musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Kick It – BLACKPINK

เนื้อเพลง/แปลเพลง Kick It – BLACKPINK

คยอล รน นี มวอน เด
โต คือ เร ซอ
ออ จอ เกท ดา นึน คอน เด
I’ll break ya break ya heart
Never asked for much
แอ ซอ โน รยอก ตา วิน มา

ซวิบ เก แพท ทึน มัล
ชู วอ ทัม จี มา
I ain’t nothin’ like
The same same girls that you’ve had
คือ เร นัน มอท เต โร เฮ

ออ ดู อุน พัม มี นัล คัม ซา จี มัน
อี เจ ซอ ยา นา รึล วี แฮ ซอ
ชุม มึล ชุล ซู อิท ซอ

นอ รัน พยอก กึล นอม มอ ซอ

I’ll kick it if you’re down
kick it if you down

Can I kick it
คัม คัม มัน ชอ ฮา นึล วี เอ
ฮัน บา ทัง นัน รี รึล ชี มยอ พุล รึล ชี รึล คอ ยา

Can I kick it
นอ รา นึน เซ ซัง อึล พู ซวอ บอ รี โก
นา ฮวาน นา เก นุน บู ซยอ พอ ริล คอ ยา

And I’m letting it all out
อิล รึล คอน ออบ จัน นา
อี เจน นา รึล ชัท จึล คอ รา โก

นา ฮน จา ยอ โด คเว็น ชัน นา
พุล ซาง เฮ ฮา จี มา
อี เจน นอ รึล อิท จึล คอ รา โก

Never needed nothin’ else
Just a lil love from myself
When you couldn’t be
the one to help
Had to kick it and I did it tell
whoever you wanna tell
Get kicked to the curb
ya kicked out
Never kick a girl
when she kicked down
Who you gon kiss now
Know you gon miss how I move
From the top to the bottom
of my kicks now

ออ ดู อุน พัม มี นัล คัม ซา จี มัน
อี เจ ซอ ยา นา รึล วี เฮ ซอ
ชุม มึล ชุล ซู อิท ซอ

นอ รัน พยอก กึล นอม มอ ซอ

I’ll kick it if you’re down
kick it if you down

Can I kick it
คัม คัม มัน ชอ ฮา นึล วี เอ
ฮัน บา ทัง นัน รี รึล ชี มยอ พุล รึล ชี รึล คอ ยา

Can I kick it
นอ รา นึน เซ ซัง อึล พู ซวอ บอ รี โก
นา ฮวาน นา เก นุน บู ซยอ พอ ริล คอ ยา

And I’m letting it all out
อิล รึล คอน ออบ จัน นา
อี เจน นา รึล ชัท จึล คอ รา โก

นา ฮน จา ยอ โด คเว็น ชัน นา
พุล ซาง เฮ ฮา จี มา
อี เจน นอ รึล อิท จึล คอ รา โก

คยอล รน นี มวอน เด
โต คือ เร ซอ
ออ จอ เกท ดา นึน คอน เด
ทับ ดับ พัน นอ เอ เซ ซัง เอ ซอ พอท ซอ นา
นบ พี นัล อา กัล เท นี กา

I’ll kick it how I wanna kick it
when I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
when I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it

And I’m letting it all out
อิล รึล คอน ออบ จัน นา
อี เจน นา รึล ชัท จึล คอ รา โก

นา ฮน จา ยอ โด คเว็น ชัน นา
พุล ซาง เฮ ฮา จี มา
อี เจน นอ รึล อิท จึล คอ รา โก

แปลเพลง Kick It – BLACKPINK

ประเด็นคืออะไร?
แล้วไงหละ?
ฉันจะเลิก
ไม่ต้องถามมากมาย
ไม่ต้องพยายามหรอก

คำพูดที่ฉันเอ่ยมันออกมาอย่างง่ายดาย
อย่าใส่ใจและจำมันเลย
ฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่เธอเคยเจอ
นั่นแหละ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องการ

ค่ำคืนอันมืดมิดล้อมรอบกายฉัน
แต่สุดท้ายแล้ว ฉันยังเต้นรำได้
เต้นเพื่อตัวเอง

หลังกำแพงนั้น คือเธอ

ฉันจะตัดใจจากเธอถ้าเธอโอเค
จะตัดใจจากเธอถ้าเธอโอเค

ฉันจะตัดใจจากเธอ
ในค่ำคืนอันมืดมิด
ฉันจะจุดไฟและใช้ชีวิตบ้าๆ

ฉันจะตัดใจจากเธอ
ฉันจะทำลายโลกของเธอ
และเฉิดฉายเจิดจ้า

ฉันปล่อยวางทุกสิ่งไปแล้ว
ไม่มีอะไรให้เสีย
ฉันจะออกตามหาตัวเอง

โอเคนะที่ต้องอยู่คนเดียว
ไม่ต้องมาสงสารฉันหรอก
ฉันจะยกโทษให้เธอ

ไม่ได้ต้องการอะไรอีก
แค่รักเล็กๆ ให้ตัวฉัน
ถ้าเธอไม่สามารถเป็นคนนั้นที่จะช่วยฉันได้แล้ว
ก็คงต้องเลิก ฉันจะเลิก จะบอกทุกคนที่ฉันต้องการ
ออกมาจากทางของเธอ เดินออกมา
ไม่ต้องทำร้ายคนอื่นตอนที่เลิกกันนะ
แล้วเธอจะจูบใครแทนหละ
เธอคงต้องคิดถึงท่าทางของฉัน
ตั้งแต่หัวจรดเท้าในตอนนี้

ค่ำคืนอันมืดมิดล้อมรอบกายฉัน
แต่สุดท้ายแล้ว ฉันยังเต้นรำได้
เต้นเพื่อตัวเอง

หลังกำแพงนั้น คือเธอ

ฉันจะตัดใจจากเธอถ้าเธอโอเค
จะตัดใจจากเธอถ้าเธอโอเค

ฉันจะตัดใจจากเธอ
ในค่ำคืนอันมืดมิด
ฉันจะจุดไฟและใช้ชีวิตบ้าๆ

ฉันจะตัดใจจากเธอ
ฉันจะทำลายโลกของเธอ
และเฉิดฉายเจิดจ้า

ฉันปล่อยวางทุกสิ่งไปแล้ว
ไม่มีอะไรให้เสีย
ฉันจะออกตามหาตัวเอง

โอเคนะที่ต้องอยู่คนเดียว
ไม่ต้องมาสงสารฉันหรอก
ฉันจะยกโทษให้เธอ

ประเด็นคืออะไร?
แล้วไงหละ?
ฉันจะหนีจากโลกอันวุ่นวายของเธอ
จะบินไปให้ไกล

ฉันจะตัดใจจากเธอถ้าฉันต้องการ ในตอนที่ฉันต้องการ
ไม่ เธอมาบังคับฉันไม่ได้หรอก
เพราะฉันจะเลิก
ฉันจะตัดใจจากเธอถ้าฉันต้องการ ในตอนที่ฉันต้องการ
ไม่ เธอมาบังคับฉันไม่ได้หรอก
เพราะฉันจะเลิก

ฉันปล่อยวางทุกสิ่งไปแล้ว
ไม่มีอะไรให้เสีย
ฉันจะออกตามหาตัวเอง

โอเคนะที่ต้องอยู่คนเดียว
ไม่ต้องมาสงสารฉันหรอก
ฉันจะยกโทษให้เธอ

เนื้อเพลงเกาหลี Kick It – BLACKPINK

결론이 뭔데
또 그래서
어쩌겠다는 건데
I’ll break ya break ya heart
Never asked for much
애써 노력 따윈 마

쉽게 뱉은 말
주워 담지마
I ain’t nothin’ like
The same same girls that you’ve had
그래 난 멋대로 해

어두운 밤이 날 감싸지만
이제서야 나를 위해서
춤을 출 수 있어

너란 벽을 넘어서

I’ll kick it if you’re down
kick it if you down

Can I kick it
캄캄한 저 하늘 위에
한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야

Can I kick it
너라는 세상을 부숴버리고
나 환하게 눈부셔 버릴 거야

And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고

나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고

Never needed nothin’ else
Just a lil love from myself
When you couldn’t be
the one to help
Had to kick it and I did it tell
whoever you wanna tell
Get kicked to the curb
ya kicked out
Never kick a girl
when she kicked down
Who you gon kiss now
Know you gon miss how I move
From the top to the bottom
of my kicks now

어두운 밤이 날 감싸지만
이제서야 나를 위해서
춤을 출 수 있어

너란 벽을 넘어서

I’ll kick it if you’re down
kick it if you down

Can I kick it
캄캄한 저 하늘 위에
한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야

Can I kick it
너라는 세상을 부숴버리고
나 환하게 눈부셔 버릴 거야

And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고

나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고

결론이 뭔데
또 그래서
어쩌겠다는 건데
답답한 너의 세상에서 벗어나
높이 날아갈 테니까

I’ll kick it how I wanna kick it
when I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
when I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it

And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고

나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고

เนื้อเพลง Kick It – BLACKPINK
แปลเพลง Kick It – BLACKPINK
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment