musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Feel Special – Twice

เนื้อเพลง/แปลเพลง Feel Special – Twice

เนื้อเพลง Feel Special – Twice

คือ รอน นัล รี อิท ซอ
คับ จา กี ฮน จา อิน
คอท มัน คัท ทึน นัล
ออ ดิล คา โด เน ชา รี กา
อา นิน คอท มัน คัท โก
โค เกน ตอล กวอ จี นึน นัล

คือ รอล เต มา ดา เน เก
ออล มา นา เน กา โซ จุง ฮัน จี
มัล เฮ จู นึน นอ เอ คือ ฮัน มา ดี เย

Everything’s alright
โช รา ฮัน Nobody
เอ ซอ ทา ซี Somebody
ทึก บยอล รัน นา โร พยอน เน

You make me feel special
เซ ซัง อี อา มู รี
นัล ชู จอ อัน ชยอ โด
อา พือ โก อา พึน
มัล ดึล รี นัล จิล รอ โด
นี กา อิท ซอ นัน ทา ซี อุท ซอ
That’s what you do

Again I feel special
อา มู กอท โด อา นิน
ชน แจ คัท ดา กา โด
ซา รา จยอ โด โม รึล
ซา รัม คัท ดา กา โด
นัล พู รือ นึน เน มก โซ รี เอ
I feel loved, I feel so special

ชา กู ซุม โก มัน ซิบ พอ ซอ
มา จู ฮา กี กา ซิล รอ ซอ
โม ดึน เค เอ มี รึล อิล รึน ทึด ชี
เน กา เอ มี รึล อิล รึน ทึด ชี
คา มัน นี ชู จอ อัน จา อิท ซึล เต

คือ เต เน อับ เพ
นา ทา นัน นอ เอ
ตา ตึด ทัน มี โซ วา ซน กิล เร

Everything’s alright
โช รา ฮัน Nobody
เอ ซอ ทา ซี Somebody
ทึก บยอล รัน นา โร พยอน เน

You make me feel special
เซ ซัง อี อา มู รี
นัล ชู จอ อัน ชยอ โด
อา พือ โก อา พึน
มัล ดึล รี นัล จิล รอ โด
นี กา อิท ซอ นัน ทา ซี อุท ซอ
That’s what you do

Again I feel special
อา มู กอท โด อา นิน
ชน แจ คัท ดา กา โด
ซา รา จยอ โด โม รึล
ซา รัม คัท ดา กา โด
นัล พู รือ นึน เน มก โซ รี เอ
I feel loved, I feel so special

You make everything alright
คู รึม มี จวัก กิน
แฮท ซัล ฮัน ชุบ ออม นึน นัล
นี กา พา โร นา เอ Shining light
That’s what you do
อา มู รี ออ ดู อุน พัม โด ทา ซี นัท
I owe it to you
Because you make me feel special

เซ ซัง อี อา มู รี
นัล ชู จอ อัน ชยอ โด
อา พือ โก อา พึน
มัล ดึล รี นัล จิล รอ โด
นี กา อิท ซอ นัน ทา ซี อุท ซอ
That’s what you do

Again I feel special
อา มู กอท โด อา นิน
ชน แจ คัท ดา กา โด
ซา รา จยอ โด โม รึล
ซา รัม คัท ดา กา โด
นัล พู รือ นึน เน มก โซ รี เอ
I feel loved, I feel so special

แปลเพลง Feel Special – Twice

วันหนึ่งวันนั้น
วันที่อยู่ๆ ฉันก็รู้สึกเดียวดาย
วันที่ฉันรู้สึกว่า
ตัวเองไม่เหมาะสมกับที่ไหนเลย
เป็นวันที่สับสนไปหมด

ถ้าวันนั้นมาถึง
เธอบอกฉันด้วยนะ
ว่าฉันมีค่าแค่ไหน
บอกฉันด้วยถ้อยคำเหล่านั้นของเธอ

ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
จากคนที่ไม่มีใครรู้จัก
กลายเป็นคนๆ หนึ่งที่มีความหมาย
ฉันกลายเป็นคนพิเศษสำหรับตัวฉันเอง

เธอทำให้ฉันเป็นคนพิเศษ
ไม่ว่าโลกใบนี้จะฉุดรั้งฉันยังไง
แม้คำพูดที่รุนแรงเหล่านั้นจะทำร้ายฉัน
ฉันก็ยังยิ้มได้เพราะมีเธออยู่
นั่นแหละ สิ่งที่เธอทำให้ฉัน

ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษอีกครั้ง
ครั้งหนึ่ง ฉันเคยรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีความหมายอะไรเลย
เหมือนว่า ถ้าฉันหายไป
ก็คงไม่มีใครสังเกตเห็น
แต่หลังจากที่ได้ยินเสียงของเธอ
ที่เรียกฉัน
ฉันกลายเป็นคนที่มีความรัก
ฉันกลายเป็นคนพิเศษ

ฉันเคยอยากหลบหายไป
ไม่อยากเผชิญหน้ากับโลกใบนี้
ราวกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไร้ความหมาย
ราวกับว่า ฉันไร้ซึ่งจุดมุ่งหมาย
เอาแต่ฉันเฉยๆ อยู่อย่างนั้น

และแล้ว เธอก็ปรากฏตัวขึ้น
เธอจับมือฉันไว้
และมอบรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นให้ฉัน

ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
จากคนที่ไม่มีใครรู้จัก
กลายเป็นคนๆ หนึ่งที่มีความหมาย
ฉันกลายเป็นคนพิเศษสำหรับตัวฉันเอง

เธอทำให้ฉันเป็นคนพิเศษ
ไม่ว่าโลกใบนี้จะฉุดรั้งฉันยังไง
แม้คำพูดที่รุนแรงเหล่านั้นจะทำร้ายฉัน
ฉันก็ยังยิ้มได้เพราะมีเธออยู่
นั่นแหละ สิ่งที่เธอทำให้ฉัน

ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษอีกครั้ง
ครั้งหนึ่ง ฉันเคยรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีความหมายอะไรเลย
เหมือนว่า ถ้าฉันหายไป
ก็คงไม่มีใครสังเกตเห็น
แต่หลังจากที่ได้ยินเสียงของเธอ
ที่เรียกฉัน
ฉันกลายเป็นคนที่มีความรัก
ฉันกลายเป็นคนพิเศษ

เธอทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องดี
ในวันที่เมฆหนาปกคลุม
ไม่มีแม้แสงแดด
เธอก็เป็นแสงสว่างให้กับฉัน
นั่นแหละ สิ่งที่เธอทำให้ฉัน
แม้แต่ค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด
ก็กลายเป็นวันที่สดใส
ฉันต้องตอบแทนเธอ
เพราะเธอทำให้ฉันเป็นคนพิเศษ

ไม่ว่าโลกใบนี้จะฉุดรั้งฉันยังไง
แม้คำพูดที่รุนแรงเหล่านั้นจะทำร้ายฉัน
ฉันก็ยังยิ้มได้เพราะมีเธออยู่
นั่นแหละ สิ่งที่เธอทำให้ฉัน

ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษอีกครั้ง
ครั้งหนึ่ง ฉันเคยรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีความหมายอะไรเลย
เหมือนว่า ถ้าฉันหายไป
ก็คงไม่มีใครสังเกตเห็น
แต่หลังจากที่ได้ยินเสียงของเธอ
ที่เรียกฉัน
ฉันกลายเป็นคนที่มีความรัก
ฉันกลายเป็นคนพิเศษ

เนื้อเพลงเกาหลี Feel Special – Twice

그런 날이 있어
갑자기 혼자인
것만 같은 날
어딜 가도 내 자리가
아닌 것만 같고
고갠 떨궈지는 날

그럴 때마다 내게
얼마나 내가 소중한지
말해주는 너의 그 한마디에

Everything’s alright
초라한 Nobody
에서 다시 Somebody
특별한 나로 변해

You make me feel special
세상이 아무리
날 주저앉혀도
아프고 아픈
말들이 날 찔러도
네가 있어 난 다시 웃어
That’s what you do

Again I feel special
아무것도 아닌
존재 같다가도
사라져도 모를
사람 같다가도
날 부르는 네 목소리에
I feel loved, I feel so special

자꾸 숨고만 싶어서
마주 하기가 싫어서
모든 게 의미를 잃은 듯이
내가 의미를 잃은 듯이
가만히 주저앉아 있을 때

그때 내 앞에
나타난 너의
따뜻한 미소와 손길에

Everything’s alright
초라한 Nobody
에서 다시 Somebody
특별한 나로 변해

You make me feel special
세상이 아무리
날 주저앉혀도
아프고 아픈
말들이 날 찔러도
네가 있어 난 다시 웃어
That’s what you do

Again I feel special
아무것도 아닌
존재 같다가도
사라져도 모를
사람 같다가도
날 부르는 네 목소리에
I feel loved, I feel so special

You make everything alright
구름이 쫙 낀
햇살 한 줌 없는 날
네가 바로 나의 Shining light
That’s what you do
아무리 어두운 밤도 다시 낮
I owe it to you
Because you make me feel special

세상이 아무리
날 주저앉혀도
아프고 아픈
말들이 날 찔러도
네가 있어 난 다시 웃어
That’s what you do

Again I feel special
아무것도 아닌
존재 같다가도
사라져도 모를
사람 같다가도
날 부르는 네 목소리에
I feel loved, I feel so special

เนื้อเพลง Feel Special – Twice
แปลเพลง Feel Special – Twice
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: jypentertainment’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า