musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง FAKE LOVE – BTS

เนื้อเพลง/แปลเพลง FAKE LOVE – BTS

เนื้อเพลง FAKE LOVE – BTS

นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
ซึล พอ โด คี ปึน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
อา พา โด คัง ฮัน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
ซา ราง อี ซา ราง มัน นือ โร วัน บยอก คา กิล
เน โม ดึน ยัก จอม ดึล รึน ทา ซุม กยอ จี กิล
อี รวอ จี จี อัน นึน กุม ซก เก ซอ
พี อุล ซู ออม นึน กท ชึล คี วอท ซอ

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

I wanna be a good man just for you
เซ ซัง อึล ชวอท เน just for you
ชอน บู พา กวอท ซอ just for you
Now I dunno me, who are you?
อู รี มัน เน ซุบ นอ นึน ออบ ซอท ซอ
เน กา วัท ดอน route อิท จอ บอ รยอท ซอ
นา โด เน กา นู กู ยอท นึน จี โด ชัล โม รือ เก ทวิด ซอ
คอ อุล เร ดา ชี กอล ยอ บวา นอ นึน เท เช นู กู นี

นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
ซึล พอ โด คี ปึน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
อา พา โด คัง ฮัน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
ซา ราง อี ซา ราง มัน นือ โร วัน บยอก คา กิล
เน โม ดึน ยัก จอม ดึล รึน ทา ซุม กยอ จี กิล
อี รวอ จี จี อัน นึน กุม ซก เก ซอ
พี อุล ซู ออม นึน กท ชึล คี วอท ซอ

Love you so bad Love you so bad
นอล วี แฮ เย ปึน คอ จิท ซึล พิท ซอ เน
Love it’s so mad Love it’s so mad
นัล ชี วอ นอ เอ อิน ฮยอง อี ทเว รยอ แฮ
Love you so bad Love you so bad
นอล วี แฮ เย ปึน คอ จิท ซึล พิท จอ เน
Love it’s so mad Love it’s so mad
นัล ชี วอ นอ เอ อิน ฮยอง อี ทเว รยอ แฮ

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

Why you sad? I don’t know นัน มล รา
อุท ซอ บวา ซา ราง แฮ มัล เร บวา
นา รึล พวา นา โจ ชา โด พอ ริน นา
นอ โจ ชา อี แฮ ฮัล ซู ออม นึน นา
นัท ซอล ดา ฮา เน นี กา โช วา ฮา ดอน นา โร พยอน นัน เน กา
อา นี รา ฮา เน เย จอน เน นี กา ชัล รัล โก อิท ดอน เน กา
อา นี กิน มวอ กา อา นยา นัน นุน มอล รอท ซอ
ซา ราง อึน มวอ กา ซา ราง It’s all fake love

(Woo) I dunno I dunno I dunno why
(Woo) นา โด นัล นา โด นัล โม รือ เกท ซอ
(Woo) I just know I just know I just know why
Cuz it’s all Fake Love Fake Love Fake Love

Love you so bad Love you so bad
นอล วี แฮ เย ปึน คอ จิท ซึล พิท ซอ เน
Love it’s so mad Love it’s so mad
นัล ชี วอ นอ เอ อิน ฮยอง อี ทเว รยอ แฮ
Love you so bad Love you so bad
นอล วี แฮ เย ปึน คอ จิท ซึล พิท จอ เน
Love it’s so mad Love it’s so mad
นัล ชี วอ นอ เอ อิน ฮยอง อี ทเว รยอ แฮ

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
ซึล พอ โด คี ปึน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
นอล วี แฮ ซอ รา มยอน นัน
อา พา โด คัง ฮัน ชอก คัล ซู กา อิท ซอท ซอ
ซา ราง อี ซา ราง มัน นือ โร วัน บยอก คา กิล
เน โม ดึน ยัก จอม ดึล รึน ทา ซุม กยอ จี กิล
อี รวอ จี จี อัน นึน กุม ซก เก ซอ
พี อุล ซู ออม นึน กท ชึล คี วอท ซอ

แปลเพลง FAKE LOVE – BTS

ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนมีความสุข แม้ยังเศร้าอยู่ก็ตาม
ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนแข็งแรง แม้มันจะเจ็บปวด
หวังว่า รักจะสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวของมันเอง
หวังว่า ทุกความอ่อนแอของฉันจะถูกเก็บซ่อนไว้ไม่ให้เห็น
ในฝันนี้ที่ไม่มีวันเป็นจริง
ฉันได้ปลูกดอกไม้ที่ไม่มีวันผลิบาน

ฉันเบื่อเรื่องแบบนี้จริงๆ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ
ขอโทษนะ แต่มันคือ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ

ฉันอยากเป็นคนดี เพื่อเธอ
ฉันยกโลกทั้งใบ ให้เธอ
ฉันเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพื่อเธอ
จนตอนนี้ ฉันไม่รู้จักแม้ตัวฉันเอง เธอคือใคร?
เธอไม่ได้อยู่ตรงนั้น ในป่าของเรา
ฉันลืมไปแล้ว เส้นทางที่จากมา
ตอนนี้ ก็ไม่รู้แล้ว ว่าฉันเคยเป็นยังไง
ก็เลยถามกระจกไป ว่าเธอคือใคร?

ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนมีความสุข แม้ยังเศร้าอยู่ก็ตาม
ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนแข็งแรง แม้มันจะเจ็บปวด
หวังว่า รักจะสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวของมันเอง
หวังว่า ทุกความอ่อนแอของฉันจะถูกเก็บซ่อนไว้ไม่ให้เห็น
ในฝันนี้ที่ไม่มีวันเป็นจริง
ฉันได้ปลูกดอกไม้ที่ไม่มีวันผลิบาน

รักเธอมาก รักเธอมาก
ฉันยอมหาข้ออ้างดีๆ เพื่อเธอ
รัก! บ้าจริงๆ รัก! บ้าจริงๆ
ฉันกำลังลบตัวตนของตัวเอง
เพื่อเป็นตุ๊กตาของเธอ
รักเธอมาก รักเธอมาก
ฉันยอมหาข้ออ้างดีๆ เพื่อเธอ
รัก! บ้าจริงๆ รัก! บ้าจริงๆ
ฉันกำลังลบตัวตนของตัวเอง
เพื่อเป็นตุ๊กตาของเธอ

ฉันเบื่อเรื่องแบบนี้จริงๆ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ
ขอโทษนะ แต่มันคือ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ

เธอเศร้าทำไม? ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้
ยิ้มสิ บอกฉันสิว่าเธอรักฉัน
มองฉันสิ ฉันยอมทิ้งความเป็นตัวเองไป
แม้แต่เธอ ก็ยังไม่เข้าใจฉัน
เธอบอกว่าฉันแปลก
ตอนที่ฉันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบที่เธอชอบ
เธอบอกว่า ฉันเปลี่ยนไป ไม่เหมือนคนที่เคยรู้จัก
ความหมายว่ายังไง? ไม่ ฉันคนตาบอดไปเอง
ที่บอกว่า นี่คือรัก มันหมายความว่าไง
ทั้งหมดนี้ มันก็รักปลอมๆ แหละ

ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ว่าทำไม
ฉันไม่รู้จักแม้ตัวฉันเอง
ฉันเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งรู้ ฉันเพิ่งรู้ว่าทำไม
เพราะทั้งหมดนี้ มันก็แค่
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ

รักเธอมาก รักเธอมาก
ฉันยอมหาข้ออ้างดีๆ เพื่อเธอ
รัก! บ้าจริงๆ รัก! บ้าจริงๆ
ฉันกำลังลบตัวตนของตัวเอง
เพื่อเป็นตุ๊กตาของเธอ
รักเธอมาก รักเธอมาก
ฉันยอมหาข้ออ้างดีๆ เพื่อเธอ
รัก! บ้าจริงๆ รัก! บ้าจริงๆ
ฉันกำลังลบตัวตนของตัวเอง
เพื่อเป็นตุ๊กตาของเธอ

ฉันเบื่อเรื่องแบบนี้จริงๆ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ
ขอโทษนะ แต่มันคือ
รักปลอมๆ รักปลอมๆ รักปลอมๆ

ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนมีความสุข แม้ยังเศร้าอยู่ก็ตาม
ถ้าเพื่อเธอแล้ว
ฉันจะทำเหมือนแข็งแรง แม้มันจะเจ็บปวด
หวังว่า รักจะสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวของมันเอง
หวังว่า ทุกความอ่อนแอของฉันจะถูกเก็บซ่อนไว้ไม่ให้เห็น
ในฝันนี้ที่ไม่มีวันเป็นจริง
ฉันได้ปลูกดอกไม้ที่ไม่มีวันผลิบาน

เนื้อเพลงเกาหลี FAKE LOVE – BTS

널 위해서라면 난
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난
아파도 강한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
이뤄지지 않는 꿈속에서
피울 수 없는 꽃을 키웠어

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

I wanna be a good man just for you
세상을 줬네 just for you
전부 바꿨어 just for you
Now I dunno me, who are you?
우리만의 숲 너는 없었어
내가 왔던 route 잊어버렸어
나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어
거울에다 지껄여봐 너는 대체 누구니

널 위해서라면 난
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난
아파도 강한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
이뤄지지 않는 꿈속에서
피울 수 없는 꽃을 키웠어

Love you so bad Love you so bad
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
Love it’s so mad Love it’s so mad
날 지워 너의 인형이 되려 해
Love you so bad Love you so bad
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
Love it’s so mad Love it’s so mad
날 지워 너의 인형이 되려 해

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

Why you sad? I don’t know 난 몰라
웃어봐 사랑해 말해봐
나를 봐 나조차도 버린 나
너조차 이해할 수 없는 나
낯설다 하네 니가 좋아하던 나로 변한 내가
아니라 하네 예전에 니가 잘 알고 있던 내가
아니긴 뭐가 아냐 난 눈 멀었어
사랑은 뭐가 사랑 It’s all fake love

(Woo) I dunno I dunno I dunno why
(Woo) 나도 날 나도 날 모르겠어
(Woo) I just know I just know I just know why
Cuz it’s all Fake Love Fake Love Fake Love

Love you so bad Love you so bad
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
Love it’s so mad Love it’s so mad
날 지워 너의 인형이 되려 해
Love you so bad Love you so bad
널 위해 예쁜 거짓을 빚어내
Love it’s so mad Love it’s so mad
날 지워 너의 인형이 되려 해

I’m so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I’m so sorry but it’s
Fake Love Fake Love Fake Love

널 위해서라면 난
슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난
아파도 강한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
이뤄지지 않는 꿈속에서
피울 수 없는 꽃을 키웠어

เนื้อเพลง FAKE LOVE – BTS
แปลเพลง FAKE LOVE – BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment