musicnook ข่าวสาร เพลงประกอบซีรี่ส์ เพลงเกาหลี

เพลงประกอบซีรี่ส์ The King: Eternal Monarch (เนื้อเพลง+คำอ่าน)

เพลงประกอบซีรี่ส์ The King: Eternal Monarch (เนื้อเพลง+คำอ่าน)

The King: Eternal Monarch การกลับมาของพระเอกชื่อดังอย่าง อีมินโฮ ในผลงานเรื่องแรกหลังออกจากกรม ที่ประกบคู่กับ คิมโกอึน โดยเนื้อเรื่องของซีรี่ส์จะพูดถึง โลกคู่ขนาน ที่เกาหลีปกครองด้วยกษัตริย์จนถึงปัจจุบันและไม่มีการแบ่งเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ นอกจากเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงนักแสดงชื่อดัง เพลงประกอบซีรี่ส์ก็เพราะมาก ๆ เลย

เพลงประกอบซีรี่ส์ The King: Eternal Monarch (เนื้อเพลง+คำอ่าน)

 1. เนื้อเพลง I Just Want To Stay With You – Zion.T ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/i-just-want-to-stay-with-you-zion-t/
 2. เนื้อเพลง Orbit – Hwasa (Mamamoo) ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/orbit-hwasa/
 3. เนื้อเพลง Gravity – Kim Jong Wan (Nell) ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/gravity-kim-jong-wan/
 4. เนื้อเพลง Maze – Yongzoo ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/maze-yongzoo/
 5. เนื้อเพลง I Fall In Love – Ha Sung Woon ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/i-fall-in-love-ha-sung-woon/
 6. เนื้อเพลง Please Don’t Cry – Davichi ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/please-dont-cry-davichi/
 7. เนื้อเพลง You Can’t Stop It From Blooming – Sunwoo JungA ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/you-cant-stop-it-from-blooming-sunwoo-junga/
 8. เนื้อเพลง Dream – Paul Kim ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/dream-paul-kim/
 9. เนื้อเพลง Heart Break – Kim Na Young & Gaeko (Dynamicduo) ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/heart-break-kim-na-young-gaeko/
 10. เนื้อเพลง My Day Is Full of You – ZICO & Wendy (Red Velvet) ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/my-day-is-full-of-you-zico-wendy/
 11. เนื้อเพลง My Love – Gummy ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/my-love-gummy/
 12. เนื้อเพลง Quiet Night – Hwang Chi Yeul ost. The King: Eternal Monarch
  https://musicnook.co/quiet-night-hwang-chi-yeul/

ติดตามข่าว k-pop และเนื้อเพลงเกาหลีได้ที่
Facebook.com/musicnookco
Twitter.com/musicnookco

Leave a Comment