musicnook เพลงประกอบซีรี่ส์ เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna

เนื้อเพลง/แปลเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna

เนื้อเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna

ชี อุล เก
นอ เย เค นัม กยอ จวอท ดอน
ชู อ็อก กา จี โด
พา รัล เก
นอ วา เย คี อ็อก โด
นัม จี มท ทา เก

ทอ นึน ทา กา กัล ซู ออบ ซอ เน เก
อี รอน มา อึม มี นอ มู ทู รยอ วอ
นอ เย คี อ็อก โม ดู คา จยอ กา ชวอ
ทา ชี วอ จวอ
done for me

เก กึท ชี ชี วอ จิล ซู อิท ซึล กา
นอล พอท ซอ นัล ซู อิท ซึล กา
ซา ราง แฮท ดอน คี อ็อก โด
ทา พี วอ เนล ซู อิท ซึล กา

ทอ อี รวอ จิล ซู นึน นอบ ซอ
นัน ทา กา กัล ซู นอบ ซอ
มี ชิน ทึด ชี ตวี ออ กา
นอ ออม นึน คด เซ คา
ซา ราง อึน คัท โก
นัม กยอ จิน ชู อ็อก ดึล รึน อา พัท โก

เน กา เน เก นัม กยอ จวอท ดอน
คี อ็อก กึน คา ซี กา ทเวด โก
ทา ซา รา จยอท ซือ มยอน เน
โม ดู ชี วอ จยอท ซือ มยอน เน
นา ซวิล ซู อิท เก นอล

ตอ นัล เก คา จิล ซู ออม นึน
นอ รัน คอล อัล โก อิท ซอ
โพ เนล เก
นอ วา เย คี อ็อก โม ดู ทา พอ ริล เก

ทอ นึน ทา กา กัล ซู ออบ ซอ เน เก
อี รอน มา อึม มี นอ มู ทู รยอ วอ
นอ เย คี อ็อก โม ดู คา จยอ กา ชวอ
ทา ชี วอ จวอ
done for me

นา เอ คี อ็อก เก ซอ ตอ นา กา จวอ
นอ เอ ชู อ็อก ดึล โด คา จยอ กา ชวอ
ชี วอ จวอ นอ เย คือ รี อุม กา จี โท

คือ รี วอ โด คือ ริบ จี นึน นัน เก
โม ดึน ซุน กัน ดึล รึล ริท จอ บล เก
ทา อิท จึล เก
นอ เย ชัก กึน ฮึน จอก กา จี โด

ชี อุล เก
นอ เย เก นัม กยอ จวอท ดอน
ชู อ็อก กา จี โด
พา รัล เก
นอ วา เอ คี อ็อก โด
นัม จี มท ทา เก

ทอ นึน ทา กา กัล ซู ออบ ซอ เน เก
อี รอน มา อึม มี นอ มู ทู รยอ วอ
นอ เย คี อ็อก โม ดู คา จยอ กา ชวอ
ทา ชี วอ จวอ
done for me

นอ รึล ตอ นัล ซู บัก เก
มอล รอ จิล ซู บัก เก ออบ ซือ นี กา
อี รอน นา รึล เช บัล ยง ซอ เฮ จวอ
ออน เจน กา นึน นู รี ทา ซี
มัน นัล ซู อิท กี รึล
done for me
done for me

แปลเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna

ฉันจะลบมันไป
ความทรงจำทั้งหมด
ที่เธอมีเกี่ยวกับฉัน
ฉันหวังว่า
ฉันจะลืมเธอไปได้นะ

ฉันไม่อาจใกล้เธอได้มากกว่านี้
ฉันกลัวความรู้สึกนี้
ความทรงจำทั้งหมดของเธอ
ฉันอยากลบมันไปให้หมด
ทำเพื่อฉันเถอะนะ

จะลบออกไปได้หมดไหมนะ
จะไปจากเธอได้ไหมนะ
ความทรงจำที่ฉันรักนี้
ฉันจะลบมันได้ไหมนะ

จะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้ว
ฉันไม่อาจใกล้เธอมากกว่านี้
ฉันวิ่งหนีเหมือนคนบ้า
หนีไปยังที่ที่ไม่มีเธอ

ความรักได้จากเราไปแล้ว
หลงเหลือแต่ความทรงจำที่แสนเจ็บปวด
ความทรงจำเหล่านั้น
กลับกลายเป็นเสี้ยนหนาม
ฉันอยากให้มันหายไป
อยากลบมันออกไป
เพื่อให้ตัวฉันได้พัก
ฉันจะเดินไปจากเธอ

ฉันรู้ว่า ฉันรักเธอไม่ได้
ฉันจะทิ้งมันไปให้หมด
ความทรงจำของฉันที่มีต่อเธอ

ฉันไม่อาจใกล้เธอได้มากกว่านี้
ฉันกลัวความรู้สึกนี้
ความทรงจำทั้งหมดของเธอ
ฉันอยากลบมันไปให้หมด
ทำเพื่อฉันเถอะนะ

ไปจากความทรงจำของฉันเถอะ
และเอาความทรงจำเหล่านั้นไปด้วย
ฉันอยากลบเธอไป
และลบความรู้สึกที่ต้องการเธอ

ฉันต้องทำให้ได้
จะลืมทุกเรื่องราว
แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเธอ

ฉันจะลบมันไป
ความทรงจำทั้งหมด
ที่เธอมีเกี่ยวกับฉัน
ฉันหวังว่า
ฉันจะลืมเธอไปได้นะ

ฉันไม่อาจใกล้เธอได้มากกว่านี้
ฉันกลัวความรู้สึกนี้
ความทรงจำทั้งหมดของเธอ
ฉันอยากลบมันไปให้หมด
ทำเพื่อฉันเถอะนะ

ฉันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว
ทำได้เพียงเดินไปจากเธอ
ยังไงเราก็ต้องจากกัน
ให้อภัยฉันเธอนะ
สักวันหนึ่ง
เราจะพบกันใหม่
ทำเพื่อฉันเถอะนะ
ืทำเพื่อฉันเถอะนะ

เนื้อเพลงเกาหลี Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna

지울게
너에게 남겨줬던
추억까지도
바랄게
너와의 기억도
남지 못하게

더는 다가갈 수 없어 네게
이런 마음이 너무 두려워
너의 기억 모두 가져가 줘
다 지워줘
done for me

깨끗이 지워질 수 있을까
널 벗어날 수 있을까
사랑했던 기억도
다 비워낼 수 있을까

더 이뤄질 수는 없어
난 다가갈 수 없어
미친 듯이 뛰어가
너 없는 곳에 가
사랑은 갔고
남겨진 추억들은 아팠고

네가 내게 남겨줬던
기억은 가시가 됐고
다 사라졌으면 해
모두 지워졌으면 해
나 쉴 수 있게 널

떠날게 가질 수 없는
너란 걸 알고 있어
보낼게
너와의 기억 모두 다 버릴게

더는 다가갈 수 없어 네게
이런 마음이 너무 두려워
너의 기억 모두 가져가 줘
다 지워줘
done for me

나의 기억에서 떠나가줘
너의 추억들도 가져가 줘
지워줘 너의 그리움까지도

그리워도 그립지는 않게
모든 순간들을 잊어볼게
다 잊을게
너의 작은 흔적까지도

지울게
너에게 남겨줬던
추억까지도
바랄게 너와의 기억도
남지 못하게

더는 다가갈 수 없어 네게
이런 마음이 너무 두려워
너의 기억 모두 가져가 줘
다 지워줘
done for me

너를 떠날 수밖에
멀어질 수밖에 없으니까
이런 나를 제발 용서해줘
언젠가는 우리 다시
만날 수 있기를
done for me
done for me

เนื้อเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna
แปลเพลง Done For Me – Punch ost. Hotel Del Luna
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: ClsQ’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment