musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Grease (기름때) – Jonghyun

เนื้อเพลง/แปลเพลง Grease (기름때) – Jonghyun

เนื้อเพลง Grease (기름때) – Jonghyun

เซ กา มัน คี รึม เต
ปา จี จิล อัน อา มา ชี กก นอ คัท ทา
เน ฮา ยัน เซก ซยอ ชือ วี เอ เซ กา มัน เค
ทอก จี ดอก จี พุท ทอ อิท ซอ
คี บุน กา จี ทอ รอ วอ ทอ รอ วอ

คือ เร กก นอ คัท ทา
ชี กยอบ เก กึม จิก ฮา เก พอน จิน เค
ทา มท ซือ เก มัน ดึล ออ พอ ริน เค
นอ ราง นุน มัท ชุน เค เน ชัล มท ซี ยา
เน กา นัล มล รัท ซอท ดอน เค เน ชัล มท ซี ยา

I want to clean it up
Clean it up
I want to fix it up
Fix it up
ชอน บู ทา ออบ ดอน คอล โร แฮ
ชอน บู ทา ออบ ดอน คอล โร แฮ

เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ อี มี เน เกน
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ
เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ พอ รยอ จวอ
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ

เน กา ชัล มท ทัน คอน ออบ ซอ
โค รือ รา มยอน นอล อัน คอ
นอล อา นึน คอ
มี ชยอท จี มี ชยอท จี เน กา
ทเว พุล อี แฮ โด มวอ ออ แจ
มวอ กา อา กับ ดา โก นัน นอล
เน กา มวอ กา อา ซวิบ ดา โก นัน นอล
มัน นา ซอ ฮู ฮเว มัน
ฮู ฮเว มัน คเย ซก เก คเย ซก เก

คี ฮเว มัน อิท ดา มยอน
ชอน บู ทา ชี อุล ซู อิท ดา มยอน
นอล อา นึน คอล นอล อา นึน แอ ดึล ฮัน เท
ทา พิล ออ ซอ รา โด
มี ชยอท จี มี ชยอท จี
เน กา มี ชยอท จี มี ชยอท ออบ จี
ทล รี โก ซิบ พอ ทา ทล รี โก ซิบ พอ

I want to clean it up
Clean it up
I want to fix it up
Fix it up
ชอน บู ทา ออบ ดอน คอล โร แฮ
ชอน บู ทา ออบ ดอน คอล โร แฮ

เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ อี มี เน เกน
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ
เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ พอ รยอ จวอ
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ

I know I know I know
I know I know I know
เน กา ชุน คี อ็อก โด ทา พิล โย ออบ ซือ นี กา
มี อุน ชอง ตอล ออ จิน จี โด โอ เร นี กา
Gotta be alone better be alone

เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ อี มี เน เกน
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ
เน คี อ็อก พอ รยอ
เน กา ชุน คอท โด ทา พอ รยอ พอ รยอ จวอ
เอ มี ออบ ซอ จิน จี โอ เร นี กา
อี เจ ชม ซา รา จยอ โย
ชี อู โก ซิบ พือ นี กา อี เจ ชม ซา รา จยอ ชวอ

แปลเพลง Grease (기름때) – Jonghyun

น้ำมันหล่อลื่นสีดำ
มันจะเอาไม่ออก ก็เหมือนกับเธอน่ะ
ติดอยู่บนเสื้อสีขาว
เต็มไปหมด
ทั้งยังสกปรกอีก
ใช่ ก็เหมือนเธอน่ะ
กระจายไปอย่างน่าขยะแขยง
การสบตาเธอ เป็นความผิดพลาดของฉัน
เป็นความผิดพลาด ที่ฉันไม่รู้ตัว

ฉันอยากจะล้างมันออก
ฉันอยากแก้ไข
ให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ถ้ามี ก็คงเป็นเรื่องที่ฉันไปรู้จักเธอนี่แหละ
ฉันมันบ้า ที่พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
แต่ข้อดีของเธอคืออะไร?
แล้วฉันมีอะไรให้เสีย?
หลังจากที่เจอเธอ ฉันก็รู้สึกเสียใจ
ถ้ามีโอกาสลบเธอไปได้
หวังว่า ฉันจะไม่ไปยุ่งกับเด็กๆ ที่รู้จักเธอ
เราจะได้ไม่ต้องรู้จักกัน
บ้าจริงๆ ฉันมันบ้าไปแล้ว
ฉันอยากจะลบมันออกไปให้หมด

ฉันอยากจะล้างมันออก
ฉันอยากแก้ไข
ให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

ฉันรู้ ๆ ๆ
ฉันรู้ ๆ ๆ
ว่าฉันไม่ต้องการความทรงจำที่เธอมอบให้
แต่ก็นานแล้วนะ ที่ความสัมพันธ์ของเราจบลง
คงต้องอยู่คนเดียว มันคงดีกว่า

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

ลบล้างความจำออกไป
ลบทุกสิ่งที่เธอมอบให้ฉัน
เพราะมันนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันหมดความหมาย
กลับไปเถอะ ฉันออกจะลบเธอออกไป ไปเถอะ

เนื้อเพลงเกาหลี Grease (기름때) – Jonghyun

새까만 기름때
빠지질 않아 마치 꼭 너 같아
네 하얀색 셔츠 위에 새까만 게
덕지덕지 붙어있어
기분까지 더러워 더러워

그래 꼭 너 같아
지겹게 끔찍하게 번진 게
다 못쓰게 만들어 버린 게
너랑 눈 맞춘 게 내 잘못이야
내가 날 몰랐었던 게 내 잘못이야

I want to clean it up
Clean it up
I want to fix it up
Fix it up
전부 다 없던 걸로 해
전부 다 없던 걸로 해

내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 이미 내겐
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘
내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 버려줘
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘

내가 잘못한 건 없어
고르라면 널 안 거
널 아는 거
미쳤지 미쳤지 내가
되풀이해도 뭐 어째
뭐가 아깝다고 난 널
내가 뭐가 아쉽다고 난 널
만나서 후회만
후회만 계속해 계속해

기회만 있다면
전부 다 지울 수 있다면
널 아는 걸 널 아는 애들한테
다 빌어서라도
미쳤지 미쳤지
내가 미쳤지 미쳤었지
돌리고 싶어 다 돌리고 싶어

I want to clean it up
Clean it up
I want to fix it up
Fix it up
전부 다 없던 걸로 해
전부 다 없던 걸로 해

내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 이미 내겐
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘
내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 버려줘
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘

I know I know I know
I know I know I know
네가 준 기억도 다 필요 없으니까
미운 정 떨어진지도 오래니까
Gotta be alone better be alone

내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 이미 내겐
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘
내 기억 버려
내가 준 것도 다 버려 버려줘
의미 없어진지 오래니까
이제 좀 사라져요
지우고 싶으니까 이제 좀 사라져 줘

เนื้อเพลง Grease (기름때) – Jonghyun
แปลเพลง Grease (기름때) – Jonghyun
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: klyrics

1 Comment

Leave a Comment