musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Louder – Taeyang

เนื้อเพลง/แปลเพลง Louder – Taeyang

เนื้อเพลง Louder – Taeyang

พ่า รัน ฮา นึล เอ
คือ เก อุล รยอ พอ จี นึน ฮัม ซอง โซ รี
อิล ออ นา โซ รี ชยอ
ซึง รี รึล วี แฮ

นอ วา เน กา ซน ชับ โก
ฮิม ชา เก อับ พือ โร คอล ออ นา กา มยอน
ออ ตอน ออ รยอ อุม โด ทา อี กยอ เนล ซู กา อิท ซอ

นบ อี นัล อา อล รา
ตือ กอบ เก ท่า อล รา
ชอ แท ยัง โบ ดา นุน บู ซี เก

Shine a light
On the world
อู รี เอ กุม อึล อี รุล ซู อิท เก

ทา คัท ที Let’s get louder
โม ดู ฮา นา ทเว
Let’s get louder
อน เซ ซัง เอ Sing
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
ชอน แฮ จิล ซู อิท เก

กา มัน พัม ฮา นึล เอ
พยอล โบ ดา ทอ พัน จัก อี นึน ตัม บัง อุล
กึท กา จี ทัล รยอ กา
คือ นัล อึล วี แฮ

นบ อี นัล อา อล รา
ตือ กอบ เก ท่า อล รา
ชอ แท ยัง โบ ดา นุน บู ซี เก

Shine a light
On the world
อู รี เอ กุม อึล อี รุล ซู อิท เก

ทา คัท อี Let’s get louder
โม ดู ฮา นา ทเว
Let’s get louder
อน เซ ซัง เอ Sing
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
ชอน แฮ จิล ซู อิท เก

อี อึม อัก เก มัท ชวอ
อู รี ฮัม ก้อ ชุม ชวอ

Let’s clap our hands together
Let the music take us higher

อี อึม อัก เก มัท ชวอ
อู รี ฮัม ก้อ ชุม ชวอ

Let’s sing this song together
โม ดู กา ทึล อึล ซู อิท เก

ทา คัท อี Let’s get louder
โม ดู ฮา นา ทเว
Let’s get louder
อน เซ ซัง เอ
Let’s get louder
โม ดู ฮา นา ทเว
Sing it sing it louder
Sing it to the world
Oh oh oh oh
Sing it to the world
Oh oh oh oh
Everybody sing
Oh oh oh oh
Get louder
เซ ซัง เอ ชอน แฮ จิล ซู อิท เก

แปลเพลง Louder – Taeyang

เสียงเชียร์
ดังขึ้นทั่วท้องฟ้า
ลุกขึ้นแล้วตะโกน
แด่ชัยชนะ

เธอกับฉัน จับมือกัน
ถ้าเราเดินขบวนมุ่งหน้าไปอย่างเข้มแข็ง
พวกเราสามารถเอาชนะความยากลำบากทุกอย่างไปได้
บินให้สูงขึ้นไป
ลุกโชนอย่างเร่าร้อน
เปล่งประกายให้เจิดจ้ากว่าดวงตะวัน

ส่องแสง
สู่โลก
เพื่อให้ฝันของเราเป็นจริง

ทุกคน ร่วมกัน ส่งเสียงให้ดังขึ้น
รวมกันเป็นหนึ่ง
ส่งเสียงให้ดังขึ้น
สู่โลกทั้งใบ ร้องว่า
โอ้ …
ให้พวกเขาได้ยินเสียงของเรา

หยาดเหงื่อที่เป็นประกาย
แวววับยิ่งกว่าดวงดาวบนฟ้ายามค่ำคืน
ฉันจะวิ่งไปให้ถึงที่สุด
เพื่อวันนั้น

บินให้สูงขึ้นไป
ลุกโชนอย่างเร่าร้อน
เปล่งประกายให้เจิดจ้ากว่าดวงตะวัน

ส่องแสง
สู่โลก
เพื่อให้ฝันของเราเป็นจริง

ทุกคน ร่วมกัน ส่งเสียงให้ดังขึ้น
รวมกันเป็นหนึ่ง
ส่งเสียงให้ดังขึ้น
สู่โลกทั้งใบ ร้องว่า
โอ้ …
ให้พวกเขาได้ยินเสียงของเรา

แด่เสียงดนตรี
ร่ายรำไปพร้อมกัน

ปรบมือไปพร้อมกัน
ให้ดนตรีนำพาเราสูงขึ้นไป

แด่เสียงดนตรี
ร่ายรำไปพร้อมกัน

มาร่วมกันร้องเพลงนี้
ให้ทุกคนได้ยิน

ทุกคน ร่วมกัน ส่งเสียงให้ดังขึ้น
รวมกันเป็นหนึ่ง
ส่งเสียงให้ดังขึ้น
สู่โลกทั้งใบ
ส่งเสียงให้ดังขึ้น
ร่วมกันเป็นหนึ่ง
ร้องเลย ร้องให้ดังขึ้น
ร้องให้โลกได้ยิน
โอ้ …
ร้องให้โลกได้ยิน
โอ้ …
ทุกคนร้องว่า
โอ้ …
ส่งเสียงให้ดังขึ้น
อีก
ให้พวกเขาได้ยิน

เนื้อเพลงเกาหลี Louder – Taeyang

파란 하늘에
크게 울려 퍼지는 함성소리
일어나 소리쳐
승리를 위해

너와 내가 손 잡고
힘차게 앞으로 걸어 나가면
어떤 어려움도 다 이겨낼 수가 있어

높이 날아올라
뜨겁게 타올라
저 태양보다 눈부시게

Shine a light
On the world
우리의 꿈을 이룰 수 있게

다 같이 Let’s get louder
모두 하나 돼
Let’s get louder
온 세상에 Sing
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
전해질 수 있게

까만 밤하늘의
별보다 더 반짝이는 땀방울
끝까지 달려가
그 날을 위해

높이 날아올라
뜨겁게 타올라
저 태양보다 눈부시게

Shine a light
On the world
우리의 꿈을 이룰 수 있게

다 같이 Let’s get louder
모두 하나 돼
Let’s get louder
온 세상에 Sing
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
전해질 수 있게

이 음악에 맞춰
우리 함께 춤춰

Let’s clap our hands together
Let the music take us higher

이 음악에 맞춰
우리 함께 춤춰

Let’s sing this song together
모두가 들을 수 있게

다 같이 Let’s get louder
모두 하나 돼
Let’s get louder
온 세상에
Let’s get louder
모두 하나 돼
Sing it sing it louder
Sing it to the world
Oh oh oh oh
Sing it to the world
Oh oh oh oh
Everybody sing
Oh oh oh oh
Get louder
세상에 전해질 수 있게

เนื้อเพลง Louder – Taeyang
แปลเพลง Louder – Taeyang
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: klyrics

Leave a Comment