musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Magic Shop – BTS

เนื้อเพลง/แปลเพลง Magic Shop – BTS

เนื้อเพลง Magic Shop – BTS

มัง ซอล ริน ดา นึน คอล อัล รา
ชิน ซิม มึล มัล เร โด
คยอล กุก ทา ฮยุง ทอ ดึล โร
ทล รา โอ นี กา

ฮิม มึล เน รัน ปยอน นัน มัล
อึน ฮา จี อัน นึล คอ ยา
นัน เน แย กิล ทึล รยอ จุล เก
ทึล รยอ จุล เก

เน กา มวอ เลท ซอ
อี กิล คอ เลท จัน นา
มิด จี มท แทท ซอ ชอง มัล
อี กิล ซู อิท ซึล กา
อี คี จอก อา นิน คี จอก กึล
อู รี กา มัน ดึน คอล กา
No นัน ยอ กี อิท ซอท โก
นี กา เน เก ทา กา วา จุน คอ ยา

I do believe your galaxy
ทึด โก ซิบ พอ นอ เอ เมล โร ดี
นอ เอ อึน ฮา ซู เอ พยอล ดึล รึน
นอ เอ ฮา นึล รึล ควา ยอน นอ ตอ เค ซู โน อึล จี
นา เอ ชอล มัง กึท เท
คยอล กุก เน กา นอล ชัท จัท ซึม มึล ริท จี มา
นอน ชอล บยอก กึท เท ซอ อิท ดอน
เน มา จี มัก กี ยู ยา
Live

เน กา นา อิน เค ซิล รึน นัล
ยอง ยอง ซา รา จี โก ซิบ พึน นัล
มุน นึล ฮา นา มัน ดึล จา นอ เอ มัม ซก เก ดา
คือ มุน นึล ยอล โก ทึล รอ กา มยอน
อี คด ชี คี ดา ริล คอ ยา
มิด ดอ โด คเว็น ชัน นา นอล วี โร แฮ จุล
Magic Shop

ตา ตึด ทัน ชา ฮัน ชัน นึล มา ซี มยอ
ชอ อึน นา ซู รึล อล รยอ ดา โบ มยอ
นอน คเว็น ชัน นึล คอ ยา oh
ยอ กิน Magic Shop

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

พิล เตน ชัง มี กท ชอ รอม
ฮึท นัล ริล เตน พอท กท ชอ รอม
ชิล เตน นา พัล กท ชอ รอม
อา รึม ดา อุน คือ ซุน กัน ชอ รอม

ฮัง ซัง ชเว โก กา ทเว โก ซิบ พอ
คือ เร ซอ โช กึบ แฮท โก นึล โช โจ แฮท ซอ
นัม ดึล กวา พี กโย นึน อิล ซัง อี ทเว บอ รยอท โก
มู กี ยอท ดอน เน ยก ซิม มึน
ทเว รยอ นัล อก จเว โก โต มก จุล รี ทวิด ซอ
คือ รอน เด มัล รยา ทล รี คยอ โบ นี
ซา ซิล รึน มัล รยา นา
ชเว โก กา ทเว โก ซิบ พอท ดอน คอท ซี
อา นิน คอท มัน คัท ทา

วี โร วา คัม ดง อี ทเว โก ซิบ พอท ซอท ดอน นา
คือ เด เอ ซึล พึม มา พึม คอ ดวอ กา โก ซิบ พอ นา

เน กา นา อิน เค ซิล รึน นัล
ยอง ยอง ซา รา จี โก ซิบ พึน นัล
มุน นึล ฮา นา มัน ดึล จา นอ เอ มัม ซก เก ดา
คือ มุน นึล ยอล โก ทึล รอ กา มยอน
อี คด ชี คี ดา ริล คอ ยา
มิด ดอ โด คเว็น ชัน นา นอล วี โร แฮ จุล
Magic Shop

ตา ตึด ทัน ชา ฮัน ชัน นึล มา ซี มยอ
ชอ อึน นา ซู รึล อล รยอ ดา โบ มยอ
นอน คเว็น ชัน นึล คอ ยา oh
ยอ กิน Magic Shop

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

นา โด โม ดึน เค
ทา ทู รยอ วอท ดา มยอน มิด ดอ จุล เร
โม ดึน ชิน ซิม ดึล รี นัม มึน ซี กัน ดึล รี
นอ เอ โม ดึน เน ดับ บึน
นี กา ชัท จา เน็น นี คด เซ
นอ เอ อึน ฮา ซู เอ นอ เอ มา อึม ซก เก

You gave me the best of me
So you’ll give you the best of you
นัล ชัท จา เนท จัน นา นัล อัล รา จวอท จัน นา
You gave me the best of me
So you’ll give you the best of you
นอน ชัท จา เนล คอ ยา
เน อัน เน อิท นึน galaxy

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

แปลเพลง Magic Shop – BTS

ฉันรู้ เธอกำลังลังเล
เพราะแม้ว่าเธอจะพูดความจริง
มันก็กลับมาทำร้ายเธออยู่ดี
ฉันไม่พูดคำที่คนพูดกันบ่อยๆ หรอก
“เข้มแข็งไว้นะ”
แต่ฉันจะรับฟังเธอ แค่ฟังเธอ

ฉันเพิ่งบอกอะไรไป?
ฉันบอกเธอว่า เธอจะข้ามมันไปได้
แต่เธอกลับไม่เชื่อ 
เราจะข้ามมันไปได้จริงๆ หรอ?
ปาฏิหารย์ครั้งนี้ จะเกิดขึ้นจริงหรอ?
ไม่ ฉันอยู่ตรงนี้เสมอ
แค่เธอกลับมา

ฉันยังเชื่อในกาแล็กซี่ของเธอ
ฉันอยากได้ยินท่วงทำนองของเธอ
หมู่ดาวบนทางช้างเผือกของเธอ
ปรากฎขึ้นบนท้องฟ้าของเธอใช่ไหม?
ตรงปลายทางแห่งความสิ้นหลังของฉัน
ฉันได้พบเธอ อย่าลืมนะ
เธอคือเหตุผลสุดท้ายของฉัน
ตอนที่ยืนอยู่ริมหน้าผา
จงมีชีวิตอยู่

วันเวลาที่เธอเกลียดที่เป็นตัวเอง
วันเวลาที่เธออยากหายตัวไป
ขอให้เปิดประตูในใจของเธอนะ
แค่เปิดและเดินเข้ามา
ดินแดนแห่งนี้รอเธออยู่
เชื่อฉันนะ ที่แห่งนี้จะทำให้เธอสบายใจ
ร้านแห่งเวทมนต์แห่งนี้

ยามเธอดื่มชาร้อน
ยามเธอมองไปที่ทางช้างเผือก
เธอจะไม่เป็นไร ที่นี่คือร้านแห่งเวทมนต์

แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
จะแสดงให้เธอเห็น ให้เธอเห็น

เหมือนกุหลาบยามผลิบาน
เหมือนซากุระยามโรยราย
เหมือนลิลลี่ยามเหี่ยวเฉา
เหมือนช่วงเวลาที่แสนงดงามเหล่านั้น
ฉันอยากเป็นตัวฉันที่ดีที่สุดเสมอ
ก็เลยใจร้อนและกระวนกระวาย
การเปรียบเทียบตัวเอง กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน
ความโลภที่เคยเป็นอาวุธ กลับกลายเป็นยาพิษและกับดัก
แต่เมื่อมองย้อนกลับไป พูดตามตรงนะ
ฉันไม่ได้อยากเป็นตัวฉันที่ดีที่สุดหรอก
ฉันแค่อยากเป็นคนที่ทำให้เธอสบายใจ
ฉันแค่อยากทำให้ใครคนนึงประทับใจ
ฉันแค่อยากทำลายความเศร้า ความเจ็บปวดของเธอ

วันเวลาที่เธอเกลียดที่เป็นตัวเอง
วันเวลาที่เธออยากหายตัวไป
ขอให้เปิดประตูในใจของเธอนะ
แค่เปิดและเดินเข้ามา
ดินแดนแห่งนี้รอเธออยู่
เชื่อฉันนะ ที่แห่งนี้จะทำให้เธอสบายใจ
ร้านแห่งเวทมนต์แห่งนี้

ยามเธอดื่มชาร้อน
ยามเธอมองไปที่ทางช้างเผือก
เธอจะไม่เป็นไร ที่นี่คือร้านแห่งเวทมนต์

แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
จะแสดงให้เธอเห็น ให้เธอเห็น

ถ้าฉันบอกเธอว่า ฉันก็เคยกลัวทุกสิ่งเหมือนกัน
เธอจะเชื่อฉันไหม
ความจริงทั้งหลาย ช่วงเวลาทั้งหมดที่เหลือ
ทุกคำตอบอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ที่ฉันพบเจอ
บนทางช้างเผือกของเธอ ในใจเธอ

เธอทำให้ฉันเป็นฉัน คนที่ดีที่สุด
ฉันจะทำให้เธอเป็นเธอ คนที่ดีที่สุด
เธอเจอฉัน เข้าใจฉัน
ทำให้ฉันเป็นฉันที่ดีที่สุด
ฉันจะทำให้เธอเป็นเธอ คนที่ดีที่สุด
ฉันจะตามหาเธอ กาแล็กซี่ในตัวเธอ

แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
แสดงให้ฉันเห็นสิ (ฉันจะแสดงให้เธอดูเอง)
จะแสดงให้เธอเห็น ให้เธอเห็น

เนื้อเพลงเกาหลี Magic Shop – BTS

망설인다는 걸 알아 진심을 말해도
결국 다 흉터들로 돌아오니까
힘을 내란 뻔한 말은 하지 않을 거야
난 내 얘길 들려줄게 들려줄게
내가 뭐랬어
이길 거랬잖아
믿지 못했어 정말
이길 수 있을까
이 기적 아닌 기적을
우리가 만든 걸까
No 난 여기 있었고
니가 내게 다가와준 거야
I do believe your galaxy
듣고 싶어 너의 멜로디
너의 은하수의 별들은
너의 하늘을 과연 어떻게 수놓을지
나의 절망 끝에
결국 내가 널 찾았음을 잊지마
넌 절벽 끝에 서 있던
내 마지막 이유야
Live

내가 나인 게 싫은 날
영영 사라지고 싶은 날
문을 하나 만들자 너의 맘 속에다
그 문을 열고 들어가면
이 곳이 기다릴 거야
믿어도 괜찮아 널 위로해줄
Magic Shop

따뜻한 차 한 잔을 마시며
저 은하수를 올려다보며
넌 괜찮을 거야 oh
여긴 Magic Shop

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

필 땐 장미꽃처럼
흩날릴 땐 벚꽃처럼
질 땐 나팔꽃처럼
아름다운 그 순간처럼
항상 최고가 되고 싶어
그래서 조급했고 늘 초조했어
남들과 비교는 일상이 돼버렸고
무기였던 내 욕심은
되려 날 옥죄고 또 목줄이 됐어
그런데 말야 돌이켜보니
사실은 말야 나
최고가 되고 싶었던 것이
아닌 것만 같아
위로와 감동이 되고 싶었었던 나
그대의 슬픔 아픔 거둬가고 싶어 나

내가 나인 게 싫은 날
영영 사라지고 싶은 날
문을 하나 만들자 너의 맘 속에다
그 문을 열고 들어가면
이 곳이 기다릴 거야
믿어도 괜찮아 널 위로해줄
Magic Shop

따뜻한 차 한 잔을 마시며
저 은하수를 올려다보며
넌 괜찮을 거야 oh
여긴 Magic shop

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

나도 모든 게
다 두려웠다면 믿어줄래
모든 진심들이 남은 시간들이
너의 모든 해답은
니가 찾아낸 이 곳에
너의 은하수에 너의 마음 속에

You gave me the best of me
So you’ll give you the best of you
날 찾아냈잖아 날 알아줬잖아
You gave me the best of me
So you’ll give you the best of you
넌 찾아낼 거야
네 안에 있는 galaxy

So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
So show me I’ll show you
Show you show you

เนื้อเพลง Magic Shop – BTS
แปลเพลง Magic Shop – BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า