musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG

เนื้อเพลง/แปลเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG

เนื้อเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG

คือ เตน ชัม โช อัท นึน เด มัล รี ยา
นอ วา ฮัม เก ฮัล ซู มัน อิท ดา มยอน
เต รน เว รบ โก ซึล พอ โด มัล รี ยา
นอ วา คัท ที ฮัล ซู มัน อิท ดา มยอน
Sing it na na na
โน เร แฮ นา นา นา
อู รี อี เก มา จี มัก กี อา นี ยา
พู ดี โต มัน นา โย กท ชี พี มยอน

เต รน กเว พยอล นัน อิล รี มัน นา
นอน นา คัท ที มท นัน นม มึล มัน นา
ทา ซี นู กุน กัล ซา ราง ฮัล ซู อิท ซึล กา
นอ อา นี รา มยอน คือ รอล อิล รึน ออบ ซึล คอท คัท ทา
นา เอ ซิก กอบ ซี พัล กิล ฮือ รึม เด โร คา ดอน คิล
นัล ฮวา รยอ ฮี พี ชวอ จู ดอน เน พิท ทัน จุล กี
คือ ชอน ยุล รี นือ กยอ จี นึน เย ปึน กท คิล
คือ กด เอ นอ โร อิน เน ซอล ซู อิท ดอน
Roly poly toy

ตอ นา รยอ กอ ดึน โพ เน ทือ รี โอ รี ดา
นิม มี คา ซี นึน คิล เร กท ชึล ปู รี โอ รี ดา

คือ รี วอ จี มยอน ทล รา วา ชวอ โย
คือ เต โต ทา ซี นัล ซา ราง แฮ จวอ โย
อี กท คิล ตา รา ชัม ซี ซวี ออ กา ดา กา
คือ ชา รี คือ กด เซ ซอ นัล คี ดา รยอ โย

คือ เตน ชัม โช อัท นึน เด มัล รี ยา
นอ วา ฮัม เก ฮัล ซู มัน อิท ดา มยอน
เต รน เว รบ โก ซึล พอ โด มัล รี ยา
นอ วา คัท ที ฮัล ซู มัน อิท ดา มยอน
มัน นี อุล กี โด แฮท จี มัน อุท ซึน นล โด มัน นา
เน มอ ริท ซก กัน เน นึน ชู อ็อก กี นอ มู มัน นา
อี โต ฮัน ชี นา กัล เท นี กา
อี ทา อึม เม มัน นา โย กท ชี พี มยอน

1 นยอน 365 อี เซ ซัง ฮา นา ปุน นิน
นอน เน อึม มัก เก Motive
นัล อิล เก วอ จู นึน นึน นิน
เน คอ ดา รัน กท บัท เท คี เด ออ
มัก ตอ โอ รือ ดอน คา ซา มัล
อา จิก โด ชัม เซง เซง แฮ ปา ดัม ปา ดัม
นอ รัน มัน เก ฮัน
กท เช เซก กึน 100000 เค
มู ฮัน เด คอ เด ฮัน อุล ริม
Vivaldi เอ ซา กเย
อา จิก โด คือ เดน เน มัม เม
ทัม มึล ซู ออม นึน คือ ริม
เน นุน นึล เอ ซิม มา จี
You are my Magical Queen

ตอ นา รยอ กอ ดึน โพ เน ทือ รี โอ รี ดา
นิม มี คา ซี นึน คิล เร กท ชึล ปู รี โอ รี ดา

คือ รี วอ จี มยอน ทล รา วา ชวอ โย
คือ เต โต ทา ซี นัล ซา ราง แฮ จวอ โย
อี กท คิล ตา รา ชัม ซี ซวี ออ กา ดา กา
คือ ชา รี คือ กด เซ ซอ นัล คี ดา รยอ โย

กท อิบ ตา ดา อิบ บึล มัท ชู จโย
ออล กุล รึน ปัล เก จี โก
กท คิล รึล กัล รา ชุน บี รึล ฮา จโย
คือ เด กา โอ ซี นึน คิล

คือ รี วอ จี มยอน ทล รา วา ชวอ โย
คือ เต โต ทา ซี นัล ซา ราง แฮ จวอ โย

อี กท คิล ตา รา ชัม ซี ซวี ออ กา ดา กา
คือ ชา รี คือ กด เซ ซอ นัล คี ดา รยอ โย

กท อิบ ตา ดา อิบ บึล มัท ชู จโย
ออล กุล รึน ปัล เก จี โก
กท คิล รึล กัล รา ชุน บี รึล ฮา จโย
คือ ชา รี คือ กด เซ ซอ นัล คี ดา รยอ โย

แปลเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG

ตอนนั้นมันดีมากจริงๆ
ถ้าฉันได้อยู่กับเธอ
แม้จะเหงาและเศร้าบ้าง
ถ้าเราผ่านมันไปด้วยกัน

ร้องว่า นา นา นา
ร้องว่า นา นา นา
นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเรานะ
ได้โปรด กลับมาพบกันอีกครั้ง
ยามดอกไม้ผลิบาน

บางครั้ง ก็มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้น
เช่นที่เธอได้มาพบ
ผู้ชายไม่ดีอย่างฉัน
ฉันจะมีความรักอีกครั้งไหมนะ?
ถ้าไม่ใช่เธอ ฉันว่า ฉันคงทำไม่ได้หรอก
ตอนที่ฉันเดินเหม่อๆ อยู่
ตอนที่เธอเป็นแสงที่ส่องมาทางฉัน
ฉันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
บนถนนดอกไม้ที่งดงามเส้นนี้
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ ก็เพราะเธอ
เจ้าตุ๊กตาน้อยจ้ำม่ำ

ถ้าเธอจะไป ฉันจะปล่อยเธอไป
และจะโรยกลีบดอกไม้บนทางที่เธอจะเดิน

ถ้าเธอคิดถึงฉัน กลับมาได้นะ
กลับมารักฉันอีกครั้งได้นะ
เดินต่อไปบนเส้นทางดอกไม้เส้นนี้
ไปพักผ่อน และรอฉันอยู่ที่นั่นนะ

ตอนนั้นมันดีมากจริงๆ
ถ้าฉันได้อยู่กับเธอ
แม้จะเหงาและเศร้าบ้าง
ถ้าเราผ่านมันไปด้วยกัน

แม้ฉันจะร้องไห้
แต่ก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้
ในหัวของฉัน มีความทรงจำมากมาย
เรื่องนี้ก็ต้องผ่านไปได้เช่นกัน
แล้วเราจะพบกันอีก
ยามดอกไม้ผลิบาน

1 ปี 365 วัน
เธอคือคนสำคัญคนเดียว บนโลกของฉัน
ผู้ที่ช่วยชีวิตฉัน ให้ฉันมีกำลังใจในการทำเพลง
ฉันเอนตัวนอนบนสวนดอกไม้ผืนใหญ่ของเธอ
และเขียนเพลงนี้
ฉันยังจำได้ดี
ดอกไม้ของเธอที่ผลิบาน มีสีสันเป็นแสนสี
แหวนที่ยิ่งใหญ่และเป็นอนันต์
เหมือนกับบทเพลงสี่ฤดู ของวิวัลดี
เธอยังเป็นภาพ ที่ฉันไม่อาจเก็บไว้ในหัวใจ
ฉันยังไม่เชื่อตาของตัวเอง
เธอคือราชินีที่แสนมหัศจรรย์ของฉัน

ถ้าเธอจะไป ฉันจะปล่อยเธอไป
และจะโรยกลีบดอกไม้บนทางที่เธอจะเดิน

ถ้าเธอคิดถึงฉัน กลับมาได้นะ
กลับมารักฉันอีกครั้งได้นะ
เดินต่อไปบนเส้นทางดอกไม้เส้นนี้
ไปพักผ่อน และรอฉันอยู่ที่นั่นนะ

ฉันจะหาดอกไม้ไว้ให้เธอ
จะจูบเธอ
เราทั้งสอง หน้าแดง
ฉันจะปูเส้นทางดอกไม้นี้ไว้
เพื่อรอเธอกลับมาหาฉัน

ถ้าเธอคิดถึงฉัน กลับมาได้นะ
กลับมารักฉันอีกครั้งได้นะ

เดินต่อไปบนเส้นทางดอกไม้เส้นนี้
ไปพักผ่อน และรอฉันอยู่ที่นั่นนะ

ฉันจะหาดอกไม้ไว้ให้เธอ
จะจูบเธอ
เราทั้งสอง หน้าแดง
ฉันจะปูเส้นทางดอกไม้นี้ไว้
เพื่อเธอ รอฉันอยู่ตรงนั้นนะ

เนื้อเพลงเกาหลี Flower Road (꽃 길) – BIGBANG

그땐 참 좋았는데 말이야
너와 함께할 수만 있다면
때론 외롭고 슬퍼도 말이야
너와 같이 할 수만 있다면
Sing it na na na
노래해 나나나
우리 이게 마지막이 아니야
부디 또 만나요 꽃이 피면

때론 꽤 별난 일이 많아
넌 나 같이 못난 놈을 만나
다시 누군갈 사랑할 수 있을까
너 아니라면 그럴 일은 없을 것 같아
나 의식 없이 발길 흐름대로 가던 길
날 화려히 비춰주던 네 빛 한줄기
그 전율이 느껴지는 예쁜 꽃 길
그곳에 너로 인해 설수 있던
Roly poly toy

떠나려거든 보내 드리오리다
님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다

그리워지면 돌아와 줘요
그때 또 다시 날 사랑해줘요
이 꽃 길 따라 잠시 쉬어가다가
그 자리 그곳에서 날 기다려요

그땐 참 좋았는데 말이야
너와 함께할 수만 있다면
때론 외롭고 슬퍼도 말이야
너와 같이 할 수만 있다면
많이 울기도 했지만 웃은 일도 많아
내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아
이 또한 지나갈 테니까
이 다음에 만나요 꽃이 피면

1년 365 이 세상 하나뿐인
넌 내 음악의 Motive
날 일깨워주는 은인
네 커다란 꽃밭에 기대어
막 떠오르던 가사말
아직도 참 생생해 빠담빠담
너란 만개 한
꽃의 색은 100000 개
무한대 거대한 울림
Vivaldi의 사계
아직도 그댄 내 맘에
담을 수 없는 그림
내 눈을 의심하지
You are my Magical Queen

떠나려거든 보내 드리오리다
님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다

그리워지면 돌아와 줘요
그때 또 다시 날 사랑해줘요
이 꽃 길 따라 잠시 쉬어가다가
그 자리 그곳에서 날 기다려요

꽃 잎 따다 입을 맞추죠
얼굴은 빨개지고
꽃 길을 깔아 준비를 하죠
그대가 오시는 길

그리워지면 돌아와 줘요
그때 또 다시 날 사랑해줘요

이 꽃 길 따라 잠시 쉬어가다가
그 자리 그곳에서 날 기다려요

꽃 잎 따다 입을 맞추죠
얼굴은 빨개지고
꽃 길을 깔아 준비를 하죠
그 자리 그곳에서 날 기다려요

 

เนื้อเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG
แปลเพลง Flower Road (꽃 길) – BIGBANG
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment