musicnook เพลงประกอบซีรี่ส์ เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Our Story – Ong Seong Wu ost. At Eighteen

เนื้อเพลง Our Story – Ong Seong Wu ost. At Eighteen

อา จู โอ เร ชอน
โซ จุง ฮัน คี อ็อก ชอ รอม
ยอ จอน ฮี นัม มา อิท จโย

ฮัน คอล รึม มอล เก
ฮน จา มัน นัล ดอน
คือ กท ดึล กวา พา รัน ฮา นึล

ฮา นา ทุล ฮี มี เฮ จี ทอน
ซี กัน นี ซอน มยอง เฮ จี มยอน

ชัก กึน มุน นี ยอล รี โก
เซ ซัง อี ทัล รา จี ดอน คือ นัล
นือ กี นึน แฮง บก คัม
เน ชอน บู อิน ดึท

นุน บู ซี เก ชัน รัน เน
เน มิน ซน นี โช รา ฮัน นา นึน
โช ซิม ซือ เร อัน นยอง
มา อึม มึล ชอน เน โย

โต ออ นือ โช ยง ฮัน โอ ฮู
มุน ตึง เน มัม เม ชัท จา วา

ชัก กึน มุน นี ยอล รี โก
เซ ซัง อี ทัล รา จี ดอน คือ นัล
นือ กี นึน แฮง บก คัม
เน ชอน บู อิน ดึท

นุน บู ซี เก ชัน รัน เน
เน มิน ซน นี โช รา ฮัน นา นึน
โช ซิม ซือ เร อัน นยอง
มา อึม มึล ชอน เน โย

ออ ดู วอท ดอน
ทึม เม คือ เด
ซา รา จยอ กา นึน
ฮือ รยอ จิน มัม เม
ซา ราง อี รา นึน
เซก กือ โร มุล ทึล รี จโย

ชัก กึน มุน นี ยอล รี โก
เซ ซัง อี ทัล รา จี ดอน คือ นัล
โพ อัท ดอน ฮา นึล กวา
ชอน เน อน ตอล ริม

ซา โซ แฮท ดอน นอ เจ กา
คอ ดา รัน โอ นึล รี ทเว ออบ จโย
เน คยอท เท อิท ซอ จวอ
นา เอ ซา ราง คือ เด

เนื้อเพลงเกาหลี Our Story – Ong Seong Wu ost. At Eighteen

아주 오래 전
소중한 기억처럼
여전히 남아있죠

한 걸음 멀게
혼자만 알던
그 꽃들과 파란 하늘

하나 둘 희미해지 던
시간이 선명해지면

작은 문이 열리고
세상이 달라지던 그 날
느끼는 행복함
내 전부인듯

눈부시게 찬란해
내민 손이 초라한 나는
조심스레 안녕
마음을 전해요

또 어느 조용한 오후
문득 내 맘에 찾아와

작은 문이 열리고
세상이 달라지던 그 날
느끼는 행복함
내 전부인듯

눈부시게 찬란해
내민 손이 초라한 나는
조심스레 안녕
마음을 전해요

어두웠던
틈에 그대
사라져가는
흐려진 맘에
사랑이라는
색으로 물들이죠

작은 문이 열리고
세상이 달라지던 그 날
보았던 하늘과
전해 온 떨림

사소했던 어제가
커다란 오늘이 되었죠
내 곁에 있어줘
나의 사랑 그대

เนื้อเพลง Our Story – Ong Seong Wu ost. At Eighteen
แเนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment