musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Love O’Clock – Oh My Girl

เนื้อเพลง/แปลเพลง Love O’Clock – Oh My Girl

เนื้อเพลง Love O’Clock – Oh My Girl

woo wuh wooo woo wuh wooo

ยอ กิน นา มัน ฮน จา
โค จัง อี นัน แช มอม ชวอ ซอ อิท จี
ทา ดึล พา ปึน กา พวา
ชู วี เอ คา ดึก ฮัน ซี กเย โซ รี

อา มู โด ออบ โก ฮวี พ่า รัม อี ทึล รยอ
ฮือ ริท ฮา เก มอล รี ออ นือ เซ คา กา อี
นัน อา มู เร โด นอ อิน คอท คัท โก คือ เลท ดอน คอล

every minute every hour
ชา กู เน กา ตอ อล รา
every second
เซล ซู ออบ ซึล มัน คึม
เน กา โพ โก ซิบ พอ

[Hook]
เน กา โช อา จยอ พอ รยอท ซอ
มัก พา รัม อี พุล ดอน คือ นัล บู ทอ ยอท ซึล กา
ชอน บู นัล อา กา พอ รยอท โก
คือ ชา รี เอ นอ มัน นัม กยอ จยอ อิท ดอ รา
เน กา อุท ซือ มยอน แจ กัก นอล อัน อือ มยอน ตก ตัก
นา นึน คือ เจ ซอ ยา โซ ริล เน มยอ ทล อา กา
ชี กึม อี ซุน กัน โอ จิก เน มัม
นอล ซา ราง ฮัล ซี กัน

woo wuh wooo woo wuh wooo

yeah ta talk to clock
be a lock the time
มอล รี มวอน เด ทึล ยอ ดา โบ รยอ ฮา นึน คอ ยา
Tic tic it took Tic tic it tock
ตก ตัก ตัก มอม ชวอ บอ รี จัน อา
มยอท พอน อึล ทเว ดล รยอ
I don’t care yeah มวอ ออ เต
นอ รึล ฮยัง ฮัน ฮัง แฮ นึน คเย ซก ดเว โก ยอ กิน
ซี กัน ตา วิน พิล โย ออบ นึน นอ ยา baby

every minute every hour
เน เก ทา โก ซิบ พึน มัม
every second
ซุม ชา โอ รึล มัน คึม ทัล รยอ กา โก อิท ซอ

[Hook]
เน กา โช อา จยอ พอ รยอท ซอ
มัก พา รัม อี พุล ดอน คือ นัล บู ทอ ยอท ซึล กา
ชอน บู นัล อา กา พอ รยอท โก
คือ ชา รี เอ นอ มัน นัม กยอ จยอ อิท ดอ รา
เน กา อุท ซือ มยอน แจ กัก
นอล อัน อือ มยอน ตก ตัก
นา นึน คือ เจ ซอ ยา โซ ริล เน มยอ ทล อา กา
ชี กึม อี ซุน กัน โอ จิก เน มัม
นอล ซา ราง ฮัล ซี กัน

ชอ อึม เอ นึน คา กึม ออ จ้อ ดา
ชี กึม อึน เน กา ซือ มุล เน ซี กัน
ทง กือ รัน เน ฮา รู เอน
เน โม ซึบ บี คา ดึก เก yeah

[Hook]
เน กา โช อา จยอ พอ รยอท ซอ

มัก พา รัม อี พุล ดอน คือ นัล บู ทอ ยอท ซึล กา
ชอน บู นัล อา กา พอ รยอท โก
คือ ชา รี เอ นอ มัน นัม กยอ จยอ อิท ดอ รา
เน กา อุท ซือ มยอน แจ กัก นอล อัน อือ มยอน ตก ตัก
นา นึน คือ เจ ซอ ยา โซ ริล เน มยอ ทล อา กา
ชี กึม อี ซุน กัน โอ จิก เน มัม คือ ซี กยอน
love O’clock
woo wuh wooo woo wuh wooo

แปลเพลง Love O’Clock – Oh My Girl

ฉันอยู่ตรงนี้ลำพัง กับใจพังๆ
ยืนอยู่ตรงนี้
ทุกคนยุ่งกันหมด
เสียงของนาฬิกาดังขึ้น
แม้จะไม่มีใคร แต่ฉันกลับได้ยินเสียงผิวปากเบาๆ
จากที่ไกลๆ แต่อยู่ดีๆ มันกลับ
ใกล้เข้ามา

แต่ละนาที แต่ละชั่วโมง
ฉันคิดถึงเธอเสมอ
ในทุกวินาที
ฉันคิดถึงเธอมากจนประเมินค่าไม่ได้เลย

[Hook]
ฉันชอบเธอ

อาจจะตั้งแต่วันนั้น วันที่อากาศหนาว
ทุกอย่างถูกพัดไป
เหลือเพียงแค่ฉัน
เมื่อเธอยิ้มมา ติ๊ก ตอก
เมื่อเธอจับมือฉัน ติ๊ก ตอก
และสุดท้าย เสียงก็ดังขึ้นและดับไป
ตอนนี้แหละ ในหัวใจของฉัน
เวลาที่ฉันรักเธอ

บอกให้นาฬิกาหยุดเวลาไว้
เธอมองอะไรอยู่ ที่ไกลๆ นั้น?
ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก ตอก
ติ๊ก ตอก เวลากำลังหยุด
ฉันพยายามย้อนกลับไปหลายครั้ง
ไม่สนหรอก ใครสนหละ
เรือของฉันกำลังแล่นไปหาเธอ
เราไม่ต้องใช้เวลาที่นี่หรอก เธอแหละ ที่รัก

แต่ละนาที แต่ละชั่วโมง หวังว่าหัวใจของฉันจะไปถึงเธอนะ
ในทุกวินาที
ฉันวิ่งไปจนหมดลมหายใจ

[Hook]
ฉันชอบเธอ

อาจจะตั้งแต่วันนั้น วันที่อากาศหนาว
ทุกอย่างถูกพัดไป
เหลือเพียงแค่ฉัน
เมื่อเธอยิ้มมา ติ๊ก ตอก
เมื่อเธอจับมือฉัน ติ๊ก ตอก
และสุดท้าย เสียงก็ดังขึ้นและดับไป
ตอนนี้แหละ ในหัวใจของฉัน
เวลาที่ฉันรักเธอ

ตอนแรก มก็แค่บางเวลานะ
แต่ตอนนี้ เธอเป็น 24/7* ของฉัน 
วันทั้งวันของฉัน ก็มีเธอนี่แหละที่มาเติมเต็ม

[Hook]
ฉันชอบเธอ

ฉันชอบเธอ
อาจจะตั้งแต่วันนั้น วันที่อากาศหนาว
ทุกอย่างถูกพัดไป
เหลือเพียงแค่ฉัน
เมื่อเธอยิ้มมา ติ๊ก ตอก
เมื่อเธอจับมือฉัน ติ๊ก ตอก
และสุดท้าย เสียงก็ดังขึ้นและดับไป
ตอนนี้แหละ ในหัวใจของฉัน
นาฬิกาบอกเวลาว่า เป็นเวลารักเธอ

*[24/7 = 24 ชั่วโมง 7 วัน หรือแปลว่า ตลอดเวลา]

เนื้อเพลงเกาหลี Love O’Clock – Oh My Girl

woo wuh wooo woo wuh wooo

여긴 나만 혼자
고장이 난 채 멈춰 서있지
다들 바쁜가 봐
주위에 가득한 시계 소리

아무도 없고 휘파람이 들려
흐릿하게 멀리 어느새 가까이
난 아무래도 너인 것 같고 그랬던 걸

every minute every hour
자꾸 네가 떠올라
every second
셀 수 없을 만큼
네가 보고 싶어

[Hook]
네가 좋아져 버렸어
막 바람이 불던 그 날부터였을까
전부 날아가 버렸고
그 자리에 너만 남겨져 있더라
네가 웃으면 째깍 널 안으면 똑딱
나는 그제서야 소릴 내며 돌아가
지금 이 순간 오직 내 맘
널 사랑할 시간

woo wuh wooo woo wuh wooo

yeah ta talk to clock
be a lock the time
멀리 뭔데 들여다보려 하는 거야
Tic tic it took Tic tic it tock
똑 딱 딱 멈춰버리잖아
몇 번을 되돌려
I don’t care yeah 뭐 어때
너를 향한 항해는 계속되고 여긴
시간 따윈 필요 없는 너야 baby

every minute every hour
네게 닿고 싶은 맘
every second
숨 차오를 만큼 달려가고 있어

[Hook]
네가 좋아져 버렸어
막 바람이 불던 그 날부터였을까
전부 날아가 버렸고
그 자리에 너만 남겨져 있더라
네가 웃으면 째깍
널 안으면 똑딱
나는 그제서야 소릴 내며 돌아가
지금 이 순간 오직 내 맘
널 사랑할 시간

처음에는 가끔 어쩌다
지금은 네가 스물네 시간
동그란 내 하루엔
네 모습이 가득해 yeah

[Hook]
네가 좋아져 버렸어
막 바람이 불던 그 날부터였을까
전부 날아가 버렸고
그 자리에 너만 남겨져 있더라
네가 웃으면 째깍 널 안으면 똑딱
나는 그제서야 소릴 내며 돌아가
지금 이 순간 오직 내 맘 그 시곈
love O’clock
woo wuh wooo woo wuh wooo

เนื้อเพลง Love O’Clock – Oh My Girl
แปลเพลง Love O’Clock – Oh My Girl
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment