musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Ddaeng – BTS

เนื้อเพลง Ddaeng – BTS

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ฮัก กโย จง อุล รยอ รา brr brr เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

ฮิบ ฮับ เตง
Rap style? เตง
คยัง เลท พอ เตง
พัง ทัน =เตง
But ฮยอน ซิล bang
Worldwide bang
ชา ทือ วี bang bang เตง
Got money, woo
AP, woo
โช อึน ชิบ woo
นู กุน กา เอ dream life woo
How ’bout you? uh
I like you! uh
อี ซอง กง uh
นี ทอก บุน uh
อุท กี จี อุท กี จี แย
ออ อี ออบ ชี นือ กี จี แย
ซล จิก คี ชี ดึล รี แย
เว ชอ รี นัน รี อิน จี แย
ชา บุน นี เซง กัก เค แย
ซี กัน นึน มัน กี เอ แย
อี กอน ซุก เจ ยา ซุก เจ แย
มท พุล มยอน เน มุน เจ นึน เตง

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ฮัก กโย จง อุล รยอ รา brr brr เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ชัม กัน มัน มอม ชวอ บวา ออล รึม เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

เตง
อึม เน กา โพ กี เอน นอ เน นึน เตง
อู รี โม ดู กา เตง
นู กา กึท บัล รี โช ดอน คัน เน
นา นึน เตง ชอน ฮยอ ซัง กวาน อัน เน
Hunnit bae hunnit bae
hunnit bae hunnit bae เตง (Kill, kill, kill!)
อี อึม มัก กึน ตง อี ยา bae
แพ อัล กล รี เกท จี มัน bae
นี ชู จัง อี ทา มัท จา bae
อู ริน มัง เฮ กา โก อิน เน
พิล โบ ดือ นี ทอก บุน นี ยา bae
อู รี วี อา มู โด ออม เน
อู ริน มัง เฮ กา โก อิท กี เอ thanks
โค มับ ดา โค มับ ดา โค มับ ดา
ยอ จี ก็อท มู ซี เฮ จวอ โค มับ ดา
ทอก บุน เน ซือ ทา ดี อุม ทม พิล โบ ดือ
มัน นึน คอท ซึล ทอก บุน เน มัน นี โด ออท ซอท จา
ชัก กึน ฮเว ซา ชิน กู ดึล รา
นอ เน กา คด เท กี ออบ บี ทเว กิล
อู ริน อับ พือ โร พา รัม เด โร โต มัง ฮัล เท นี
คเย ซก คอก จอง เฮ จู กิล
กึท

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ฮัก กโย จง อุล รยอ รา brr brr เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ชัม กัน มัน มอม ชวอ บวา ออล รึม เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

แค ซยอ คเย ซัน โซ รี เตง
ออ ริล ชอก โช วา ฮัม ออล รึม เตง
นัน ทิง ดง นอน เตง
นอน ชิล กึท นัน เตง
รา มยอน มอก โก ชัน ออล กุล เตง
ตอล กอ จี ดึล ทู ยล เตง
นัล พวา นัน นี errthang
นี กา จอล รอ มอท จยอ เค ออล แทง
นอ มู ออ ออล แทง อี กา ออบ ซอ
มัล รึล ทอ ทอ ทอ ทึม ออ โด
ยัง เฮ รือ โช ชม พา รัล เก
เน กา มัล จู พยอ พยอน นี ชม พู จก เค
คือ เร โด โท มัล รึน พา โร โร โร
ฮา รยอ นึน เด อิบ บี ชา กู พี ตุล ออ ออ ออ
ชี เน นอ มู โช โช โช โช วา ซอ ซอ
นอ มู โช อา ซอ ซอ
เฮ อี รอ โด ออม นึน เลท พอ ดึล รึน ชม ทัก ชยอ
นอ เอ เฮ อี รอ กา ออ ดิท ซอ
นุน ซิท โก เซ ซู ฮัน ทวี คอ อุล รึล พวา
คอ กี ซุม ซวี นึน พา โร นอ เอ เฮ อี รอ
อู ริน เซล รอบ โบ ดัน celebrate
โอ จิก เอ็ก เซล no break
นี กา มวอน เด นัล อิน จอง เฮ
อี รึม กับ ฮา นึน เค กู รี ดึล
อู มุล รัน เน ชุก กี รึล
คัน จอล รี คี โด ฮัล เก
เตง

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ฮัก กโย จง อุล รยอ รา brr brr เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

อิล พัล อิล ซัม ซัม พัล เตง
You wrong, me right ชัล พวา เตง
ชัม กัน มัน มอม ชวอ บวา ออล รึม เตง
ยา อี บอน เซง อึน คึล รอท ซอ นอน เตง

เนื้อเพลงเกาหลี Ddaeng – BTS

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

힙합? 땡
Rap style? 땡
걍 랩퍼, 땡
방탄=땡
But 현실, bang
Worldwide, bang
차트 위 bang bang, 땡
Got money, woo
AP, woo
좋은 집, woo
누군가의 dream life, woo
How ’bout you? uh
I like you! uh
이 성공 uh
네 덕분 uh
웃기지 웃기지? 얘
어이없이 느끼지? 얘
솔직히 지들이, 얘
왜 저리 난리인지, 얘
차분히 생각해, 얘
시간은 많기에, 얘
이건 숙제야 숙제, 얘
못 풀면 네 문제는, 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡


음 내가 보기엔 너네는 땡
우리 모두가 땡
누가 끗발이 좋던 간에
나는 땡 전혀 상관 안 해
Hunnit bae hunnit bae
hunnit bae hunnit bae 땡 (Kill, kill, kill!)
이 음악은 똥이야 bae
배알 꼴리겠지만 bae
니 주장이 다 맞아 bae
우린 망해가고 있네
빌보드 니 덕분이야 bae
우리 위 아무도 없네
우린 망해가고 있기에 thanks
고맙다 고맙다 고맙다
여지껏 무시해줘 고맙다
덕분에 스타디움 돔 빌보드
많은 것을 덕분에 많이도 얻었다
작은 회사 친구들아
너네가 곧 대기업이 되길
우린 앞으로 바람대로 또 망할테니
계속 걱정해주길

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

캐셔 계산 소리 땡
어릴 적 좋아함 얼음땡
난 딩동, 넌 땡
넌 7끗, 난 땡
라면 먹고 잔 얼굴 땡
떨거지들 두욜땡
날 봐 난 니 errthang
니가 쩔어? 멋져? 개얼탱
너무 어 얼 탱이가 없어
말을 더 더 더 듬어도
양해르 조 좀 바랄게
내가 말주 벼 변이 좀 부족해
그래도 도 말은 바로 로 로
하려는데 입이 자꾸 비뚤 어 어 어
지네 너무 조 조 조 좋아서 서
너무 좋아서 서
헤이러도 없는 랩퍼들은 좀 닥쳐
너의 헤이러가 어딨어
눈씻고 세수한 뒤 거울을 봐
거기 숨쉬는 바로 너의 헤이러
우린 셀럽보단 celebrate
오직 엑셀 no break
니가 뭔데 날 인정해
이름값 하는 개구리들
우물 안에 죽기를
간절히 기도할게

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
You wrong, me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

เนื้อเพลง Ddaeng – BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า