musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Silverhair Express – HYUKOH

เนื้อเพลง Silverhair Express – HYUKOH

อัล รา กา กอ นา อิท จอ กา กอ นา
ซา ราง ฮา กอ นา ซึล พอ ฮา กอ นา

อิท จอ กา กอ นา อิท ชยอ กา กอ นา
ซา ราง เฮ ยา จี ซึล พอ ฮา จี มา

เนื้อเพลงเกาหลี Silverhair Express – HYUKOH

알아가거나 잊어가거나
사랑하거나 슬퍼하거나

잊어가거나 잊혀가거나
사랑해야지 슬퍼하지마

เนื้อเพลง Silverhair Express – HYUKOH
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment