึล ทา แช อุล เทน เด)

[Hook]
다 너의 반, 반, 반의 반의 반도
ทา นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน เน พัน โด
채워주질 못 하네
แช วอ จู จิล มท ซา เน
채워지지가 않네 Yeah
แช วอ จี จี กา อัน เน Yeah
딱 너의 반, 반, 반의 반이라도 내게 남았더라면
ตัก นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน นี รา โด เน เก นัม อัท ดอ รา มยอน
이렇게 붕 떠있지는 않을 텐데
อี รอท เก พุง ตอ อิท จี นึน อัน อึล เทน เด

Love, love the stars
Love, love the moon
(딱 너의 반, 반, 반의 반이라도 내게 남았더라면
(ตัก นอ เอ พัน พัน พัน เน พัน นี รา โด เน เก นัม อัท ดอ รา มยอน
그랬더라면, 더라면..)
คือ เร็ท โด รา มยอน..)

แปลเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko

Love-love the stars (ความรัก รักดารา)
Love-love the moon (ความรัก รักจันทรา)

ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจริงๆ
อากาศเดิมๆ
เตียงเดิมๆ
มองที่เพดานเดิมๆ
ทำไมฉันรู้สึกว่างเปล่าขนาดนี้
ช่างไม่มีเหตุผลเลย
ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะ
ที่ฉันหลุดไป

ตอนแรก
ฉันคิดว่า ก็อาจแค่หิว
ไม่ใช่เลย ไม่ใช่ ไม่ใช่
ช่วงนี้ ฉันฟังอัลบั้มใหม่ของคานเย่
แต่มันก็ช่างธรรมดา
เปิดทีวีทิ้งไว้
แต่ก็เปลี่ยนช่องไปมา
ที่รัก มันไม่มีอะไรมีความหมายเลย

[Hook]
ไม่มีอะไรเทียบได้
แม้เพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
มันไม่สามารถเติมเต็มฉันได้
มันเติมฉันให้เต็มไม่ได้
แค่เพียงครึ่งหนึ่ง
ขอแค่มีเพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
ฉันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้

ในค่ำคืนที่ไม่มีเธอ แม้จันทราจะปรากฎ
แต่ฉันก็ไม่อาจมองเห็น เพราะความคิดถึงเธอมันบดบัง
เหมือนว่า สิ่งที่เธอบอก มันฟังไม่ขึ้นเลย
ใจของฉันมันเซไปเพราะเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้
แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันต้องมาเป็นแบบนี้
แต่ฉันเองก็ยังนึกย้อนถึงช่วงเวลาเหล่านั้นอยู่เลย

ตรงนี้ที่เธอเคยอยู่
ฉันมองเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืน
พระจันทร์ครึ่งดวงนั้น
เหมือนกับฉันในตอนนี้

[Hook]
ไม่มีอะไรเทียบได้
แม้เพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
มันไม่สามารถเติมเต็มฉันได้
มันเติมฉันให้เต็มไม่ได้
แค่เพียงครึ่งหนึ่ง
ขอแค่มีเพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
ฉันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้

หากพรุ่งนี้จะมืดหม่น
และกัดกินส่วนหนึ่งของพระจันทร์ไปแล้ว
โลกที่เราสร้างขึ้น
คงเล็กลงแน่เลย
เพียงเราอยู่ด้วยกันเท่านั้น ที่จะเติมเต็มมันได้
หลังจากวันที่น่าเบื่อนี้ผ่านพ้นไป
เมื่อยามพระจันทร์ปรากฏขึ้นบนฟ้า
ตอนที่เราเคยไปเที่ยวเล่นด้วยกัน
และพูดว่า เราเป็นของกันและกัน
ฉันไม่คิดว่า มันจะชัดเจนขนาดนี้
ที่เธอคือเธอ และฉันก็คือฉัน
เวลาคิดมันหมดแล้ว
นี่คือเวลาแห่งความรู้สึก

ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไร ฉันก็ยิ่งไม่สามารถขอให้เธอกลับมาได้
เหมือนกับ ดอนกิโฆเต้
ฉันเฝ้าฝันถึงความรักของเธออย่างบ้าคลั่งเลยละ
หากได้สบตาเธอ
จิตใจอันว่างเปล่าของฉันคงเติมเต็มขึ้นมา

[Hook]
ไม่มีอะไรเทียบได้
แม้เพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
มันไม่สามารถเติมเต็มฉันได้
มันเติมฉันให้เต็มไม่ได้
แค่เพียงครึ่งหนึ่ง
ขอแค่มีเพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
ฉันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้

Love-love the stars (ความรัก รักดารา)
Love-love the moon (ความรัก รักจันทรา)
ไม่มีอะไรเทียบได้
แม้เพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
ขอแค่มีเพียงครึ่งหนึ่งของเธอ
ขอแค่เพียง…

เนื้อเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko
แปลเพลง D (Half Moon) – DEAN feat. Gaeko
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: Genius

Leave a Comment