musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Eclipse – GOT7

เนื้อเพลง/แปลเพลง Eclipse – GOT7

เนื้อเพลง Eclipse – GOT7

ยอ จอน นี นา รึล พี ชวอ ชู นึน นอน
ฮัง ซัง คี จอก คัท ทา
พยอน ฮัม ออม นึน นา เอ มา อึม มิน เด

ชา ซิน อิท ดอน เน โม ซึบ บี
ออ ดิท นึน จี ชัล รัน โพ ยอ

นัน นี อัน ซิก ชอ กา
ทเว ชุล ซู อิท ซึล กา
ออ ตอล เตน นา ชา ซิน นี
คอบ บี นัล เต โด อิท ซอ
โช กึบ พีน เน แชก กิม กัม ซก เก
นี กา ทา ชี จิน นัน นึล กา คอก จอง ดเว

นอ รา นึน พิท เช
คือ ริม จา กา ชอม จอม ทอบ บี มยอน
I can’t see
ทา ซี ฮน รัน ซือ รอ วอ จยอ
นา ดับ จี อัน เค

อา จิก โด เน เก
มี โซ ชี ออ ชู นึน นอล
It’s you
ชี คยอ เนล ซู กา อิท ซึล กา
I’m afraid

Here I go again
No
โต ดา ซี ออ ดุม มี
เน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน พี ทึล กอ รี โก
อู รี เอ กุม มึน
โช กึม ซิก ฮือ รยอ จยอ คา

พอท ซอ นา ยา มัน เน
ออ ดุม มี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ เน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชุง ซิม มึล ชับ บา
นอ รา นึน พิท ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight

คัม ดัง อี อัน ดเว
เน ออ เก วี เอ มู เก
เน กา โซ จุง แฮ จิล ซู รก
นัน ทอ ทู รยอ วอ จี เน
คือ ริม จา เอ ทอบ พยอ จิล เต
เน มัม มึน ฮึน ดึล รี เน
คอ จยอ กา นึน พุล รัน Get away
นอน นา ฮา นา มิด โก อิท นึน เด

อู รี ทุล รี มยอน ชุง บุน เน
อู ริน ทุล รี ซอน วัน บยอก เค
นอ วา นา คือ รี โก นา วา นอ
อู ริน นี มี ฮา นัน เด
เน กา มัล รัน คอท ดึล
ยอน กี ชอ รอม ฮึท ทอ จยอ
ชับ โก อิท ดอน นอ โด
ซา รา จิล กา ทู รยอ วอ จยอ

นอ เย เก นา นึน
ออ ตอน อือ มี อิน คอล กา
I don’t know
เน เกน ฮวัก ซิน นี พิล โย แฮ
มัม พยอน ฮา จี อัน เค

นา เย เก นอ นึน
นา เย โม ดึน คอท ชี กี เอ
Trust me
กึท กา จี นอล โน จิน นัน นา
Never let you go

Here I go again
No
โต ดา ซี ออ ดุม มี
เน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน พี ทึล กอ รี โก
อู รี เอ กุม มึน
โช กึม ซิก ฮือ รยอ จยอ คา

พอท ซอ นา ยา มัน เน
ออ ดุม มี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ เน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชุง ซิม มึล ชับ บา
นอ รา นึน พิท ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight

เน คยอท เท มัน มอ มุล รอ จวอ
พัง ฮวัง ฮา นึน โค มิน ดึล มา จอ
โม ดู นอ รึล วี ฮัน คอท ปุน นยา

พา โด ชอ รอม มิล รยอ โอ นึน นอ รึล
ควา ยอน นัน ทัม มา เนล ซู อิท ซึล กา
อี รอน เน พุล รัน นัน โม ซึบ ดึล รึน
นอล ตอ นา โบ เน จี นึน อัน นึล กา
พา โบ คัท ทา โพ อิล ซุน อิท เกท จี มัน
นอ เต มุน เน ชี กึม เม นัน

Here I go again
No
โต ดา ซี ออ ดุม มี
เน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน พี ทึล กอ รี โก
อู รี เอ กุม มึน
โช กึม ซิก ฮือ รยอ จยอ คา

พอท ซอ นา ยา มัน เน
ออ ดุม มี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ เน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชุง ซิม มึล ชับ บา
นอ รา นึน พิท ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight

แปลเพลง Eclipse – GOT7

เธอยังคงส่องแสงสว่างให้แก่ฉัน
เธอเป็นดั่งปาฏิหารย์เสมอมา
ใจของฉันก็ยังคงเหมือนเดิม

แต่ความมั่นใจของฉันกลับหายไป
มันหายไปไหนนะ

ฉันขอเป็นโล่กำบังที่คอยปกป้องเธอได้ไหม
บางครั้ง ฉันก็กลัวตัวเองเหมือนกัน
ความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบกำลังไล่ตามฉันอยู่
และฉันกลัวว่า มันจะทำร้ายเธอ

ยามที่เงามืดจางหายไป
เพราะแสงสว่างจากเธอ
ฉันมองไม่เห็น
มันทำให้ฉันสับสนอีกแล้ว
ฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลย

แต่เธอยังคงส่งยิ้มให้ฉัน
คนนั้นคือเธอ
ฉันจะดูแลเธอให้ปลอดภัยได้ไหมนะ
ฉันกลัว

ฉันอยู่ตรงนี้
ไม่นะ
ความมืดก่อตัวในใจฉันอีกแล้ว
มันทำให้ฉันล้มลง
และความฝันของเราค่อยๆ จางหายไป

เราต้องหนีไปจากตรงนี้
ก่อนที่ความมืดจะกัดกินเรา
ต้องสู้ ต้องชนะ
ต้องหาจุดสมดุล
ฉันจะไม่ยอมให้แสงนี้ดับไป
แสงสว่างที่เรียกว่า เธอ
ฉันต้องชนะมันให้ได้

ฉันทำไม่ได้หรอก ภาระบนบ่านี้
มันทำให้ฉันกลัว เพราะเธอมีค่ากับฉันเหลือเกิน
ตอนที่ฉันอยู่ในเงามืด
ใจของฉันก็เริ่มแปรปรวน
และยิ่งทำให้ฉันกังวลมากขึ้น
เธอคือคนเดียวที่ยังเชื่อในตัวฉัน

แค่เราสองคนก็พอแล้ว
มีแค่เราสองคน นั่นก็สมบูรณ์แบบแล้ว
เธอกับฉัน ฉันกับเธอ
เราคือคนๆ เดียวกัน
ฉันกลัวว่า คำพูดที่ฉันพูดไปจะหายไปดั่งควัน
และเธอ ผู้ที่กุมคำพูดนั้นไว้
จะหายไปด้วยเช่นกัน

สำหรับเธอแล้ว ฉันคืออะไร
ฉันไม่รู้
ยืนยันให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม
ฉันจะไม่เปลี่ยนไป

สำหรับฉัน เธอคือทุกสิ่ง
เชื่อฉันนะ
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเด็ดขาด
จะไม่ปล่อยเธอไป

ฉันอยู่ตรงนี้
ไม่นะ
ความมืดก่อตัวในใจฉันอีกแล้ว
มันทำให้ฉันล้มลง
และความฝันของเราค่อยๆ จางหายไป

เราต้องหนีไปจากตรงนี้
ก่อนที่ความมืดจะกัดกินเรา
ต้องสู้ ต้องชนะ
ต้องหาจุดสมดุล
ฉันจะไม่ยอมให้แสงนี้ดับไป
แสงสว่างที่เรียกว่า เธอ
ฉันต้องชนะมันให้ได้

อยู่เคียงข้างฉันนะ
แม้ว่าฉันจะเป็นห่วงอย่างมากก็ตาม
ทั้งหมดก็เพื่อเธอนะ

เธอถาโถมเข้ามาเหมือนกับคลื่นน้ำ
ฉันจะแบกเธอไหวไหมนะ
ความไม่มั่นคงของฉัน
จะทำให้เธอทิ้งฉันไปหรือเปล่า
ตอนนี้ฉันอาจจะดูงี่เง่า
แต่ที่ฉันเป็นแบบนี้ ก็เพื่อเธอ

ฉันอยู่ตรงนี้
ไม่นะ
ความมืดก่อตัวในใจฉันอีกแล้ว
มันทำให้ฉันล้มลง
และความฝันของเราค่อยๆ จางหายไป

เราต้องหนีไปจากตรงนี้
ก่อนที่ความมืดจะกัดกินเรา
ต้องสู้ ต้องชนะ
ต้องหาจุดสมดุล
ฉันจะไม่ยอมให้แสงนี้ดับไป
แสงสว่างที่เรียกว่า เธอ
ฉันต้องชนะมันให้ได้

เนื้อเพลงเกาหลี Eclipse – GOT7

여전히 나를 비춰 주는 넌
항상 기적 같아
변함없는 나의 마음인데

자신 있던 내 모습이
어딨는지 잘 안 보여

난 네 안식처가
돼 줄 수 있을까
어떨 땐 나 자신이
겁이 날 때도 있어
조급한 내 책임감 속에
네가 다치진 않을까 걱정돼

너라는 빛에
그림자가 점점 덮이면
I can’t see
다시 혼란스러워져
나답지 않게

아직도 내게
미소 지어 주는 널
It’s you
지켜 낼 수가 있을까
I’m afraid

Here I go again
No
또다시 어둠이
내 마음에 밀려와
나는 비틀거리고
우리의 꿈은
조금씩 흐려져 가

벗어나야만 해
어둠이 삼키기 전에
이겨내려 몸부림쳐
중심을 잡아
너라는 빛을 끝까지 잡아
I’m gonna win this fight

감당이 안돼
내 어깨 위의 무게
네가 소중해질수록
난 더 두려워지네
그림자에 덮여질 때
내 맘은 흔들리네
커져가는 불안 Get away
넌 나 하나 믿고 있는데

우리 둘이면 충분해
우린 둘이선 완벽해
너와 나 그리고 나와 너
우린 이미 하난데
내가 말한 것들
연기처럼 흩어져
잡고 있던 너도
사라질까 두려워져

너에게 나는
어떤 의미인 걸까
I don’t know
내겐 확신이 필요해
맘 변하지 않게

나에게 너는
나의 모든 것이기에
Trust me
끝까지 널 놓진 않아
Never let you go

Here I go again
No
또다시 어둠이
내 마음에 밀려와
나는 비틀거리고
우리의 꿈은
조금씩 흐려져 가

벗어나야만 해
어둠이 삼키기 전에
이겨내려 몸부림쳐
중심을 잡아
너라는 빛을 끝까지 잡아
I’m gonna win this fight

내 곁에만 머물러줘
방황하는 고민들마저
모두 너를 위한 것뿐이야

파도처럼 밀려오는 너를
과연 난 담아낼 수 있을까
이런 내 불안한 모습들은
널 떠나보내지는 않을까
바보 같아 보일 순 있겠지만
너 때문에 지금에 난

Here I go again
No
또다시 어둠이
내 마음에 밀려와
나는 비틀거리고
우리의 꿈은
조금씩 흐려져 가

벗어나야만 해
어둠이 삼키기 전에
이겨내려 몸부림쳐
중심을 잡아
너라는 빛을 끝까지 잡아
I’m gonna win this fight

เนื้อเพลง Eclipse – GOT7
แปลเพลง Eclipse – GOT7
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: JYP Entertainment’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment