musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Human – Zico

เนื้อเพลง/แปลเพลง Human – Zico

เนื้อเพลง Human – Zico

ทา รึล คอ ออบ ซี ฮา ชัน นึน ฮา รู
ยู ดก โช อึน อิล มัน พี เฮ คัท กู นา
ออ ริล ชอก คือ ริม ซก ออ รึน นี ทเวน นัน
พุน มยอง คี ปึน พโย จอง อี ออท นึน เด

ฮัน พยอง เซง อี โอ นึล กา จี มยอน
พัล กิล รึล ทล ริล คด ชี อิน นา โย
มอท จอก ดา นึน อี ยู โร มี รู ออท ดอน
ซา ราง เฮ รัน มัล รึล
นอ เอ เก คอน เน จวอ right now

โค เก รึล ชา กู ตอล กู เก ทเว โย จึม เมน
มา จี มัก กือ โร ฮา นึล รึล พน เค ออน เจน จี
ฮือ ริท เท จิน เซ ซัง อึน มอน จี ทู ซอง อี เน
นา คัท ทึน ซา รัม ดึล รี
พัล บอ ดุง ชยอท กี เต มุน เน yeah
We always say
นา จุง เอ คือ นา จุง เอ รึล วี เฮ
คอน นอ ตวิน เซง อิล รึล แป มยอน ยอ แท นัน ซิบ เท
ชอล ดึล ซู รก พู จอก ซัง ซัง อี ทู รยอ วอ
มี กือ รอม ทึล โด ซอ ซอ ฮี พี ทัล กิล โร โพ ยอ

นัท ซอน ชิน จอล รึน เอ ซิม คา
ปยอน ฮัน วี โร กา ทอ คี อุน ปา จยอ
ฮวา กี เอ เอ ฮัน เท ฮวา ชัง ซก นอน
ชอง มัล อุท โก อิท ซึล กา
คอ รี กิม มอบ ซี อา มู เท นา คอท กี เอน
พี เฮ ยา ทเวล คอท ชี นอ มู มัน นึน คด เซ ซอ
แท ออ นัล เต นา นึล กอ กัล เต
อุม ชือ ริน แช ซา นึน อู รี

ทา รึล คอ ออบ ซี ฮา ชัน นึน ฮา รู
ยู ดก โช อึน อิล มัน พี เฮ คัท กู นา
ออ ริล ชอก คือ ริม ซก ออ รึน นี ทเวน นัน
พุน มยอง คี ปึน พโย จอง อี ออท นึน เด

ฮัน พยอง เซง อี โอ นึล กา จี มยอน
พัล กิล รึล ทล ริล คด ชี อิน นา โย
มอท จอก ดัน อี ยู โร มี รู ออท ดอน
ซา ราง เฮ รัน มัล อึล
นอ เอ เก คอน เน จวอ right now

โช ซิม เม ซี กัน นึน มู ซอบ เก ซก รยอก กึล เนล คอ ยา
นอม มอ จี จี อัน เค ซอ โร ซน จับ บี กา ทเว ออ จวอ
เค อิน นี ฮัล ซู อิน นึน อิล รึน ซิล มัง บัก เก ออบ ซอ
ทอ จิล ทึด ซา ยอ บอ ริน อี ยา กี โบ ตา รี รึล พุล รอ
ซัล มึน คโย มโย ฮัน ชัง นัน นึล อัน มอม ชวอ uh
เน กา คง จา โร เซง มยอง อึล ออท ดึน นัล บู ทอ UH
อู ซอน ซี ดเว นึน มู ออน กา เอ
นึล มุท ทยอ อิท จี แฮง บก กึน
ฮวา รยอ ฮัน กท บัท ทึม เม ซอ ชัท นึน เน อิบ คืล โร บอ

นา ปึน มา อึม ซี รึล ทึล คิล กา
นอ นา ฮัล คอท ดอบ ซี นุน ชี พวา
คอก จอง มา ชม พู จก เค โด นู กุน กา นึน
อิน กัน ดา อุม มึล นือ กยอ
นัม เอ นุน เน โช อึน ซา รัม อี กี ชอน เน
นา ชา ซิน ฮัน เท มอน จอ ฮวา เฮ รึล ชอง เฮ
ออ รยอบ ดา นึน คอ โม ดู กา อัล รา
อี บอน นี ชอ อึม ซัล รา โพ นึน คอ จัน นา

ทา รึล คอ ออบ ซี ฮา ชัน นึน ฮา รู
ยู ดก โช อึน อิล มัน พี เฮ คัท กู นา
ออ ริล ชอก คือ ริม ซก ออ รึน นี ทเวน นัน
พุน มยอง คี ปึน พโย จอง อี ออท นึน เด

ฮัน พยอง เซง อี โอ นึล กา จี มยอน
พัล กิล รึล ทล ริล คด ชี อิน นา โย
มอท จอก ดัน อี ยู โร มี รู ออท ดอน
ซา ราง เฮ รัน มัล อึล
นอ เอ เก คอน เน จวอ right now

We’re the same
We’re the same
We’re the same people
Are you happy are you sad
Why is it so hard to be loved
We’re the same
We’re the same
We’re the same people
Are you happy are you sad
We need love

แปลเพลง Human – Zico

วันที่แสนจำเจของฉัน ไม่มีอะไรพิเศษ
เรื่องดีๆ นั่นแหละที่เดินหนีฉันไป
ฉันกลายเป็นผู้ใหญ่ในภาพความทรงจำวัยเด็กของตัวเอง
ฉันดูมีความสุขจริง

ถ้าชีวิตฉันต้องสิ้นสุดลงวันนี้
ฉันจะหันไปทางไหนได้บ้าง
เพราะฉันรู้สึกอึดอัด
ก็เลยไม่ได้บอกรักเธอออกไป
แต่ตอนนี้แหละ ฉันจะบอกเธอ

ช่วงนี้ฉันมัวแต่ก้มหน้า
ครั้งสุดท้ายที่แหงนมองฟ้ามันเมื่อไหร่กันนะ
โลกมัวๆ ใบนี้เต็มไปด้วยฝุ่นควัน
เพราะคนอย่างฉันยังต้องสู้ต่อไป
เราเอาแต่พูดว่า วันหลังเหอะ เอาไว้ก่อน
ถ้ามองข้ามวันเกิดไป ฉันก็ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่
ยิ่งฉันโตขึ้น กลับยิ่งกลัวจินตนาการ
สไลเดอร์กลับดูเหมือนหน้าผา

ฉันเริ่มสงสัยในความใจดีที่ดูไม่คุ้นเคย
ความสะดวกสบายกลับทำให้ฉันทุกข์
ในแชทที่มีความสุขนี้
เธอกำลังยิ้มอยู่จริงๆ ใช่ไหม
ในที่ที่มีสิ่งต่างๆ ให้หลีกหนี
ให้เดินไปอย่างไม่ลังเล
แต่เมื่อเราเกิดมาและเติบโตขึ้น
เรากลับมีชีวิตพร้อมความกลัว

วันที่แสนจำเจของฉัน ไม่มีอะไรพิเศษ
เรื่องดีๆ นั่นแหละที่เดินหนีฉันไป
ฉันกลายเป็นผู้ใหญ่ในภาพความทรงจำวัยเด็กของตัวเอง
ฉันดูมีความสุขจริง

ถ้าชีวิตฉันต้องสิ้นสุดลงวันนี้
ฉันจะหันไปทางไหนได้บ้าง
เพราะฉันรู้สึกอึดอัด
ก็เลยไม่ได้บอกรักเธอออกไป
แต่ตอนนี้แหละ ฉันจะบอกเธอ

ระวังนะ เวลามันผ่านไปเร็วมากๆ
จับมือกันไว้ อย่าปล่อยมือให้อีกคนล้มลง
สิ่งเดียวที่มนุษย์ทำได้คือ ผิดหวัง
จนกว่าจะสร้างเรื่องราวที่สั่งสมมากมาย
ขีวิตยังคงมีเรื่องให้เจ็บปวดเสมอ
ตั้งแต่วันที่เธอเกิดมา
ความสุขก็มักถูกฝังไว้ในสิ่งที่สำคัญมากกว่า
เหมือนกับใบไม้ที่มีสี่แฉกในสวนอันสวยงาม

เพราะกลัวว่าคนอื่นที่เห็นความชั่วร้ายในจิตใจของเรา
เราทุกคนเลยต้องอ่านสีหน้าของคนอื่น
ไม่ต้องกังวลหรอกถ้ายังทำได้ไม่ดีพอ
ต้องมีสักคนที่รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ได้
ก่อนที่เราจะเป็นคนดีในสายตาคนอื่น
ต้องยอมรับในตัวเองเสียก่อน
ใครๆ ก็รู้ว่ามันยาก ก็นี่มันครั้งแรกที่เราใช้ชีวิตนี้หนิ

วันที่แสนจำเจของฉัน ไม่มีอะไรพิเศษ
เรื่องดีๆ นั่นแหละที่เดินหนีฉันไป
ฉันกลายเป็นผู้ใหญ่ในภาพความทรงจำวัยเด็กของตัวเอง
ฉันดูมีความสุขจริง

ถ้าชีวิตฉันต้องสิ้นสุดลงวันนี้
ฉันจะหันไปทางไหนได้บ้าง
เพราะฉันรู้สึกอึดอัด
ก็เลยไม่ได้บอกรักเธอออกไป
แต่ตอนนี้แหละ ฉันจะบอกเธอ

เราก็เหมือนกัน
เราก็เหมือนกัน
เราก็คนเหมือนกัน
เธอมีความสุขไหม เธอทุกข์ไหม
ทำไมการทำให้คนอื่นรักมันยากจัง

เราก็เหมือนกัน
เราก็เหมือนกัน
เราก็คนเหมือนกัน
เธอมีความสุขไหม เธอทุกข์ไหม
เราต้องการความรัก

เนื้อเพลงเกาหลี Human – Zico

다를 거 없이 하찮은 하루
유독 좋은 일만 피해 갔구나
어릴 적 그림 속 어른이 된 난
분명 기쁜 표정이었는데

한 평생이 오늘까지면
발길을 돌릴 곳이 있나요
멋쩍다는 이유로 미루었던
사랑해란 말을
너에게 건네줘 right now

고개를 자꾸 떨구게 돼 요즘엔
마지막으로 하늘을 본 게 언젠지
흐릿해진 세상은 먼지투성이네
나 같은 사람들이
발버둥 쳤기 때문에 yeah
We always say
나중에 그 나중에를 위해
건너뛴 생일을 빼면 여태 난 십 대
철들수록 부쩍 상상이 두려워
미끄럼틀도 서서히 비탈길로 보여

낯선 친절은 의심 가
뻔한 위로가 더 기운 빠져
화기애애한 대화창 속 넌
정말 웃고 있을까
거리낌 없이 아무 데나 걷기엔
피해야 될 것이 너무 많은 곳에서
태어날 때나 늙어갈 때
움츠린 채 사는 우리

다를 거 없이 하찮은 하루
유독 좋은 일만 피해 갔구나
어릴 적 그림 속 어른이 된 난
분명 기쁜 표정이었는데

한 평생이 오늘 까지면
발길을 돌릴 곳이 있나요
멋쩍단 이유로 미루었던
사랑해란 말을
너에게 건네줘 right now

조심해 시간은 무섭게 속력을 낼 거야
넘어지지 않게 서로 손잡이가 되어줘
개인이 할 수 있는 일은 실망밖에 없어
터질 듯 쌓여버린 이야기보따리를 풀어
삶은 교묘한 장난을 안 멈춰 uh
네가 공짜로 생명을 얻은 날부터 UH
우선시되는 무언가에
늘 묻혀있지 행복은
화려한 꽃밭 틈에서 찾는 네 잎 클로버

나쁜 마음씨를 들킬까
너 나 할 것 없이 눈치 봐
걱정 마 좀 부족해도 누군가는
인간다움을 느껴
남의 눈에 좋은 사람이기 전에
나 자신한테 먼저 화해를 청해
어렵다는 거 모두가 알아
이번이 처음 살아 보는 거잖아

다를 거 없이 하찮은 하루
유독 좋은 일만 피해 갔구나
어릴 적 그림 속 어른이 된 난
분명 기쁜 표정이었는데

한 평생이 오늘 까지면
발길을 돌릴 곳이 있나요
멋쩍단 이유로 미루었던
사랑해란 말을
너에게 건네줘 right now

We’re the same
We’re the same
We’re the same people
Are you happy are you sad
Why is it so hard to be loved

We’re the same
We’re the same
We’re the same people
Are you happy are you sad
We need love

เนื้อเพลง Human – Zico
แปลเพลง Human – Zico
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: 1thek’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า