blog

จองจุนยองยอมรับผิด พร้อมประกาศลาออกจากวงการบันเทิง

จองจุนยองยอมรับผิด พร้อมประกาศลาออกจากวงการบันเทิง

จองจุนยองรับผิด พร้อมประกาศลาออกจากวงการบันเทิง

MAKEUS Entertainment ต้นสังกัดของจองจุนยอง
ประกาศคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากจุนยองที่เขียนในจดหมาย
ใจความดังนี้

“ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความอับอายและรู้สึกผิด

ผม จองจุนยอง เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม และตระหนักดีถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ครั้งนี้

แม้จะสายเกินไป แต่ผมอยากขอโทษทุกคนที่เคยให้ความสนใจและเคยให้โอกาสผม

สำหรับข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับรายงาน ผมยอมรับผิดทั้งหมด ผมบันทึกภาพของหญิงสาวโดยที่พวกเธอไม่ยินยอมและเผยแพร่ในห้องแชทบนโลกออนไลน์ โดยผมไม่ได้สำนึกผิดในขณะที่กระทำ

ในฐานะบุคคลสาธารณะ การกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้สำนึกและสมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์

ผมขอคุกเข่าและกล่าวขอโทษหญิงสาวทุกคนในวีดีโอที่ต้องเผชิญกับความจริงอันน่ารังเกียจในเหตุการณ์เช่นนี้ที่รู้สึกผิดหวังและตกใจอย่างมาก

ผมขอถอนตัวจากรายการต่างๆ และหยุดการทำกิจกรรมในวงการบันเทิง ผมจะไม่กล่าวโทษสิ่งต่างๆ แต่จะขอละทุกสิ่งในฐานะบุคคลสาธารณะและใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดของชีวิตทบทวนการกระทำอันไร้ซึ่งศีลธรรมและขัดต่อกฎหมายของตนเอง อันถือเป็นอาชญากรรม

เหนือสิ่งอื่นใด ผมอยากขอโทษหญิงสาวทุกคนที่เจ็บปวดจากการกระทำของผม ขอโทษทุกคนที่ผิดหวังและรู้สึกโกรธ และขอโทษทุกคนที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้เป็นบุคคลสาธารณะและคอยดูแลผม

ผมจะให้การร่วมมือในการไต่สวนที่จะเริ่มในเช้าวันที่ 14 ด้วยความสัตย์จริง ผมจะรับโทษทัณฑ์ทั้งหมดจากความผิดที่ได้กระทำไว้

ผมขอโทษจากใจจริงครับ ขอโทษครับ”

Source: 1

Leave a Comment