musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Long Time No See – iKON

เนื้อเพลง/แปลเพลง Long Time No See – iKON

เนื้อเพลง Long Time No See – iKON

นอ คัท ทึน ซา รัม อึน นอ ฮา นา บัก เอ ออบ ดอ รา
คา จิน เค ออบ ซอ โด ทอ ฮัล เค ฮา นา ออบ ดอ รา
เน เซ ซัง อึล ชา กู มอม ชวอ นา เน กา ออบ ซึล เตน
เน ชู วี เอ กท ชี ฮา นา ออท ดอ รา
Long time no see
นา รึล ฮยัง ฮัน ซน จิท
พา รา โบ นึน นุน บิท ออบ นึน นา นึน มวอน จี
ชุง ซิม เอ อิท ดอน เน กา ชู อ็อก เก ชัม กยอ บอ ริน ฮู
ทา ซี เน อับ เพ ซอ กี กา จี โต โน รยอก แฮท ซอ นึล
ทา ซี พน ดา นึน ซา ซิล เอ
เน มัม อึน ชา กู มัน ซอล เร
เน อี รึม อี อิบ เบ แพท ซอ
อน จง อิล เน แย กิล กอ เน
I don’t want nobody else
ซี กัน อึล ทัล รยอ วัท ซอ baby ชม มัน คี ดา รยอ

คี อ็อก ชอ พยอน เอ ซอ นัล คี ดา รี ดอน
นอ เอ อับ เพ ซอ อิท ซอ ooh yeah

Long time no see
คือ ดง อัน ออ ตอ เก ชี เนท นี
นอ มู โอ เลท ดง อัน คี ดา รยอท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Long time no see
มัน อี คือ รี วอท ซอ นา ยอก ซี
เน เก คา นึน คิล อึล เฮ แม ออท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Ahah ชอง มัล โอ เรน มัน อี ยา
Ahah ชอง มัล โอ เรน มัน อี ยา

นอล คี ดา รี เก แฮท จี คยอล กุก
พู รอ จิล ทึด คา นยอ ริน เซ กี ซน กา รัก คอล โก
ยัก ซก แฮท จี มัน ชี คยอ จู จี มท เท มี อัน เน
เว อี รี นึท ออบ นึน จี ซอล มยอง แฮ จุล เก ชอน บู
listen
ซิน อี ชู ซิน อา พึม อึล อี กยอ เน นือ รา
พี วา ซัล อึล นา นุน ฮยอง เจ ดึล อึล ชี คยอ เน นือ รา
คง ฮอ ฮัม มัน อี นัม อึน ซก อึล พี วอ เน มยอน ซอ โด
คอ จยอ มัน คา นึน กุม อึล คเย ซก อี รวอ เน นือ รา
มัน อี นึท ชอบ ซอ

มู นอ จิน กุม อึล ทา ซี
อิล อือ คี กี กา จี กา ฮิม ดึล ออบ ซอ
กึท เน ชี กึม เอ เน กา ทวิด โก
นอน ยอ จอน นี อา รึม ดับ เน
โอ เรน มัน อี ยา มัน อี คือ รี วอท ซอ

คี อ็อก ชอ พยอน เอ ซอ นัล คี ดา รี ดอน
นอ เอ อับ เพ ซอ อิท ซอ ooh yeah

Long time no see
คือ ดง อัน ออ ตอ เก ชี เนท นี
นอ มู โอ เลท ดง อัน คี ดา รยอท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Long time no see
มัน อี คือ รี วอท ซอ นา ยอก ซี
เน เก คา นึน คิล อึล เฮ แม ออท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Oh baby don’t worry
ฮัม ก้อ แฮ ยอง วอน ฮี
เน คยอท ทึล ชี คยอ จู เกท ดา โก ยัก ซก เก
Oh baby don’t worry
ฮัม ก้อ แฮ ยอง วอน นี
ยอง วอน นี
เน กา อิท นึน คือ กด เซ เน กา อิท ซึล เก
Don’t worry

Long time no see

คือ ดง อัน ออ ตอ เก ชี เนท นี
นอ มู โอ เลท ดง อัน คี ดา รยอท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Long time no see
มัน อี คือ รี วอท ซอ นา ยอก ซี
เน เก คา นึน คิล อึล เฮ แม ออท จี
อี เจ ออ ดี อัน คา
Baby don’t worry

Ahah ชอง มัล โอ เรน มัน อี ยา
Ahah ชอง มัล โอ เรน มัน อี ยา

แปลเพลง Long Time No See – iKON

ไม่มีใครเหมือนเธอ
แม้ฉันจะว่างเปล่า แต่ก็ไม่มีสิ่งใดมาเติมเต็มได้เหมือนกัน
โลกของฉันหยุดหมุนเมื่อเธอไม่อยู่ตรงนี้
ข้างกายฉัน ไม่มีดอกไม้แม้เพียงดอกเดียว
ไม่เจอกันนานเลยนะ
พอไม่มีเธอ ฉันกลายเป็นอะไร?
เธอคือคนสำคัญของฉัน หลังจากที่เธอกลายเป็นความทรงจำ
ฉันก็พยายามไปยืนข้างเธออีกครั้ง
ใจฉันเต้นแรงทุกครั้งที่คิดว่าจะได้เจอเธออีก
ชื่อเธออยู่บนริมฝีปากของฉัน ฉันพูดถึงเธอทั้งวัน
ไม่ต้องการใครอีกแล้ว
ฉันปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า ที่รัก รอหน่อยนะ

เธอรอฉันอยู่อีกฝั่งของความทรงจำ
ตอนนี้ ฉันยืนอยู่ต่อหน้าเธอแล้ว

ไม่เจอกันนานนะ
สบายดีไหม?
เธอรอมานานแล้ว
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

ไม่เจอกันนานนะ
ฉันคิดถึงเธอมากเลย
ฉันหลงทางระหว่างที่มาหาเธอ
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

นานเหลือเกิน
นานเหลือเกิน

สุดท้าย ฉันก็ปล่อยให้เธอคอย
ฉันเคยเกี่ยวก้อยสัญญากับเธอ
ขอโทษนะ ที่ทำตามสัญญาไม่ได้
ฉันจะอธิบายให้ฟังว่า ทำไมถึงมาช้า ฟังนะ
ฉันพยายามเอาชนะความเจ็บปวดที่พระเจ้ามอบให้
ฉันพยายามปกป้องพี่น้องร่วมสาบานไว้
ฉันพยายามทิ้งชีวิตอันว่างเปล่าของฉัน
เพราะฉันพยายามจะเติมเต็มความฝันของฉันเข้าไป
นั่นแหละ ฉันเลยมาช้า

มันยากเหลือเกินที่ต้องประกอบความฝันพังๆ กลับมาเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้ว เธอยังคงสวยเหมือนเดิม
นานแล้วนะ ฉันคิดถึงเธอ

เธอรอฉันอยู่อีกฝั่งของความทรงจำ
ตอนนี้ ฉันยืนอยู่ต่อหน้าเธอแล้ว

ไม่เจอกันนานนะ
สบายดีไหม?
เธอรอมานานแล้ว
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

ไม่เจอกันนานนะ
ฉันคิดถึงเธอมากเลย
ฉันหลงทางระหว่างที่มาหาเธอ
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ฉันสัญญา ฉันจะปกป้องเธอเอง
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
ไม่ต้องกังวลนะ

ไม่เจอกันนานนะ

ไม่เจอกันนานนะ
สบายดีไหม?
เธอรอมานานแล้ว
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

ไม่เจอกันนานนะ
ฉันคิดถึงเธอมากเลย
ฉันหลงทางระหว่างที่มาหาเธอ
ฉันจะไม่ไปไหนอีก
ที่รัก ไม่ต้องกังวลนะ

นานเหลือเกิน
นานเหลือเกิน

เนื้อเพลงเกาหลี Long Time No See – iKON

너 같은 사람은 너 하나밖에 없더라
가진 게 없어도 더할 게 하나 없더라
내 세상을 자꾸 멈춰 나 네가 없을 땐
내 주위에 꽃이 하나 없더라
Long time no see
나를 향한 손짓
바라보는 눈빛 없는 나는 뭔지
중심에 있던 네가 추억에 잠겨버린 후
다시 네 앞에 서기까지 또 노력했어 늘
다시 본다는 사실에
내 맘은 자꾸만 설레
네 이름이 입에 뱄어
온종일 네 얘길 꺼내
I don’t want nobody else
시간을 달려왔어 baby 좀만 기다려

기억 저편에서 날 기다리던
너의 앞에 서 있어 ooh yeah

Long time no see
그동안 어떻게 지냈니
너무 오랫동안 기다렸지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Long time no see
많이 그리웠어 나 역시
네게 가는 길을 헤매었지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Ahah 정말 오랜만이야
Ahah 정말 오랜만이야

널 기다리게 했지 결국
부러질 듯 가녀린 새끼손가락 걸고
약속했지만 지켜주지 못해 미안해
왜 이리 늦었는지 설명해줄게 전부
listen
신이 주신 아픔을 이겨내느라
피와 살을 나눈 형제들을 지켜내느라
공허함만이 남은 속을 비워내면서도
커져만 가는 꿈을 계속 이뤄내느라
많이 늦었어

무너진 꿈을 다시
일으키기까지가 힘들었어
끝내 지금의 내가 됐고
넌 여전히 아름답네
오랜만이야 많이 그리웠어

기억 저편에서 날 기다리던
너의 앞에 서 있어 ooh yeah

Long time no see
그동안 어떻게 지냈니
너무 오랫동안 기다렸지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Long time no see
많이 그리웠어 나 역시
네게 가는 길을 헤매었지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Oh baby don’t worry
함께해 영원히
네 곁을 지켜주겠다고 약속해
Oh baby don’t worry
함께 해 영원히
영원히
네가 있는 그곳에 내가 있을게
Don’t worry

Long time no see

그동안 어떻게 지냈니
너무 오랫동안 기다렸지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Long time no see
많이 그리웠어 나 역시
네게 가는 길을 헤매었지
이제 어디 안 가
Baby don’t worry

Ahah 정말 오랜만이야
Ahah 정말 오랜만이야

เนื้อเพลง Long Time No See – iKON
แปลเพลง Long Time No See – iKON
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment