musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun

เนื้อเพลง/แปลเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun

เนื้อเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun

เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา นุน อึล มัท ชู มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา ซน อึล ชับ บือ มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา อิบ พึล มัท ชู มยอน
I’m So Curious
Curious curious Yeah yeah

นอ เอ นุน อึล พวา กา มา เก พิท นา
อุม จิก อี จี มา อน จอน ฮา เก นอล
ทัม อา ทุล เร นัน ซิง กอบ เก คุล กิน ซิล ออ
นอ เอ ซน ทอบ ซอก ชับ โก ซิบ พอ นัน

เน ทวิด มก ดอล มี เน เค มี ฮอ รี
ชอน บู คา กา อี ซอ พล เร ยก ซิม อี นา นึน คอล
นา นึน ทา
ชา เซ ฮี โพ โก ซิบ พอ ซัท ซัท ที อัล โก ซิบ พอ นอล

นอ วา นุน ชา กู มา จู ชิล เต มยอน
ซือ ชี ดึท เน ซน กึท นัล ชี นา ชยอ คัล เต มยอน
คเว็น นี ซอ อุน เน จยอ อิล โช รา โด ทอ
ซัล อึล มัท เด จวอ เต จี มัล อา จวอ
เน โม ดึน เค นัน คุง กึม มัน เด นอน
อัน คือ รอน กา พวา Baby นา มัน คือ เร

เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา นุน อึล มัท ชู มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา ซน อึล ชับ บือ มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา อิบ พึล มัท ชู มยอน
I’m So Curious
Curious curious Yeah yeah

ตอล ออ จี จี มา เน เก ซอ มอล ออ จี จี มัล อา จวอ
กก คัง อา จี ฮน จา นัม กยอ จิน ทึด ซี
พา ดึล บา ดึล ตอ นึน กล อี
อัน จอล บู จอล ฮา นึน กล อี อัน ซือ รอบ จัน อา
Take care of me Baby care about me
โต นา มัน คือ เร
ยอ ยู พู ริน คอน ฮัง ซัง เน จก Baby
คา มัน นี กก เน ทา รี กา อี ปยอ ซอ โต
ชอง ซิน มท ชา รี เกท ซอ

นอ วา นุน ชา กู มา จู ชิล เต มยอน
ซือ ชี ดึท เน ซน กึท นัล ชี นา ชยอ คัล เต มยอน
คเว็น นี ซอ อุน เน จยอ อิล โช รา โด ทอ
ซัล อึล มัท เด จวอ เต จี มัล อา จวอ
เน โม ดึน เค นัน คุง กึม มัน เด นอน
อัน คือ รอน กา พวา Baby นา มัน คือ เร

เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา นุน อึล มัท ชู มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา ซน อึล ชับ บือ มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา อิบ พึล มัท ชู มยอน
I’m So Curious
Curious curious Yeah yeah

ออ เซก กา จี นา โด ยา คือ เร โด
ทวิด กอล อึม ชี จี มา โท มัง ชี จี มัล อา จวอ
เน พัล อึน เน พัล ดึง วี เอ
เน ซน อึน เน ฮอ รี วี เอ ชา ริล ชับ บา จวอ Yeah
Woo woo
Stay chill baby คิน จัง อึน พุล ออ จวอ Lady
อี คง กัน เอ พุน วี กิล นือ กยอ เน เก มัท กยอ Babe

เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา นุน อึล มัท ชู มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา ซน อึล ชับ บือ มยอน
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
นอ วา อิบ พึล มัท ชู มยอน
I’m So Curious
Curious curious Yeah yeah

เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
เท เช ออ ตอน คี บุน อี ทึล กา
Curious curious

แปลเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun

จะรู้สึกยังไง
ถ้าเราสบตากัน?
ฉันจะรู้สึกยังไง
ถ้าได้จับมือเธอ?
และจะรู้สึกยังไง?
ถ้าเราจูบกัน?
ฉันอยากจะรู้

เมื่อฉันสบตาเธอ สายตาของเธอกลับประกายเป็นสีดำ
อย่าเพิ่งขยับนะ ฉันอยากเก็บเธอไว้
ในหัวของฉัน
ฉันไม่อยากเป็นคนไม่น่าสนใจ
ฉันอยากจับมือเธอ

หลังคอ เควคอดๆ นั้น
ฉันอยากเห็นทุกอย่างใกล้ๆ
ฉันเริ่มกระหายแล้วนะ
ฉันอยากเห็นทุกอย่างใกล้ๆ
ฉันอยากจะรู้จักเธอ

เมื่อฉันสบตาเธอ
เมื่อมือเราสัมผัสกัน
ฉันเสียใจเพราะฉันอยากให้มีเวลานานกว่านี้อีกสักวินาที
สัมผัสฉันไว้ และอย่าหนีไปไหนนะ

ฉันอยากจะรู้ เรื่องราวทุกอย่างของเธอ
ฉันว่า เธอก็ไม่ใช่เด็กละนะ ฉันจะเป็นคนนั้นของเธอหรือเปล่า?

จะรู้สึกยังไง
ถ้าเราสบตากัน?
ฉันจะรู้สึกยังไง
ถ้าได้จับมือเธอ?
และจะรู้สึกยังไง?
ถ้าเราจูบกัน?
ฉันอยากจะรู้

อย่าจากฉันไปนะ อย่าห่างไปไหนนะ
ฉันก็เหมือนลูกหมาที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง
หนาวสั่นไปหมด ไม่รู้จะทำยังไงดี
ไม่น่าเห็นใจหรอ?

ดูแลฉันที ที่รัก มาดูแลฉันที
ฉันเป็นแบบนี้เสมอแหละ เธอก็สบายๆ แบบนี้เสมอแหละ
ฉันกำลังมองเธอ ขาเธอสวยจริงๆ
(ละสายตาไม่ได้เลย)

เมื่อฉันสบตาเธอ
เมื่อมือเราสัมผัสกัน
ฉันเสียใจเพราะฉันอยากให้มีเวลานานกว่านี้อีกสักวินาที
สัมผัสฉันไว้ และอย่าหนีไปไหนนะ

ฉันอยากจะรู้ เรื่องราวทุกอย่างของเธอ
ฉันว่า เธอก็ไม่ใช่เด็กละนะ ฉันจะเป็นคนนั้นของเธอหรือเปล่า?

จะรู้สึกยังไง
ถ้าเราสบตากัน?
ฉันจะรู้สึกยังไง
ถ้าได้จับมือเธอ?
และจะรู้สึกยังไง?
ถ้าเราจูบกัน?
ฉันอยากจะรู้

ฉันมั่นใจว่ามันแปลก ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน
อย่าเดินจากฉันไป อย่าหนีฉันไป
มือฉันบนเอวเธอ ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะ
ใจเย็นๆ ที่รัก
สบายๆ ไว้
แค่ปล่อยไปตามความรู้สึก เชื่อฉัน

จะรู้สึกยังไง
ถ้าเราสบตากัน?
ฉันจะรู้สึกยังไง
ถ้าได้จับมือเธอ?
และจะรู้สึกยังไง?
ถ้าเราจูบกัน?
ฉันอยากจะรู้

จะรู้สึกยังไง?
จะรู้สึกยังไง?
จะรู้สึกยังไง?
จะรู้สึกยังไง?
จะรู้สึกยังไง?
อยากจะรู้

เนื้อเพลงเกาหลี I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun

대체 어떤 기분이 들까
너와 눈을 맞추면
대체 어떤 기분이 들까
너와 손을 잡으면
대체 어떤 기분이 들까
너와 입을 맞추면
I’m So Curious
Curious curious Yeah yeah

너의 눈을 봐 까맣게 빛나
움직이지 마 온전하게 널
담아 둘래 난 싱겁게 굴긴 싫어
너의 손 덥석 잡고 싶어 난

네 뒷 목덜미 네 개미허리
전부 가까이서 볼래 욕심이 나는 걸
나는 다
자세히 보고 싶어 샅샅이 알고 싶어 널

너와 눈 자꾸 마주칠 때면
스치듯 네 손끝 날 지나쳐 갈 때면
괜히 서운해져 일초라도 더
살을 맞대줘 떼지 말아줘
네 모든 게 난 궁금한데 넌
안 그런가 봐 Baby 나만 그래

대체 어떤 기분이 들까
너와 눈을 맞추면
대체 어떤 기분이 들까
너와 손을 잡으면
대체 어떤 기분이 들까
너와 입을 맞추면
I’m So Curious
Curious curious Okay baby

떨어지지 마 내게서 멀어지지 말아줘
꼭 강아지 혼자 남겨진 듯이
바들바들 떠는 꼴이
안절부절 하는 꼴이 안쓰럽잖아
Take care of me Baby care about me
또 나만 그래
여유 부린 건 항상 네 쪽 Baby
가만히 꼭 네 다리가 이뻐서 또
정신 못 차리겠어

너와 눈 자꾸 마주칠 때면
스치듯 네 손끝 날 지나쳐 갈 때면
괜히 서운해져 일초라도 더
살을 맞대줘 떼지 말아줘
네 모든 게 난 궁금한데 넌
안 그런가 봐 Baby 나만 그래

대체 어떤 기분이 들까
너와 눈을 맞추면
대체 어떤 기분이 들까
너와 손을 잡으면
대체 어떤 기분이 들까
너와 입을 맞추면
I’m So Curious
Curious curious Okay baby

어색하지 나도야 그래도
뒷걸음치지 마 도망치지 말아줘
네 발은 내 발등 위에
네 손은 내 허리 위에 자릴 잡아줘 Yeah
Woo woo
Stay chill baby 긴장은 풀어줘 Lady
이 공간의 분위길 느껴 내게 맡겨 Babe

대체 어떤 기분이 들까
너와 눈을 맞추면
대체 어떤 기분이 들까
너와 손을 잡으면
대체 어떤 기분이 들까
너와 입을 맞추면
I’m So Curious
Curious curious Okay baby

대체 어떤 기분이 들까
대체 어떤 기분이 들까
대체 어떤 기분이 들까
대체 어떤 기분이 들까
대체 어떤 기분이 들까
Curious curious

เนื้อเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun
แปลเพลง I’m So Curious (어떤 기분이 들까) – Jonghyun
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: klyrics

Leave a Comment