musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Move – X1

เนื้อเพลง/แปลเพลง Move – X1

เนื้อเพลง Move – X1

Yeah
Cross a line
We’re having fun tonight
Listen

ซี จัก คา นึน ซอน กวา
กึท จอม มี คัท ทา ยา
วอน นี คือ รยอ จยอ
ทุง กึน โม ยัง อี ชา ชึม
ชอง กโย เฮ จิล เต
We can call this young

นอ รึล คด ชี กู รา ยอ กี โก
ชู บยอน นึล พิง บิง
โต คง จอน ฮา นึน พยอล
Let’s make a circle
Get that Can I get an encore
Make it quick here you go

มม มี เช ออ อัน ดเว
อล โก คือ รึม คา อุน เด
คัก จา มา อึม มึน ชง อี
ฮัน ชัง ชา อี เย เย
โซ มุน นึล เน อี เจ
Things have really changed
คึก กวา กึก กิล ซู รก
กา จู ปา รือ เก อี กึล รยอ
อุม จิก กยอ

อุม จิก กยอ อุม จิก กยอ
นอ มู โช วา ซอ อุล ชี กยอง Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
เซ ซัง อึล อุม จิก กยอ
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Wait wait bring it back

The world is ours
เซ ซัง อึล ฮัน อุง คึม ชวี ออ
โพ ซัง บัท ชึล ซี กัน นึน นี นัล โร ทุง ชยอ
ชง จับ บึล ซู ออบ ซี ทา รึน
คัล เร โร ปา จยอ โด
ทา อิม รี พือ ชอ รอม คยอล กุก
อู ริน ทา อึล อุน มยอง

โอ เย ออม นา กา โด ทเว
โฮ อือ มัน ฮา มยอน ทเว
ซน ฮยัง ฮา นึน เท โร
Because we got the Midas touch
พัก ซู ชยอ ฮา อี พา อี พือ Good job
ชิน ทัง นล โก ชิบ เบ
คา กุล จัม คุท บา อี

โซ กึก จอก กิน ชา เซ นึน
พอ รี โก วา นา อล เต
เค็ก ซอก กวา มู เด นึน
ฮัน กึท ชา อี เย เย
วอ มิง ออบ เพ อี เจ
Things have really changed
คึก กวา กึก กิล ซู รก
อา จู ปา รือ เก อี กึล รยอ
อุม จิก กยอ

อุม จิก กยอ อุม จิก กยอ
นอ มู โช วา ซอ อุล ชี กยอง Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
เซ ซัง อึล อุม จิก กยอ
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

เช จา รี เย ซอ ทล ดา
มอม ชุน คอท คัท ชี
ซี ยา กา ฮึน ดึล รี นึน ทึด เท
พัล ซัง อึล พา กวอ บวา พุน มยอง
ยา ยู โด ฮวาน โฮ ชอ รอม
ทึล ริล กอ ยา
Everything’s gon’ be alright
อุม จิก กยอ
Let’s go

อุม จิก กยอ อุม จิก กยอ
นอ มู โช วา ซอ อุล ชี กยอง Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
อุม จิก กยอ
We gotta move we gotta move
เซ ซัง อึล อุม จิก กยอ
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

อัล รัม มึล โน ชิน
อา ชิม ชอ รอม move
ฮวา จัง ซิล คึบ พัน
ซา รัม ชอ รอม move
คเว มุล เร จท กี นึน
คอท ชอ รอม move
Just move your body like
ฮู ดา ดัก

มัท มุล รยอ ทบ นี บา ควี ชอ รอม move
อัน มอม ชวอ กุม ซก เก
แพง อี ชอ รอม move
อี ชัง มยอน อึล โพ โก
อิท นึน นอ ชอ รอม
straight up and down
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

แปลเพลง Move – X1

Yeah
ข้ามเส้นมา

คืนนี้เรามาสนุกกัน
ฟังนะ

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ถ้าวาดรูปเป็นวงกลม
ให้สวยงาม
ทั้งสองจุดจะต้องมาบรรจบกัน
เราเรียกสิ่งนี้ได้ว่า การเริ่มต้น

เธอคือโลกของฉัน
ฉันคือดวงดาวที่หมุนรอบเธอ
มาสร้างวงกลมกัน
ฉันขออีกครั้งได้ไหม
จะทำมันให้รวดเร็ว

ฉันควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เลย
ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและผิด
ความแตกต่างในใจเราเป็นเพียงเส้นบางๆ
มาสร้างข่าวลือกันดีกว่า
สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปมากมาย
สิ่งที่ตรงข้ามกัน ก็ดึงดูดกัน

ขยับ ขยับ
ฉันมีความสุขจนแทบจะร้องไห้ออกมา
ตะโกนออกมาว่า 
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับโลกใบนี้
เดี๋ยวนะ
เอาใหม่อีกที

โลกเป็นของเรา
กุมมันไว้ด้วยมือของเธอ
ถึงเวลาของฉันที่จะมารับรางวัลนี้แล้ว
นี่คือวันของฉัน
แม้เราจะไม่อาจคาดเดาเส้นทางข้างหน้าได้
เหมือนกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
พวกเราถูกกำหนดให้อยู่ด้วยกัน

ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราจะหลงไปบ้าง
แค่ตอบมานะ
มือของเธอจะพาเธอไปที่ใด
เพราะพวกเราสามารถหาเงินได้อย่างมากมาย
ปรบมือ ประสานมือ ดีมาก
สนุกให้เต็มที่ กลับบ้าน นอน บาย

ความคิดที่จะเอาแต่รอคอย
ทิ้งมันไปซะ
ความต่างระหว่างที่นั่งคนดูกับเวทีเป็นเพียงเส้นบางๆ
ถึงเวลาอุ่นเครื่องแล้ว
สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปมากมาย
สิ่งที่ตรงข้ามกัน ก็ดึงดูดกัน

ขยับ ขยับ
ฉันมีความสุขจนแทบจะร้องไห้ออกมา
ตะโกนออกมาว่า 
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับโลกใบนี้

เหมือนว่า ฉันกำลังหมุนอยู่ที่เดิม
สายตาก็เริ่มพร่ามัว
เปลี่ยนความคิดของเธอซะ
เสียงคำดูถูกจะกลายเป็นคำชม
ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี

ขยับ ขยับ
ฉันมีความสุขจนแทบจะร้องไห้ออกมา
ตะโกนออกมาว่า 
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับ
เราต้องขยับ
ขยับโลกใบนี้

โลกกำลังจะบ้าคลั่ง
ราวกับตอนที่เธอไม่ได้ยินนาฬิกาปลุกในตอนเช้า
ราวกับตอนที่เธออยากเข้าห้องน้ำ
ราวกับตอนที่เธอถูกปีศาจไล่ตาม
แค่ขยับเร็วๆ

สอดประสานกันให้เหมือนฟันเฟือง
หมุนให้เหมือนจุดสูงสุดของความฝัน
เหมือนที่เธอกำลังดูพวกเราแสดงตอนนี้

เนื้อเพลงเกาหลี Move – X1

Yeah
Cross a line
We’re having fun tonight
Listen

시작하는 선과
끝점이 같아야
원이 그려져
둥근 모양이 차츰
정교해질 때
We can call this young

너를 곧 지구라 여기고
주변을 빙빙
또 공전하는 별
Let’s make a circle
Get that Can I get an encore
Make it quick here you go

몸이 제어 안돼
옳고 그름 가운데
각자 마음은 종이
한 장 차이 예예
소문을 내 이제
Things have really changed
극과극일수록
아주 빠르게 이끌려
움직여

움직여 움직여
너무 좋아서 울 지경 Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
세상을 움직여
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Wait wait bring it back

The world is ours
세상을 한 웅큼 쥐어
보상받을 시간은 이 날로 퉁쳐
종잡을 수 없이 다른
갈래로 빠져도
타임리프처럼 결국
우린 닿을 운명

오예 엇나가도 돼
호응만 하면 돼
손 향하는 대로
Because we got the Midas touch
박수쳐 하이파이브 Good job
진탕 놀고 집에
가 꿀잠 굿바이

소극적인 자세는
버리고 와 나올 때
객석과 무대는
한 끝 차이 예예
워밍업해 이제
Things have really changed
극과극일수록
아주 빠르게 이끌려
움직여

움직여 움직여
너무 좋아서 울 지경 Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
세상을 움직여
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

제자리에서 돌다
멈춘 것 같이
시야가 흔들리는 듯해
발상을 바꿔봐 분명
야유도 환호처럼
들릴거야
Everything’s gon’ be alright
움직여
Let’s go

움직여 움직여
너무 좋아서 울 지경 Say
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
움직여
We gotta move we gotta move
세상은 요지경
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

알람을 놓친
아침처럼 move
화장실 급한
사람처럼 move
괴물에 쫓기는
것처럼 move
Just move your body like
후다닥

맞물려 톱니바퀴처럼 move
안 멈춰 꿈속에
팽이처럼 move
이 장면을 보고
있는 너처럼
straight up and down
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

เนื้อเพลง Move – X1
แปลเพลง Move – X1
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า