musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Runaway – TXT

เนื้อเพลง/แปลเพลง Runaway – TXT

เนื้อเพลง Runaway – TXT

นา มัน แป โก ทา
แฮง บก คัน คอท มัน คัท ทา
อู นึน คอท โบ ดา อุท ซึล
เต กา ทอ อา พา
แมน นัล ชัม มา โบ รยอ เฮ โด
พอ ทยอ โบ รยอ เฮ โด
คือ เก ชัล อัน ดเว
ชี กึม เน เกน เน ซน นี พิล โย เฮ

คือ รอล เตน นุน มุล รี นัล เตน
เน ซน นึล กวัก ชับ บา โท มัง กัล กา
ซุม กยอ จิน คู วา ซา พุน เน ซัม เมน
ฮัม เก ยอ ยา คัล ซู อิท ซอ

พี บี ดี พา บี ดี
ยอล ชา กา ชุล บัล รา เน
พี บี ดี พา บี ดี
อู รี เอ แม จิก อา อิล เรน ดือ

อี ทอ นอล รึล ชี นา มยอน
นุน นึล ตือ โก นา มยอน
กุม ซก กึน ฮยอน ซิล รี ทเว

เน ยอง วอน นี ทเว จวอ
เน อี รึม พุล รอ จวอ
Run away, run away
run away with me
เซ ซัง เอ กึท เอ ซอ
forever together
Run away babe
เน เก เท ดับ เพ จวอ

มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
นอ วา นา ฮัม เก รา มยอน
ฮา นึล วี รึล ทัล รยอ
มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
ชี กึม นัล เท รยอ กา ชวอ
อู รี รา นึน มา บอบ เบ

I don’t, I don’t wanna wake up
เน ชี พัง อี นึน อัล รัม พือ เร อี คอ
อู จู ซก กึล อู ริน เฮ ออม
ทู เค เอ โก รี บยอล รี ทเว ออ bungee
It’s okay, don’t be afraid
อู รี กา ฮัม เก เฮ

อี พัม มี กึท นา รยอ ฮัล เตน
ซี กเย รึล ทเว กัม มา ชี กึม rewind
คึม จี ดเวน ชัง นัน กวา อี magic hour
พู รึน พิท พุล กท ชี พี ออ

ฮา นึล บิท มา บอบ จิน
คโย ซิล รึล เซก ชิล ฮัล เร
โซ ฮวาน เน ชู มุน นี
นอ วา นัล รี ออ ชู เก
อี ทอ นอล รึล ชี นา มยอน
นุน นึล ตือ โก นา มยอน
กุม ซก กึน ฮยอน ซิล รี ทเว

เน ยอง วอน นี ทเว จวอ
เน อี รึม พุล รอ จวอ
Run away, run away
run away with me
เซ ซัง เอ กึท เอ ซอ
forever together
Run away babe
เน เก เท ดับ เพ จวอ

มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
นอ วา นา ฮัม เก รา มยอน
ฮา นึล วี รึล ทัล รยอ
มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
ชี กึม นัล เท รยอ กา ชวอ
อู รี รา นึน มา บอบ เบ

คัม คัม มัน พัม คือ คเย ดัน มิท เท ซอ
นอล พน ซุน กัน มา บอบ บึน
ซี จัก ดเวด ซอ
เน นุน มุล โร ชู มุน นึล มัน ดึล จา
ทา ซิน อุล จี อัน เค

เน ยอง วอน นี ทเว จวอ
เน อี รึม พุล รอ จวอ
Run away, run away
run away with me
เซ ซัง เอ กึท เอ ซอ
forever together
Run away babe
เน เก เท ดับ เพ จวอ

มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
นอ วา นา ฮัม เก รา มยอน
ฮา นึล วี รึล ทัล รยอ
มัล เร จวอ yes อา นี นึน no
Don’t wanna stay ชา อี เจ go
ชี กึม นัล เท รยอ กา ชวอ
อู รี รา นึน มา บอบ เบ

แปลเพลง Runaway – TXT

ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความสุข
ยกเว้นฉันคนเดียว
เวลาที่ฉันยิ้ม
มันเจ็บปวดกว่าตอนที่ฉันร้องไห้
แม้จะเก็บซ่อนความรู้สึกนี้ไว้ทุกวัน
แม้จะพยายามไม่ให้ใครเห็น
แต่ก็ทำไม่ได้อย่างที่คิดไว้
ตอนนี้ ฉันขอมือเธอได้ไหม

ช่วงเวลาแบบนั้น
ที่น้ำตาเอ่อล้นในตาของเธอ
ขอให้จับมือฉันไว้แน่นๆ นะ
เราหนีไปด้วยกันดีไหมนะ?
เราจะไปด้วยกัน
ไปที่ชานชาลาที่ 9 เศษ3ส่วน4

โอมเพี้ยง
รถไฟกำลังออก
โอมเพี้ยง
สู่ดินแดนเวทมนต์

ตอนที่เราผ่านอุโมงค์นี้
ตอนที่เราลืมตาขึ้นมา
ความฝันของเราจะเป็นจริง

อยู่กับฉันตลอดไป
เรียกชื่อฉันสิ
วิ่งไป วิ่งไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ในจุดสิ้นสุดของโลก
อยู่ด้วยกัน ตลอดไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ตอบฉันด้วยนะ

ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
ถ้าเธอกับฉันอยู่ด้วยกัน
เราจะวิ่งไปบนท้องฟ้า
ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
จับมือฉันไว้ แล้วไปสู่เวทมนต์ที่เรียกว่า เรา

ฉันไม่อยาก ไม่อยากตื่น
ไม้กายสิทธิ์ของฉันคือตัวหยุดนาฬิกาปลุก
เราจะว่ายไปในอวกาศ เหมือนดาวหาง
กระโดดออกไป ไม่เป็นไรนะ
ไม่ต้องกลัว เราอยู่ด้วยกันแล้ว

เมื่อค่ำคืนนี้กำลังสิ้นสุดลง
ให้หมุนเข็มนาฬิกากลับไป หมุนเลย
เกมส์ต้องห้ามและช่วงเวลาต้องมนต์
เปลวไฟสีฟ้าลุกโชนขึ้น

วงแหวนเวทมนต์ที่สีเหมือนท้องฟ้า
จะทำให้ห้องเรียนมีสีสัน
ร่ายมนต์ทำให้เรามาอยู่ด้วยกัน

ตอนที่เราผ่านอุโมงค์นี้
ตอนที่เราลืมตาขึ้นมา
ความฝันของเราจะเป็นจริง

อยู่กับฉันตลอดไป
เรียกชื่อฉันสิ
วิ่งไป วิ่งไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ในจุดสิ้นสุดของโลก
อยู่ด้วยกัน ตลอดไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ตอบฉันด้วยนะ

ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
ถ้าเธอกับฉันอยู่ด้วยกัน
เราจะวิ่งไปบนท้องฟ้า
ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
จับมือฉันไว้ แล้วไปสู่เวทมนต์ที่เรียกว่า เรา

ในค่ำคืนอันมืดมิด ใต้บันได
เวทมนต์เริ่มขึ้นเมื่อฉันได้พบเธอ
ใช้น้ำตาของเธอมาร่ายมนต์กัน
จะได้ไม่ต้องมีน้ำตาอีกต่อไป

อยู่กับฉันตลอดไป
เรียกชื่อฉันสิ
วิ่งไป วิ่งไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ในจุดสิ้นสุดของโลก
อยู่ด้วยกัน ตลอดไป
วิ่งหนีไปพร้อมกับฉัน
ตอบฉันด้วยนะ

ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
ถ้าเธอกับฉันอยู่ด้วยกัน
เราจะวิ่งไปบนท้องฟ้า
ตอบว่า ใช่ อย่าตอบว่าไม่
บอกว่า เธอไม่อยากอยู่ตรงนี้
เราจะไปด้วยกันเลย
จับมือฉันไว้ แล้วไปสู่เวทมนต์ที่เรียกว่า เรา

เนื้อเพลงเกาหลี Runaway – TXT

나만 빼고 다
행복한 것만 같아
우는 것보다 웃을
때가 더 아파
맨날 참아보려 해도
버텨보려 해도
그게 잘 안돼
지금 내겐 네 손이 필요해

그럴 땐 눈물이 날 땐
내 손을 꽉 잡아 도망갈까?
숨겨진 9와 4분의 3엔
함께여야 갈 수 있어

비비디 바비디
열차가 출발하네
비비디 바비디
우리의 매직 아일랜드

이 터널을 지나면
눈을 뜨고 나면
꿈속은 현실이 돼

내 영원이 돼줘
내 이름 불러줘
Run away, run away
run away with me
세상의 끝에서
forever together
Run away babe
내게 대답 해줘

말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
너와 나 함께라면
하늘 위를 달려
말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
지금 날 데려가 줘
우리라는 마법에

I don’t, I don’t wanna wake up
내 지팡이는 알람 브레이커
우주 속을 우린 헤엄
두 개의 꼬리별이 되어 bungee
It’s okay, don’t be afraid
우리가 함께해

이 밤이 끝나려 할 땐
시계를 되감아 지금 rewind
금지된 장난과 이 magic hour
푸른 빛 불꽃이 피어

하늘빛 마법진, 교실을 색칠할래
소환의 주문이 너와 날 이어 주게
이 터널을 지나면 눈을 뜨고 나면
꿈속은 현실이 돼

내 영원이 돼줘
내 이름 불러줘
Run away, run away
run away with me
세상의 끝에서
forever together
Run away babe
내게 대답 해줘

말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
너와 나 함께라면
하늘 위를 달려
말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
지금 날 데려가 줘
우리라는 마법에

캄캄한 밤 그 계단 밑에서
널 본 순간 마법은 시작됐어
네 눈물로 주문을 만들자
다신 울지 않게

내 영원이 돼줘
내 이름 불러줘
Run away, run away
run away with me
세상의 끝에서
forever together
Run away babe
내게 대답 해줘

말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
너와 나 함께라면
하늘 위를 달려
말해줘 yes ‘아니’는 no
Don’t wanna stay 자 이제 go
지금 날 데려가 줘 우리라는 마법에

เนื้อเพลง Runaway – TXT
แปลเพลง Runaway – TXT
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: ibighit’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า