musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON

เนื้อเพลง/แปลเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON

เนื้อเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON

ซา ราง อึล แฮท ดา อู รี กา มัน นา
ชี อู จี มท ทัล ชู อ็อก กี ทวิด ดา
พล มัน ฮัน เมล โร ดือ รา มา
คเว็น ชัน นึน คยอล มัล
คือ กอ มยอน ทวิด ดา นอล ซา ราง แฮท ดา

อู รี กา มัน ดึน LOVE SCENARIO
อี เจน โช มยอง อี กอ จี โก
มา จี มัก เพ อี จี รึล นอม กี มยอน
โช ยง ฮี มัก อึล เน รี จโย

เอ อี คเว็น ชัน จี มัน อึน อัน อา
อี บยอล อึล มา จู ฮัน ดา นึน คอน
โอ นึล อี ออท ดอน อู รี เอ ออ เจ เอ
ทอ นึน เน อิล อี ออบ ดา นึน คอน
อา พือ กิน แฮ โด ทอ กึล ออท ซึม
ซัง ชอ กา ทอท นา นี กา Ye
นอล ซา ราง แฮท โก ซา ราง พัท ทัด ซือ นี
นัน อี กอล โร ทวิด ซอ

นา ซัล อา กา มยอน ซอ คา กึม ซิก ตอ โอ รึล คี อ็อก
คือ อัน เอ เน กา อิท ดา มยอน คือ กอ มยอน ชุง บุน แฮ

ซา ราง อึล แฮท ดา อู รี กา มัน นา
ชี อู จี มท ทัล ชู อ็อก กี ทวิด ดา
พล มัน ฮัน เมล โร ดือ รา มา
คเว็น ชัน นึน คยอล มัล
คือ กอ มยอน ทวิด ดา นอล ซา ราง แฮท ดา

อู รี กา มัน ดึน LOVE SCENARIO
อี เจน โช มยอง อี กอ จี โก
มา จี มัก เพ อี จี รึล นอม กี มยอน
โช ยง ฮี มัก อึล เน รี จโย

คัล บี ปยอ ซา อี ซา อี กา จี ริท จี ริท ทัน นือ กิม
นา ซา ราง บัท โก อิท ซึม อึล
อัล เก แฮ จู นึน นุน บิท
นอ เอ เก ชัม มัน อี โด แพ วอท ดา
พัน จก อึล แช วอท ดา
ควา กอ โร ทู กี เอน
นอ มู โซ จุง ฮัน ซา รัม อี ออท ดา

นา ซัล อา กา มยอน ซอ คา กึม ซิก ตอ โอ รึล คี อ็อก
คือ อัน เอ เน กา อิท ดา มยอน คือ กอ มยอน ชุง บุน เน

ซา ราง อึล แฮท ดา อู รี กา มัน นา
ชี อู จี มท ทัล ชู อ็อก กี ทวิด ดา
พล มัน ฮัน เมล โร ดือ รา มา
คเว็น ชัน นึน คยอล มัล
คือ กอ มยอน ทวิด ดา นอล ซา ราง แฮท ดา

เน กา พอล ซ่อ คือ ริบ จี มัน
คือ รี วอ ฮา จี อัน อือ รยอ แฮ
ฮัน พยอน เอ ยอง ฮวา ตา ซือ แฮท ดอน พม อือ โร
นอ รึล คี อ็อก กัล เก

อู รี กา มัน ดึน LOVE SCENARIO
อี เจน โช มยอง อี กอ จี โก
มา จี มัก เพ อี จี รึล นอม กี มยอน
โช ยง ฮี มัก อึล เน รี จโย

อู ริน อา พ่า โด แฮ บวาท โก
อู ซึบ เก ชิล ทู โด แฮท ซอ
มี ชิน ทึด ซี ซา ราง แฮท โก
อู รี อี ชอง โด มยอน ทวิด ซอ

ซา ราง อึล แฮท ดา
อู รี กา มัน นา
คือ กอ มยอน ทวิด ดา
นอล ซา ราง แฮท ดา

แปลเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON

เราเคยรักกัน
เราเคยพบกัน และกลายเป็นความทรงจำที่ลบไม่ออก
เหมือนบทละครที่ยอดเยี่ยม
ฉากจบที่สวยงาม
นั่นแหละ ที่ฉันต้องการ
ฉันรักเธอ

ฉากรักของเรา
ตอนนี้แสงไฟดับลงแล้ว
เมื่อมาถึงหน้าสุดท้าย
ม่านก็ค่อยๆ ปิดลงมา

ฉันไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้น
ที่ต้องเลิกกัน
วันนี้จะเป็นเมื่อวานของเรา และตอนนี้ ก็ไม่มีวันพรุ่งนี้อีก
เจ็บนะ แต่ถ้าเรายังฝืน มันจะกลายเป็นแผลเป็นขึ้น
ฉันรักเธอ ฉันเคยได้รับความรัก
นั่นก็เพียงพอแล้ว

บางครั้ง ฉันก็คิดถึงภาพความทรงจำเหล่านั้น
แค่มีเธออยู่ในนั้น ก็เพียงพอแล้ว

เรารักกัน
เราได้มาพบกัน และกลายเป็นความทรงจำที่ลบไม่ออก
เหมือนบทละครที่ยอดเยี่ยม
ฉากจบที่สวยงาม
นั่นแหละ ที่ฉันต้องการ
ฉันรักเธอ

ฉากรักของเรา
ตอนนี้แสงไฟดับลงแล้ว
เมื่อมาถึงหน้าสุดท้าย
ม่านก็ค่อยๆ ปิดลงมา

ฉันรู้สึกจี๊ดๆ ที่ท้อง
สายตาของเธอทำให้ฉันรู้ว่า ยังมีคนเคยรักฉัน
เธอสอนฉันมากมาย เติมเต็มอีกครึ่งของฉัน
เธอมีค่าเกินกว่าจะเป็นอดีต

บางครั้ง ฉันก็คิดถึงภาพความทรงจำเหล่านั้น
แค่มีเธออยู่ในนั้น ก็เพียงพอแล้ว

เรารักกัน
เราได้มาพบกัน และกลายเป็นความทรงจำที่ลบไม่ออก
เหมือนบทละครที่ยอดเยี่ยม
ฉากจบที่สวยงาม
นั่นแหละ ที่ฉันต้องการ
ฉันรักเธอ

ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว แต่ต้องห้ามใจไว้
ฉันจะจดจำเธอ เหมือนกับฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นในหนัง

ฉากรักของเรา
ตอนนี้แสงไฟดับลงแล้ว
เมื่อมาถึงหน้าสุดท้าย
ม่านก็ค่อยๆ ปิดลงมา

เราผ่านความเจ็บปวด
หึงหวงใส่กัน ตลกดีเนอะ
เราเคยรักกันมากอย่างกับคนบ้า
นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน

เราเคยรักกัน
เราเคยพบกัน
แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
ฉันรักเธอ

เนื้อเพลงเกาหลี Love Scenario (사랑을 했다) – iKON

사랑을 했다 우리가 만나
지우지 못할 추억이 됐다
볼만한 멜로드라마
괜찮은 결말
그거면 됐다 널 사랑했다

우리가 만든 LOVE SCENARIO
이젠 조명이 꺼지고
마지막 페이지를 넘기면
조용히 막을 내리죠

에이 괜찮지만은 않아
이별을 마주한다는 건
오늘이었던 우리의 어제에
더는 내일이 없다는 건
아프긴 해도 더 끌었음
상처가 덧나니까 Ye
널 사랑했고 사랑 받았으니
난 이걸로 됐어

나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억
그 안에 네가 있다면 그거면 충분해

사랑을 했다 우리가 만나
지우지 못할 추억이 됐다
볼만한 멜로드라마
괜찮은 결말
그거면 됐다 널 사랑했다

우리가 만든 LOVE SCENARIO
이젠 조명이 꺼지고
마지막 페이지를 넘기면
조용히 막을 내리죠

갈비뼈 사이사이가 찌릿찌릿한 느낌
나 사랑받고 있음을
알게 해주는 눈빛
너에게 참 많이도 배웠다
반쪽을 채웠다
과거로 두기엔
너무 소중한 사람이었다

나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억
그 안에 네가 있다면 그거면 충분해

사랑을 했다 우리가 만나
지우지 못할 추억이 됐다
볼만한 멜로드라마
괜찮은 결말
그거면 됐다 널 사랑했다

네가 벌써 그립지만
그리워하지 않으려 해
한 편의 영화 따스했던 봄으로
너를 기억할게

우리가 만든 LOVE SCENARIO
이젠 조명이 꺼지고
마지막 페이지를 넘기면
조용히 막을 내리죠

우린 아파도 해봤고
우습게 질투도 했어
미친 듯이 사랑했고
우리 이 정도면 됐어

사랑을 했다
우리가 만나
그거면 됐다
널 사랑했다

เนื้อเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON
แปลเพลง Love Scenario (사랑을 했다) – iKON
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment