musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Obsession – EXO

เนื้อเพลง/แปลเพลง Obsession – EXO

เนื้อเพลง Obsession – EXO

เช บัล อี เจ คือ มัน

พัม มี นุน นึล มอล เก กึม มา นี
นอน โต มล เร ซุม มอ ดึล รอท จี
ชัม ดึน ควิท กา ซึก ฮัท ดา ชยอ ดา โบ ดา
ฮัล ควี กน อุท ซอ เด

กึท โด ออบ ชี ซก ซัก กี นึน มก โซ รี
Oh you’re the bad dream kill
นา รึล ฮล รยอ ชา กู พุล รอ
นอ อิน นึน คด คือ เร เน เก โอ รา โก

นัล อัน ดา โก ? (I don’t think so)
มวอน เด เน เก พา โก ดึล รอ (I don’t think so)
นอน เน นุน นึล คา รยอ (I don’t think so)
ชิน ซิล ดึล รึล ทอบ พอ (I don’t think so)
ฮอท ดเวน กุม พอ รยอ (I don’t think so)
ทก กึล แพท เค ฮา จี มา (I don’t think so)
นอน นัล ทา ซิน มท คา จยอ (I don’t think so)
Shut up and go away

Thousand nights
ชี กยอบ โด รก มัล แรท ซอ
จท โก จน นึน อัง มง อี เจน กึน เนล เก
พุล รี กอ จิน exit light
อี เจ คือ มัน กอ จยอ ชุล เร เน เก ซอ

ชี กยอ วอ

Ha! คือ มัน เฮ ทวอ
เน ควิท ซก เก ซท ดา เด นึน โซ รี
Imma let it blow
โอ กัม มึน คือ กอท ซือ โร ซล รี โก
คน ดู ซอ โก
ทึล รอ อน นอ นึน เช มอท เด โร ฮวี จอ ออ
ฮัน นุน นึล ตึน แช โร ชัม ดึล มยอน
โซ รี ออบ ชี ซือ มยอ ดือ นึน the phantom
I’m so sick and tired of it
พุล รี คยอ จี มยอน
นี กา ซา รา จยอ อิท กิล

นัล วี ฮัน ดา โก (I don’t think so)
มวอน เด เน เก พา โก ดึล รอ (I don’t think so)
คิบ เก ซือ มยอ ดึล รอ (I don’t think so)
ฮน รัน ซือ รอ วอ (I don’t think so)
Take whatever (I don’t think so)
โพ อี จี โด มา รา (I don’t think so)
นอน นัล ทา ซิน มท คา จยอ (I don’t think so)
ชิบ ชัก คา จี ชม มา

Thousand nights
ชี กยอบ โด รก มัล แรท ซอ
จท โก จน นึน อัง มง อี เจน กึน เนล เก
พุล รี กอ จิน exit light
อี เจ คือ มัน กอ จยอ ชุล เร เน เก ซอ

Blacken my heart,
Creepin’ dark night,
Stainin’ my soul
ชัม ดึน ทึน นุน นึล ตือ มยอน คอ ชิน โซ รึม กวา
ซอน มยอง ฮัน คือ กอท เท ฮึน จอก กวา
ชู อิน ออม นึน names on the ground
พุล รอ เน ชุม มึล ชวอ tonight
Say it what you like

คือ เร นอ วา แฮง บก แคท ซอท ดอน
ซี กัน ดึล รึล อัล รา
อี เจน กึท เน ยา ฮัน ดา นึน คอล
Forget everything yeah

นัล อัน ดา โก ? (I don’t think so)
มวอน เด เน เก พา โก ดึล รอ (I don’t think so)
นอน เน นุน นึล คา รยอ (I don’t think so)
ชิน ซิล ดึล รึล ทอบ พอ (I don’t think so)
ฮอท ดเวน กุม พอ รยอ (I don’t think so)
ทก กึล แพท เค ฮา จี มา (I don’t think so)
นอน นัล ทา ซิน มท คา จยอ (I don’t think so)
Shut up and go away

Thousand nights
ชี กยอบ โด รก มัล แรท ซอ
จท โก จน นึน อัง มง อี เจน กึน เนล เก
พุล รี กอ จิน exit light
อี เจ คือ มัน กอ จยอ ชุล เร เน เก ซอ

One night ออ ดุม ซก เก โพ อิน คอน
นา รึล จท ดอน คี มโย แฮท ดอน คือ ริม จา
พุล รี คยอ จิน exit light
คอ อุล ซก เก นา รึล โพ โก อิน นึน นา

เน เก ซอ ซา รา จยอ
กอ จยอ
เน เก ซอ ซา รา จยอ

แปลเพลง Obsession – EXO

ได้โปรด หยุดเถอะ

เวลากลางคืนทำให้ฉันมองไม่เห็น
เธอแอบย่องเข้ามาอีกแล้ว
จ้องมองฉัน เลียที่หูฉัน ยามฉันหลับ
ข่วนฉันแล้วก็หัวเราะ

เสียงของเธอดังไม่หยุด
เธอคือฝันร้าย
เธอครอบงำฉันและคอยเรียกหาฉัน
ให้ไปหาเธอ ไปหาเธอ

เธอบอกว่าเธอรู้จักฉันหรอ (ฉันว่าไม่นะ)
เธอคือใครถึงมาแนบชิดฉัน (ฉันว่าไม่นะ)
เธอปิดตาฉัน (ฉันว่าไม่นะ)
เธอปิดบังความจริงไว้ (ฉันว่าไม่นะ)
ไปจากความฝันอันว่างเปล่านี้ (ฉันว่าไม่นะ)
อย่าให้ฉันต้องวางยาเธอเลย (ฉันว่าไม่นะ)
เธอไม่มีทางได้ฉันไปอีกครั้งหรอก (ฉันว่าไม่นะ)
เดินจากไปเงียบๆ เถอะ

ค่ำคืนเป็นร้อยพัน
ที่ฉันต้องวนเวียนอยู่กับมันซ้ำๆ
วังวนของฝันร้ายอันน่ากลัว
ฉันจะจบมันเอง ในตอนนี้
ไฟทางออกฉุกเฉินที่ดับลง
ไปจากฉันซะที

ฉันเบื่อเต็มทน

ฮ่า พอได้ละ
ถ้อยคำที่ไร้ความหมายในหูของฉัน
ฉันจะเอามันออกไป
สัมผัสทั้งหมดของฉันรับรู้ได้
เธอเข้ามาและทำให้มันปั่นป่วน
ยามฉันหลับโดยเปิดตาไว้ข้างหนึ่ง
เธอแทรกซึมเข้ามาโดยไม่มีเสียง ไม่มีตัวตน
ฉันเบื่อเต็มทน
หวังว่าตอนสว่าง
เธอจะหายไปนะ

เธอบอกว่าทำเพื่อฉันหรอ (ฉันว่าไม่นะ)
เธอคือใครถึงมาแนบชิดฉัน (ฉันว่าไม่นะ)
แทรกซึมไปทั่ว (ฉันว่าไม่นะ)
ฉันสับสน (ฉันว่าไม่นะ)
เอาเถอะ (ฉันว่าไม่นะ)
อย่ามาให้ฉันเห็นอีกเลย (ฉันว่าไม่นะ)
เธอไม่มีทางได้ฉันไปอีกครั้งหรอก (ฉันว่าไม่นะ)
หยุดครอบงำฉันได้แล้ว

ค่ำคืนเป็นร้อยพัน
ที่ฉันต้องวนเวียนอยู่กับมันซ้ำๆ
วังวนของฝันร้ายอันน่ากลัว
ฉันจะจบมันเอง ในตอนนี้
ไฟทางออกฉุกเฉินที่ดับลง
ไปจากฉันซะที

เธอทำให้จิตใจของฉันมืดดำ
ค่ำคืนอันเลวร้าย
จิตใจอันมัวหมอง
ตอนที่ฉันเปิดตาในยามหลับ
มันน่าขนลุก และเป็นร่องรอยที่ชัดเจน
ชื่อบนพื้นที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ตะโกนออกมา เต้นรำในค่ำคืน
พูดในสิ่งที่ต้องการ

ช่วงเวลาที่เรา
มีความสุขด้วยกัน
ฉันต้องหยุดมันไว้
ลืมทุกอย่างไปซะ

เธอบอกว่าเธอรู้จักฉันหรอ (ฉันว่าไม่นะ)
เธอคือใครถึงมาแนบชิดฉัน (ฉันว่าไม่นะ)
เธอปิดตาฉัน (ฉันว่าไม่นะ)
เธอปิดบังความจริงไว้ (ฉันว่าไม่นะ)
ไปจากความฝันอันว่างเปล่านี้ (ฉันว่าไม่นะ)
อย่าให้ฉันต้องวางยาเธอเลย (ฉันว่าไม่นะ)
เธอไม่มีทางได้ฉันไปอีกครั้งหรอก (ฉันว่าไม่นะ)
เดินจากไปเงียบๆ เถอะ

ค่ำคืนเป็นร้อยพัน
ที่ฉันต้องวนเวียนอยู่กับมันซ้ำๆ
วังวนของฝันร้ายอันน่ากลัว
ฉันจะจบมันเอง ในตอนนี้
ไฟทางออกฉุกเฉินที่ดับลง
ไปจากฉันซะที

ค่ำคืนหนึ่ง
สิ่งที่ฉันเห็นในความมืด
คือเงาแปลกๆ ที่ไล่ตามฉัน
ไฟทางออกฉุกเฉินที่ดับลง
มันคือฉันที่มองตัวเองในกระจก

ไปจากฉันซะที
ไปซะ
ไปจากฉันซะที

เนื้อเพลงเกาหลี Obsession – EXO

제발 이제 그만

밤이 눈을 멀게 끔 하니
넌 또 몰래 숨어들었지
잠든 귓가 쓱 핥다 쳐다보다
할퀴곤 웃어대

끝도 없이 속삭이는 목소리
Oh you’re the bad dream kill
나를 홀려 자꾸 불러
너 있는 곳 그래 네게 오라고

날 안다고? (I don’t think so)
뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)
넌 내 눈을 가려 (I don’t think so)
진실들을 덮어 (I don’t think so)
헛된 꿈 버려 (I don’t think so)
독을 뱉게 하지 마 (I don’t think so)
넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)
Shut up and go away

Thousand nights
지겹도록 말했어
쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게
불이 꺼진 exit light
이제 그만 꺼져 줄래 내게서

지겨워

Ha! 그만해 둬
내 귓속에 쏟아대는 소리
Imma let it blow
오감은 그것으로 쏠리고
곤두서고
들어온 너는 제멋대로 휘저어
한눈을 뜬 채로 잠들면
소리 없이 스며드는 the phantom
I’m so sick and tired of it
불이 켜지면
네가 사라져 있길

날 위한다고? (I don’t think so)
뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)
깊게 스며들어 (I don’t think so)
혼란스러워 (I don’t think so)
Take whatever (I don’t think so)
보이지도 마라 (I don’t think so)
넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)
집착하지 좀 마

Thousand nights
지겹도록 말했어
쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게
불이 꺼진 exit light
이제 그만 꺼져 줄래 내게서

Blacken my heart,
Creepin’ dark night,
Stainin’ my soul
잠든 듯 눈을 뜨면 거친 소름과
선명한 그것의 흔적과
주인 없는 names on the ground
불러내 춤을 춰 tonight
Say it what you like

그래 너와 행복했었던
시간들을 알아
이젠 끝내야 한다는 걸
Forget everything yeah

날 안다고? (I don’t think so)
뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)
넌 내 눈을 가려 (I don’t think so)
진실들을 덮어 (I don’t think so)
헛된 꿈 버려 (I don’t think so)
독을 뱉게 하지 마 (I don’t think so)
넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)
Shut up and go away

Thousand nights
지겹도록 말했어
쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게
불이 꺼진 exit light
이제 그만 꺼져 줄래 내게서

One night 어둠 속에 보인 건
나를 쫓던 기묘했던 그림자
불이 켜진 exit light
거울 속의 나를 보고 있는 나

내게서 사라져
꺼져
내게서 사라져

เนื้อเพลง Obsession – EXO
แปลเพลง Obsession – EXO
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: SMTOWN’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า