musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Hot Potato – N.Flying


เนื้อเพลง/แปลเพลง Hot Potato – N.Flying

เนื้อเพลง Hot Potato – N.Flying


ยา
네 형
เน ฮยอง
넌 다시 태어나면 뭐가 되고 싶냐
นอน ทา ซี แท ออ นา มยอน มวอ กา ทเว โก ซิบ นยา
전 감자요
ชอน คัม จา โย
감자
คัม จา
네 뜨거운 감자
เน ตือ กอ อุน คัม จา
What
What

어딜 가도 나를 다 알아봐
ออ ดิล คา โด นา รึล ทา อัล รา บวา
바로 내 얼굴이 명함이지
พา โร เน ออล กุล รี มยอง ฮัม มี จี
일거수일투족 뭘 하든지
อิล กอ ซู อิล ทู จก มวอล ฮา ดึน จี
하나하나 나를 따라 하지
ฮา นา ฮา นา นา รึล ตา รา ฮา จี

아주 난리 난리 나
อา จู นัน รี นัน รี นา
여기 여기 붙어라
ยอ กี ยอ กี บุท ทอ รา
살짝 웃기만 해도
ซัล จัก อุท จี มัน แฮ โด
기찻길 도미노같이 쓰러지지
คี ชัท กิล โด มี โน กัท ที ซือ รอ จี จี
아 뜨거워 So high
อา ตือ กอ วอ So high

가끔은 쉬고 싶은데
คา กึม มึน ซวี โก ซิบ พึน เด
여기저기 모두 날 불러대지
ยอ กี จอ กี โม ดู นัล บุล รอ เด จี
머리부터 발끝까지
มอ รี พู ทอ บัล กึท กา จี
음 여기 너희들 다 파파라치
อึม ยอ กี นอ ฮี ดึล ทา พ่า พ่า รา ชี

[Hook]
조명이 환히 비추고
โจ มยอง อี ฮวาน นี บี ชู โก
내가 노래를 부르면 다들 반해
เน กา โน เร รึล บู รือ มยอน ทา ดึล พัน เฮ
나는 뜨거운 감자야
นา นึน ตือ กอ อุน กัม จา ยา
유명한 남자야
ยู มยอง ฮัน นัม จา ยา
내 이름을 불러줘
เน อี รึม มึล บุล รอ จวอ

쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล คอ ยา
나는 뜨거운 감자니까
นา นึน ตือ กอ อุน คัม จา นี กา
쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล กอ ยา
여기저기 예쁜 여자 모두 Hello
ยอ กี จอ กี เย ปึน ยอ จา โม ดู Hello
Hot 뜨거운 Potato
Hot ตือ กอ อุน Potato

눈 깜빡하면 마치 화보같이
นุน กัม ปัก กา มยอน มา ชี ฮวา โบ กัท ที
미소 한 번에 맘을 사지
มี โซ ฮัน บอน เน มัม มึล ซา จี
쉴 틈이 없이 뜨거운 열기
ซวิล ทึม มี ออบ ซี ตือ กอ อุน ยอล กี
I can’t stop it
I can’t stop it

아 진짜 좀 내버려 둬 이제
อา ชิน จ้า จม เน บอ รยอ ทวอ อี เจ
눈치채기 전에 그냥 멈춰
นุน ชี แช กี ชอน เน คือ นยัง มอม ชวอ
어딜 가든 전부 카니발이 돼
ออ ดิล คา ดึน ชอน บู ค่า นี บัล รี ทเว
나 진짜 필요해
นา ชิน จ้า พิล โย แฮ
날 식혀 줄 Issue
นัล ซิก กยอ จุล Issue
비추지 않아도 Alright
พี ชู จี อัน นา โด Alright

가끔은 쉬고 싶은데
คา กึม มึน ซวี โก ซิบ พึน เด
여기저기 모두 날 불러대지
ยอ กี จอ กี โม ดู นัล บุล รอ เด จี
머리부터 발끝까지
มอ รี พู ทอ บัล กึท กา จี
음 여기 너희들 다 파파라치
อึม ยอ กี นอ ฮี ดึล ทา พ่า พ่า รา ชี

[Hook]
조명이 환히 비추고
โจ มยอง อี ฮวาน นี บี ชู โก
내가 노래를 부르면 다들 반해
เน กา โน เร รึล บู รือ มยอน ทา ดึล พัน เฮ 
나는 뜨거운 감자야
นา นึน ตือ กอ อุน กัม จา ยา
유명한 남자야
ยู มยอง ฮัน นัม จา ยา
내 이름을 불러줘
เน อี รึม มึล บุล รอ จวอ

쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล คอ ยา
나는 뜨거운 감자니까
นา นึน ตือ กอ อุน คัม จา นี กา
쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล กอ ยา
여기저기 예쁜 여자 모두 Hello
ยอ กี จอ กี เย ปึน ยอ จา โม ดู Hello
Hot 뜨거운 Potato
Hot ตือ กอ อุน Potato

Is it that It is real
Is it that It is real
레드 카펫 밟고 먹어 뷔페
เร ดือ ค่า เพท พัล โก มอก กอ บวี เพ
갖고 싶으면 가져 We get that
คัท โก ซิบ พือ มยอน คา จยอ We get that
Oh got them 날 보고 기겁해
Oh got them นัล โพ โก คี กอบ เบ
Wait wait wait 우릴 막지 마 넌
Wait wait wait อู ริล มัก จี มา นอน
하거나 말거나 관심 말아
ฮา กอ นา มัล กอ นา ควาน ซิม มัล รา
오늘 이 밤이 지나도
โอ นึล อี บัม มี จี นา โด
Come back tomorrow
Come back tomorrow
부드럽게 안겨줘 Soft and mellow
พู ดือ รอบ เก อัน กยอ จวอ Soft and mellow

혼자 있으면 뭐 할래
ฮน จา อิท ซือ มยอน มวอ ฮัล เร
내가 필요하다는데
เน กา พิล โย ฮา ดา นึน เด
고민은 버릴게 노래는 뜨겁게
โค มิน นึน พอ ริล เก โน เร นึน ตือ กอบ เก
여기 다 쓰러지게
ยอ กี ทา ซือ รอ จี เก

[Hook]
조명이 환히 비추고
โจ มยอง อี ฮวาน นี บี ชู โก
내가 노래를 부르면 다들 반해
เน กา โน เร รึล บู รือ มยอน ทา ดึล พัน เฮ
나는 뜨거운 감자야
นา นึน ตือ กอ อุน กัม จา ยา
유명한 남자야
ยู มยอง ฮัน นัม จา ยา
내 이름을 불러줘
เน อี รึม มึล บุล รอ จวอ

쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล คอ ยา
나는 뜨거운 감자니까
นา นึน ตือ กอ อุน คัม จา นี กา
쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล กอ ยา
여기저기 예쁜 여자 모두 Hello
ยอ กี จอ กี เย ปึน ยอ จา โม ดู Hello

모두 다 기다리던 나니까 Oh whoo
โม ดู ดา คี ดา รี ดอน นา นี กา Oh whoo
쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล คอ ยา
나는 뜨거운 감자니까
นา นึน ตือ กอ อุน คัม จา นี กา
쉽게 식진 않을 거야
ซวิบ เก ซิก จิน อัน อึล กอ ยา
여기저기 예쁜 여자 모두 Hello
ยอ กี จอ กี เย ปึน ยอ จา โม ดู Hello
Hot 뜨거운 Potato
Hot ตือ กอ อุน Potato
Hot 뜨거운 Potato
Hot ตือ กอ อุน Potato

แปลเพลง Hot Potato – N.Flying

เฮ้
ว่าไงพี่?
ถ้าเลือกเกิดได้ แกจะเกิดเป็นอะไร
มันฝรั่ง
มันฝรั่ง?
ใช่ มันฝรั่งร้อน
อะไรวะเนี่ย?

ไม่ว่าจะไปไหน พวกเขาก็จำฉันได้
หน้าของฉันก็เหมือนนามบัตรของฉัน
ทุกการเคลื่อนไหว ทุกสิ่งที่ฉันทำ
พวกเขาจะทำตามฉันหมด

พวกเขาเป็นบ้าไปแล้ว
ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่
แม้แต่ตอนที่ฉันส่งยิ้มเล็กๆ ไป
พวกเขาก็ล้มลงอย่างกับโดมิโน
ฮอทมาก คลั่งไปแล้ว

บางครั้งก็อยากจะพัก
แต่ทุกคนเอาแต่เรียกหาฉัน
ตั้งแต่หัวจรดเท้า
พวกคุณเป็นปาปารัซซี่กันรึไง?

แสงสาดส่อง
พวกเขาตกหลุมรักฉัน ทุกครั้งที่ฉันร้องเพลง
ฉันนี่แหละ มันฝรั่งร้อน
คนดัง
เรียกชื่อฉันสิ

ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
เพราะฉันคือ มันฝรั่งร้อน
ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
ตรงนี้ที ตรงนั้นที สาวๆสวยๆ มาทักทายฉัน
ฮอทจัง! มันฝรั่งร้อน

ทุกครั้งที่ขยิบตา ก็เหมือนกำลังถ่ายแบบอยู่
ฉันซื้อหัวใจเธอได้ด้วยรอยยิ้มเพียงครั้งเดียว
ไม่มีเวลาพักสำหรับความฮอทนี้หรอก
ฉันหยุดมันไม่ได้จริงๆ

ขอเหอะ ให้ฉันอยู่คนเดียวบ้าง
แค่หยุดก่อนที่พวกเขาจะเจอ
ไม่ว่าไปที่ไหน ที่นั่นก็จะกลายเป็นงานเลี้ยง
ฉันต้องการมันจริงๆ
สิ่งที่จะทำให้ฉันเย็นลงได้
แม้ฉันจะไม่โดดเด่น ก็ไม่เป็นไร

บางครั้งก็อยากจะพัก
แต่ทุกคนเอาแต่เรียกหาฉัน
ตั้งแต่หัวจรดเท้า
พวกคุณเป็นปาปารัซซี่กันรึไง?

แสงสาดส่อง
พวกเขาตกหลุมรักฉัน ทุกครั้งที่ฉันร้องเพลง
ฉันนี่แหละ มันฝรั่งร้อน
คนดัง
เรียกชื่อฉันสิ

ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
เพราะฉันคือ มันฝรั่งร้อน
ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
ตรงนี้ที ตรงนั้นที สาวๆสวยๆ มาทักทายฉัน
ฮอทจัง! มันฝรั่งร้อน

นั่นนะหรอ? ของจริงเลยละ
เดินบนพรมแดง กินบุฟเฟ่ต์
ถ้าฉันต้องการ ก็ย่อมได้ พวกเราย่อมได้
ได้มาละ พวกเขาจ้องมาที่ฉันและสติแตกไปเลย
เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว อย่าเพิ่งบล็อกพวกเรา
พวกเราจะทำหรือไม่ทำอะไร ก็อย่ามายุ่ง
แม้ตอนกลางคืน
กลับมาพรุ่งนี้
ก็กลับมาที่อ้อมแขนฉันนะ
ทั้งนุ่มและสบายเลย

อยู่คนเดียวจะมีประโยชน์อะไร?
พวกเขาบอกว่า ต้องการฉัน
ไม่กังวลแล้วละ ฉันจะร้องเพลงอย่างร้อนแรง
จนทุกคนในนี้เป็นลมไปเลย

แสงสาดส่อง
พวกเขาตกหลุมรักฉัน ทุกครั้งที่ฉันร้องเพลง
ฉันนี่แหละ มันฝรั่งร้อน
คนดัง
เรียกชื่อฉันสิ

ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
เพราะฉันคือ มันฝรั่งร้อน
ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
ตรงนี้ที ตรงนั้นที สาวๆสวยๆ มาทักทายฉัน

เพราะทุกคนรอฉันอยู่
ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
เพราะฉันคือ มันฝรั่งร้อน
ฉันไม่เย็นลงง่ายๆ หรอก
ตรงนี้ที ตรงนั้นที สาวๆสวยๆ มาทักทายฉัน
ฮอทจัง! มันฝรั่งร้อน
ฮอทจัง! มันฝรั่งร้อน

*Hot potato เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ แปลว่า ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ยากเกินกว่าจะรับมือไหว จึงต้องส่งต่อให้คนอื่น เหมือนมันฝรั่งร้อนๆ ที่ถือไว้ในมือนานๆ ไม่ได้
อ้างอิงคำแปล

เนื้อเพลง Hot Potato – N.Flying
แปลเพลง Hot Potato – N.Flying
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment