musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Fiesta – IZ*ONE

เนื้อเพลง/แปลเพลง Fiesta – IZ*ONE

เนื้อเพลง Fiesta – IZ*ONE

เต กา วัท ซอ
โอ เรน คี ดา ริม มึล กึท เน
อุม ชือ รยอท ตอน
มัม มึล อิล รือ คยอ
ฮวาล จัก คี จี เก รึล คยอ นัน Ah
นุน บิท ชึน นอ นือ เซน กา
ชิท ทอ จยอ อิน นึน คอล
นา เอ ซี กัน นี ทเวด ซอ

อา ชิม เอ เก มัล เร Oh
โอ นึล รี โช อึล คอท คัท ทา
อี เจน อา ดึก แคท ตอน
กุม ดึล รี มอล จี กา อัน นา
โอ จิก นา รึล วี ฮัน Woo
ชุก เจ รึล ยอล รอ บล คอ ยา
โช อึล เต รัน คอ คือ กอท
ยอก ซี เน กา ชอง เฮ

เซก เซก เก กท ชึล พี อู โก
กท กา รู กา ฮึน นัล รี มยอน
ชุก เจ นึน ชอล จอง อิน คอล
กึน นา จี อัน นึล อี กอน Climax
นา เอ โม ดึน ซุน กัน นี
อา รึม ดับ โก นุน บู ซยอ
อี กอ ฮา นา มัน คี อ็อก เค
ชี กึม มี รา โก

Fiesta เน มัม เม
แท ยัง อึล กุก ซัม คิน แช
ยอง วอน โท รก ตือ กอบ เก
ชี จี อัน นึล เก อี โม ดึน คเย จอล
นา เย โม ดึน คเย จอล
แม อิล ฮวา รยอ ฮัน อี ชุก เจ
ฮัน พอน จึม มึน กก นล รอ วา
It’s my fiesta

อน ทง ชุก เจ นี กา
It’s my fiesta

อี เจ บู ทอ กา นัน ซี จัก กี ยา
ทอ คี เด เฮ บวา โด โช วา
ทอ ตวี ออ อล รา ทอ โซ รี ชยอ บวา
อี กอน ซิน กี รู กา อา นยา
โอ เร จอน บู ทอ คเย ซก
ซัง ซัง เง วัท ตอน คอล
ทึก บยอล เร จี นึน นอ วา นา

พยอล ดึล เอ เก มัล เร Oh
เน อิล รี ทอ โช อึล คอท คัท ทา
อี เจน พยอล ชยอ จี นึน
อิล ดึล รี คอบ นา จี อัน นา
โอ จิก นา รึล วี ฮัน Woo
ชุก เจ รึล อี ออ กัล คอ ยา
นัล คัม ซา อัน นึน
นัท ซอน ฮยัง กี ทอ เซ รบ เก

เซก เซก เก กท ชึล พี อู โก
กท กา รู กา ฮึน นัล รี มยอน
ชุก เจ นึน ชอล จอง อิน คอล
กึน นา จี อัน นึล อี กอน Climax
นา เอ โม ดึน ซุน กัน นี
อา รึม ดับ โก นุน บู ซยอ
อี กอ ฮา นา มัน คี อ็อก เค
ชี กึม มี รา โก

Fiesta เน มัม เม
แท ยัง อึล กุก ซัม คิน แช
ยอง วอน โท รก ตือ กอบ เก
ชี จี อัน นึล เก อี โม ดึน คเย จอล
นา เย โม ดึน คเย จอล
แม อิล ฮวา รยอ ฮัน อี ชุก เจ
ฮัน พอน จึม มึน กก นล รอ วา
Fiesta

นุน นึล คัม มา
มอม ชวอ อิท ตอน นา รึล เก วอ
เน อัน เน นา รึล ชอน ชอน ฮี
อัน นา จู มยอน
ยอ รอ เซก กัล ดึล โร
ทอ เน กา พิน นัล เต มยอน
แม อิล คือ รยอ วัท ตอน ชิน จา
เน โม ซึบ คา กา อี
ชี กึม อี รา โก

Fiesta เน มัม เม
แท ยัง อึล กุก ซัม คิน แช
ยอง วอน โท รก ตือ กอบ เก
ชี จี อัน นึล เก อี โม ดึน คเย จอล
นา เย โม ดึน คเย จอล
แม อิล ฮวา รยอ ฮัน อี ชุก เจ
ฮัน พอน จึม มึน กก นล รอ วา
It’s my fiesta

นัล พี ชวอ จวอ ชี กึม นัล
อน ทง ชุก เจ นี กา
ชี กึม อี ซุน กัน
นา รึล ชุม ชู เก เฮ
It’s my fiesta

แปลเพลง Fiesta – IZ*ONE

หลังจากรอมานาน
เวลานี้ก็มาถึงแล้ว
ใจของฉันพร้อม
ร่างกายก็พร้อม
สายตาที่กว้างไกลขั้น
นี่คือเวลาของฉัน

เช้าวันนี้ที่ฉันจะพูดออกไป
ฉันคิดว่า วันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆ เลย
ความฝันอันแสนไกลของฉัน
ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอีกแล้ว
ฉันจะฉลองให้ตัวฉันเอง
ตอนที่ฉันบอกว่า มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว
นั่นคือเวลาที่ฉันจะได้ตัดสินใจ

เมื่อดอกไม้ทุกสีเริ่มผลิบาน
และกลีบเริ่มเบ่งบาน
นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปาร์ตี้
เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันจบ
ทุกช่วงเวลาของฉันงดงามและสดใส
จดไว้นะ ช่วงเวลาที่สำคัญนั้นก็คือ ตอนนี้

Fiesta
ฉันจะเก็บดวงอาทิตย์ไว้ในใจ
ทำให้เร่าร้อนและมีพลังในทุกฤดู
งานปาร์ตี้อันเจิดจรัสของฉันจะจัดขึ้นทุกฤดู
อย่างน้อยก็มาหากันสักครั้งนะ
งานปาร์ตี้ของฉัน

จะเป็นงานปาร์ตี้เสมอ
งานปาร์ตี้ของฉัน

ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของฉัน
ฉันจะตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีก
กระโดดให้สูงขึ้น ตะโกนให้ดังขึ้น
นี่ไม่ใช่ภาพลวงตา
ฉันเฝ้าฝันถึงสิ่งนี้มาสักพักแล้ว
เพื่อที่เธอกับฉันจะเป็นคนพิเศษ

ฉันจะบอกกับดวงดาว
ว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นอีก
ไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ฉันก็ไม่กลัว
ฉันจะฉลองให้ตัวฉันเอง
กลิ่นหอมแปลกๆ รอบกายฉัน
จะสดใหม่เสมอ

เมื่อดอกไม้ทุกสีเริ่มผลิบาน
และกลีบเริ่มเบ่งบาน
นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปาร์ตี้
เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีวันจบ
ทุกช่วงเวลาของฉันงดงามและสดใส
จดไว้นะ ช่วงเวลาที่สำคัญนั้นก็คือ ตอนนี้

Fiesta
ฉันจะเก็บดวงอาทิตย์ไว้ในใจ
ทำให้เร่าร้อนและมีพลังในทุกฤดู
งานปาร์ตี้อันเจิดจรัสของฉันจะจัดขึ้นทุกฤดู
อย่างน้อยก็มาหากันสักครั้งนะ
งานปาร์ตี้ของฉัน

ฉันหลับตาและปลุกตัวเองขึ้น
เมื่อฉันค่อยๆ ยอมรับตัวเองจากข้างใน
เมื่อฉันส่องประกายกว่าเก่า
ด้วยสีสันหลากหลาย
ฉันจะได้เข้าไปใกล้ตัวตนที่แท้จริงของฉัน
ที่ฉันเฝ้าฝันอยู่เสมอ
และช่วงเวลานั้น ก็คือตอนนี้

Fiesta
ฉันจะเก็บดวงอาทิตย์ไว้ในใจ
ทำให้เร่าร้อนและมีพลังในทุกฤดู
งานปาร์ตี้อันเจิดจรัสของฉันจะจัดขึ้นทุกฤดู
อย่างน้อยก็มาหากันสักครั้งนะ
งานปาร์ตี้ของฉัน

ส่องแสงให้ฉันนะ
จะเป็นงานปาร์ตี้เสมอ
ช่วงเวลานี้ทำให้ฉันเต้น
งานปาร์ตี้ของฉัน

เนื้อเพลงเกาหลี Fiesta – IZ*ONE

때가 왔어
오랜 기다림을 끝내
움츠렸던
맘을 일으켜
활짝 기지개를 켜 난 Ah
눈빛은 어느샌가
짙어져 있는 걸
나의 시간이 됐어

아침에게 말해 Oh
오늘이 좋을 것 같아
이젠 아득했던
꿈들이 멀지가 않아
오직 나를 위한 Woo
축제를 열어볼 거야
좋을 때란 거 그것
역시 내가 정해

색색의 꽃을 피우고
꽃가루가 흩날리면
축제는 절정인 걸
끝나지 않을 이건 Climax
나의 모든 순간이
아름답고 눈부셔
이거 하나만 기억해
지금이라고

Fiesta 내 맘에
태양을 꾹 삼킨 채
영원토록 뜨겁게
지지 않을게 이 모든 계절
나의 모든 계절
매일 화려한 이 축제
한 번쯤은 꼭 놀러 와
It’s my fiesta

온통 축제니까
It’s my fiesta

이제부터가 난 시작이야
더 기대해봐도 좋아
더 뛰어올라 더 소리쳐봐
이건 신기루가 아냐
오래전부터 계속
상상해 왔던 걸
특별해지는 너와 나

별들에게 말해 Oh
내일이 더 좋을 것 같아
이젠 펼쳐지는
일들이 겁나지 않아
오직 나를 위한 Woo
축제를 이어갈 거야
날 감싸 안은
낯선 향기 더 새롭게

색색의 꽃을 피우고
꽃가루가 흩날리면
축제는 절정인 걸
끝나지 않을 이건 Climax
나의 모든 순간이
아름답고 눈부셔
이거 하나만 기억해
지금이라고

Fiesta 내 맘에
태양을 꾹 삼킨 채
영원토록 뜨겁게
지지 않을게 이 모든 계절
나의 모든 계절
매일 화려한 이 축제
한 번쯤은 꼭 놀러 와
Fiesta

눈을 감아
멈춰있던 나를 깨워
내 안의 나를 천천히
안아주면
여러 색깔들로
더 내가 빛날 때면
매일 그려왔던 진짜
내 모습 가까이
지금이라고

Fiesta 내 맘에
태양을 꾹 삼킨 채
영원토록 뜨겁게
지지 않을게 이 모든 계절
나의 모든 계절
매일 화려한 이 축제
한 번쯤은 꼭 놀러 와
It’s my fiesta

날 비춰줘 지금 날
온통 축제니까
지금 이 순간
나를 춤추게 해
It’s my fiesta

เนื้อเพลง Fiesta – IZ*ONE
แปลเพลง Fiesta – IZ*ONE
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า