musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Double Knot – Stray Kids

เนื้อเพลง/แปลเพลง Double Knot – Stray Kids

เนื้อเพลง Double Knot – Stray Kids

ออ จี รอบ เก ทวี ออง คิน
มอ ริท ซก เก โค มิน ทอล รอ
ออ ดี โร คัล กา ฮา นึน ชิล มุน
อี เจน ซัง กวาน นอบ ซอ
พัล กิล รี ทัน นึน เท โร
ออ ตอน คด ชี ดึน นัน Runnin’
นือ ซึน เน จิน ซิน บัล กึน นึล
ทา ซี มุก กอ Movin’

Now I’m free! Get up
ออ ดี ดึน นา นึน คัล ซู อิท ซอ
Free! Get up
คัล คิล รึล คา จี มวอ ดึน พี คยอ
Free! Get out
ออ ดี โร คา ดึน ซิน กยอง ทา กอ
ทา ทา ดา ดา ทา ดา ทา ทา ทา

อุง คือ รยอท ดอน ชา เซ รึล พยอ
ออ ดี ดึน คอล รอ ยอ ยู รึล นือ กยอ
ฮึล ทัง มุล พอม บอก คิล โด
ปี กา ปยอน จอก คัน คิล โร
ทือ รา มา ทิก คัน ทิก คา มยอน ทิก คา โก
ชอก คา มยอน ชอก คา นึน
คยอล มัล รึล มัน ดือ นึน คัม ดก
อิน เซง มยอง จัก So

กวัก กวัก กึน จิล กี เก

ทอ กวัก มุก กอ Double knot
ทอ กวัก มุก กอ Double knot

ออ ดี โร ดึน คา นัน Go go
เน มัม เด โร คล รา Go go
ออ ดี โร ดึน คา นัน Go go

คา โก ซิบ พึน เท โร
ทา ทา ดา ดา ทา ดา ทา ทา

นุน กึม ออม นึน Dice อับ ดวี ออม นึน Coin
ออ ตอน มยอน นี โพ อิน เด โด
ซัง กวาน นอบ ซอ นา นึน
พัง ฮยัง ออม นึน นา ชิม บัน นึล โพ มยอ Going

มัน นึน คอล รอท จี มท ทา ดอ รา โด
คเว็น ชัน นา แพก ชุง เอ ฮา นา รา โด
แพก จี เอ ดา ยก ซิม บู รยอ โม ดึน เซก กึล
ชิล เร บวาท จา คอม มึน เซก มัน นัม มา

Now I’m free! Get up
ออ ดี ดึน นา นึน คัล ซู อิท ซอ
Free! Get up
คัล คิล รึล คา จี มวอ ดึน พี คยอ
Free! Get out
ออ ดี โร คา ดึน ซิน กยอง ทา กอ
ทา ทา ดา ดา ทา ดา ทา ทา ทา

ฮัน คด มัน นึล พา รา โบ โก วัท ดอน
เน ซี ยา นึน นอล บอ จี โก มัน นึน คิล โร
นุน นึล ทล รยอ ยอ รอ คัล เร กิล โร
นา นวอ จิน นี กด ซึล โพ มยอ คอ จิน ทง กง
Go! Break all the,
break all the rules
พัล รี มัก ทัน นึน เท โร
ซุม มี ทอก กึท กา จี ชา อล รา

กวัก กวัก กึน จิล กี เก

ทอ กวัก มุก กอ Double knot
ทอ กวัก มุก กอ Double knot

ออ ดี โร ดึน คา นัน Go go
เน มัม เด โร คล รา Go go
ออ ดี โร ดึน คา นัน Go go

คา โก ซิบ พึน เท โร
ทา ทา ดา ดา ทา ดา ทา ทา

มอม ชู ดึน มัล ดึน Ey ey
Wherever I go, ey ey
มวอล รา ดึน มัล ดึน โม ดู
ทา เน มัม เด โร

Double knot
Double knot
คา ! คา ! คา ! คา !
คา ! คา ! Double knot

แปลเพลง Double Knot – Stray Kids

ความสับสน ความกังวลทั้งหมดในหัวฉัน
เอามันออกไป
ฉันควรเดินไปทางไหนหรอ
ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้ว
ไม่ว่าก้าวเดินของฉันจะพาไปที่ไหน
ฉันก็จะวิ่งไป
ผูกเชือกรองเท้าหลวมๆ
ให้แน่นอีกครั้ง และเต้นต่อไป

ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้ว ตื่นขึ้นแล้ว
ฉันจะไปยังที่แห่งใดก็ได้
เป็นอิสระ ตื่นขึ้นแล้ว
ฉันจะเดินตามทางของฉัน
อย่ามาขวางทาง
เป็นอิสระ ออกไป
ฉันจะไปไหนหรอ ช่างมันเหอะ

ยืดร่างกายให้พร้อม
หลังจากที่หมอบอยู่
ไม่ว่าจะเดินไปไหน
ก็รู้สึกสบายใจ
ฉันเปลี่ยนถนนที่เต็มไปด้วยโคลน
ให้เป็นถนนอันสดใส
ตอนจบที่สมบูรณ์แบบดั่งบทละคร
ฉันนี่แหละ ผู้กำกับ
ชีวิตเป็นเหมือนผลงานชิ้นเอก
เพราะฉะนั้น

สู้ต่อ สู้อีก อดทนไว้

ผูกให้แน่นขึ้นอีก ผูกเงื่อนตาย
ผูกให้แน่นขึ้นอีก ผูกเงื่อนตาย

ฉันจะเดินทางไปทุกที่ ไป ไป
ฉันเลือกในสิ่งที่ต้องการ ไป ไป
ฉันจะเดินทางไปทุกที่ ไป ไป

ไปยังที่ที่ฉันต้องการ

ทอยลูกเต๋าที่ไม่มีหน้า
โยนเหรียญที่ไม่มีหัวก้อย
มันจะออกอะไร ฉันไม่สนใจหรอก
ดูเข็มทิศที่ไม่มีเข็ม แล้วไปต่อ

แม้เราจะไม่ได้มีมากมาย
แค่ 1 ในร้อย ก็เพียงพอแล้ว
แม้ว่าฉันจะละเลงทุกสี
ลงบนกระดาษเปล่าอย่างบ้าคลั่ง
แต่สีเดียวที่อยู่บนนั้นคือ สีดำ

ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้ว ตื่นขึ้นแล้ว
ฉันจะไปยังที่แห่งใดก็ได้
เป็นอิสระ ตื่นขึ้นแล้ว
ฉันจะเดินตามทางของฉัน
อย่ามาขวางทาง
เป็นอิสระ ออกไป
ฉันจะไปไหนหรอ ช่างมันเหอะ

ฉันอาจเคยมองไปยังที่เดียว
แต่ตอนนี้มุมมองของฉันมันกว้างขึ้นมากแล้ว
เริ่มมองไปที่ถนนหลายสาย
มองไปยังที่แห่งนั้นที่มีแยกตัดผ่านมากมาย
มุมมองที่กว้างขึ้น
เดินไป ทำลายมัน ทำลายทุกกฎ
ตอนที่ก้าวเดินไป ฉันแทบหยุดหายใจ

สู้ต่อ สู้อีก อดทนไว้

ผูกให้แน่นขึ้นอีก ผูกเงื่อนตาย
ผูกให้แน่นขึ้นอีก ผูกเงื่อนตาย

ฉันจะเดินทางไปทุกที่ ไป ไป
ฉันเลือกในสิ่งที่ต้องการ ไป ไป
ฉันจะเดินทางไปทุกที่ ไป ไป

จะหยุดหรือไม่
จะไปที่ไหน
จะทำหรือไม่
แต่ทุกสิ่งที่จะทำ ฉันทำเพราะฉันต้องการ

ผูกเงื่อนตาย
ผูกเงื่อนตาย
ไป ไป ไป ไป
ไป ไป ผูกเงื่อนตาย

เนื้อเพลงเกาหลี Double Knot – Stray Kids

어지럽게 뒤엉킨
머릿속의 고민 털어
어디로 갈까 하는 질문
이젠 상관없어
발길이 닿는 대로
어떤 곳이든 난 Runnin’
느슨해진 신발 끈을
다시 묶어 Movin’

Now I’m free! Get up
어디든 나는 갈 수 있어
Free! Get up
갈 길을 가지 뭐든 비켜
Free! Get out
어디로 가든 신경 다 꺼
다 다다다 다다 다 다 다

웅크렸던 자세를 펴
어디든 걸어 여유를 느껴
흙탕물 범벅 길도
삐까뻔쩍한 길로
드라마틱한 틱하면 틱하고
척하면 척하는
결말을 만드는 감독
인생 명작 So

꽉 꽉 끈질기게

더 꽉 묶어 Double knot
더 꽉 묶어 Double knot

어디로든 가 난 Go go
내 맘대로 골라 Go go
어디로든 가 난 Go go

가고 싶은 대로
다 다다다 다다 다 다

눈금 없는 Dice 앞뒤 없는 Coin
어떤 면이 보인대도 상관없어 나는
방향 없는 나침반을 보며 Going

많은 걸 얻지 못하더라도
괜찮아 백 중에 하나라도
백지에다 욕심부려 모든 색을
칠해봤자 검은색만 남아

Now I’m free! Get up
어디든 나는 갈 수 있어
Free! Get up
갈 길을 가지 뭐든 비켜
Free! Get out
어디로 가든 신경 다 꺼
다 다다다 다다 다 다 다

한 곳만을 바라보고 왔던
내 시야는 넓어지고 많은 길로
눈을 돌려 여러 갈래길로
나눠진 이곳을 보며 커진 동공
Go! Break all the,
break all the rules
발이 막 닿는 대로
숨이 턱 끝까지 차올라

꽉 꽉 끈질기게

더 꽉 묶어 Double knot
더 꽉 묶어 Double knot

어디로든 가 난 Go go
내 맘대로 골라 Go go
어디로든 가 난 Go go

가고 싶은 대로
다 다다다 다다 다 다

멈추든 말든 Ey ey
Wherever I go, ey ey
뭘 하든 말든 모두
다 내 맘대로

Double knot
Double knot
가! 가! 가! 가!
가! 가! Double knot

เนื้อเพลง Double Knot – Stray Kids
แปลเพลง Double Knot – Stray Kids
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: JYP Entertainment’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า