musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Spark – Taeyeon

เนื้อเพลง/แปลเพลง Spark – Taeyeon

เนื้อเพลง Spark – Taeyeon

พุล รอ ฮู ฮู
ปัล กัน พุล ที ยา
เน มา อึม โด นอ คัท ทา
ทา โอ รึล ทึด วี ฮอม ฮัน
ซัล โพ ซี นอล นุล รอ
ทอบ พือ รยอ เฮ พวา โด
กอ จี จี อัน นึน นอ รึล
ออ ตอก เค เฮ ยา ฮา นา

ยอ ริล ชุล มัน นัล รัท ดอน
คือ ชัก กึน อน กี ซก
มวอ รึล คัม ชู โก อิท ซอน นี
เน อัน เน เน กา มัน นา
อน พัม มี โซ รัน ฮัน เด
ฮก ซี เน มัล รึล ทึล รอน นี

อี เจ ทา อี มิง อี ยา
นุน ตึล เซ บยอก อี ยา
พุล ที รึล เก วอ

ทอ ทา อล รา รา ฮู ฮู ฮู ฮู
กอ จี จี อัน เค
พุล ดี บุล กึน แช
ทอ คือ เก พอน จยอ ฮู ฮู ฮู
ชี กึม คา จัง ตือ กอ อุน
เน อัน เน ชัก โก ชัก กึน

พุล ที ยา พุล ที ยา
กอ จี จี มัล โก พี ออ นา
พุล ที ยา พุล ที ยา
เซ บยอก กึล ฮวอล ฮวอล นัล รา กา
เซ พุล ที ยา พุล ที ยา
ชุม ชู ดึท อน มม มึล ซัล รา
เซ พุล ที ยา พุล ที ยา
กอ จี จี มัล โก พี ออ นา

อี กา มัน ออ ดุม มึล
ทง กือ รา นี พัล คยอ
เน อับ พึล พี ชู นึน นอ
ออ ดี ดึน คัล ซู อิท ซอ
เซ ชัน พา รัม มึล ทา โก
ตอ อล รา เน รยอ โพ มยอน
อู ริน นี พยอล เร ยอ แฮง จา

ออ เจ คิล วี เอ นอน
กุม มัน กู โก อิท ซอท จี
ชัก กึน เซ ชอ รอม
ชัก กึน เซ ชอ รอม

อี เจ ทา อี มิง อี ยา
นอ เย ซี กัน นี ยา
ซุม มึล พุล รอ นอ ออ
พุล ที รึล เก วอ

ทา อล รา รา ฮู ฮู ฮู ฮู
กอ จี จี อัน เค
พุล ดี บุล กึน แช
ทอ คือ เก พอน จยอ ฮู ฮู ฮู
ชี กึม คา จัง ตือ กอ อุน
เน อัน เน ชัก โก ชัก กึน

พุล ที ยา พุล ที ยา
กอ จี จี มัล โก พี ออ นา
พุล ที ยา พุล ที ยา
เซ บยอก กึล ฮวอล ฮวอล นัล รา กา
เซ พุล ที ยา พุล ที ยา
ชุม ชู ดึท อน มม มึล ซัล รา
เซ พุล ที ยา พุล ที ยา
กอ จี จี มัล โก พี ออ นา

โอ เรน คี ดา ริม
นอ เอ ซี กัน นึล มิด ดอ
นา รึล ทัล มึน นอ
พุล ที รึล เก วอ

ทอ ทา อล รา รา ฮู ฮู ฮู ฮู
กอ จี จี อัน เก
พุล ดี บุล กึน แช
ทอ คือ เก พอน จยอ ฮู ฮู ฮู
ชี กึม คา จัง ตือ กอ อุน

ทอ ทา อล รา รา ฮู ฮู ฮู ฮู
กอ จี จี อัน เก
พุล ดี บุล กึน แช
ทอ คือ เก พอน จยอ ฮู ฮู ฮู
ชี กึม คา จัง ตือ กอ อุน
เน อัน เน ชัก โก ชัก กึน
พุล ที ยา

แปลเพลง Spark – Taeyeon

จุดมันขึ้นมา
ประกายไฟสีแดง
ใจของฉันก็เหมือนเธอ
อันตรายเหมือนกำลังระเบิด
แม้ฉันจะพยายาม
ปกปิดเธอไว้
ไม่ให้เธอระเบิดออกมา
แต่ฉันควรทำยังไงกับเธอดี

ภายใต้ความอบอุ่นอันบางเบา
ที่ฉันคิดว่ามันอ่อนโอน
เธอซ่อนอะไรไว้
ฉันมีตัวตนมากมาย
ค่ำคืนนี้ช่างวุ่นวาย
แต่เธอได้ยินฉันไหม

ถึงเวลาแล้ว ตื่นสิ
ฟ้าสว่างแล้ว
จุดประกายไฟนั้นขึ้นมา

ระเบิดออกมาให้สูงขึ้น
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้
เป็นสีแดงเข้มแบบนี้
ระเบิดให้กว้างออกไปอีก
ในตอนนี้ ให้ร้อนที่สุด
ในตัวฉัน มีประกายไฟเล็กๆ

ประกายไฟ ประกายไฟ
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้ เปิดมันออกมา
ประกายไฟ ประกายไฟ
บินไป ท่ามกลางรุ่งอรุณ
ประกายไฟ ประกายไฟใหม่
โยนตัวเองลงในไฟราวกับกำลังเต้นรำ
ประกายไฟ ประกายไฟใหม่
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้ เปิดมันออกมา

จุดไฟให้ความมืดมิดนี้
สว่างไสวขึ้นมา
เธอกำลังส่องประกายมาที่ฉัน
ทำให้ฉันเดินทางไปไหนก็ได้

ลมพัดแรง
เมื่อยามเราลอยขึ้น และมองลงมา
พวกเราคือนักเดินทางในจักรวาลนี้

เมื่อวาน เธอก็แค่ฝันอยู่บนท้องถนน
เหมือนนกตัวเล็กๆ
เหมือนนกตัวเล็กๆ

ถึงเวลาแล้ว เวลาของเธอ
สูดหายใจลึกๆ
จุดประกายไฟขึ้นมา

ระเบิดออกมาให้สูงขึ้น
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้
เป็นสีแดงเข้มแบบนี้
ระเบิดให้กว้างออกไปอีก
ในตอนนี้ ให้ร้อนที่สุด
ในตัวฉัน มีประกายไฟเล็กๆ

ประกายไฟ ประกายไฟ
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้ เปิดมันออกมา
ประกายไฟ ประกายไฟ
บินไป ท่ามกลางรุ่งอรุณ
ประกายไฟ ประกายไฟใหม่
โยนตัวเองลงในไฟราวกับกำลังเต้นรำ
ประกายไฟ ประกายไฟใหม่
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้ เปิดมันออกมา

ฉันรอมานานแล้วนะ
ฉันเชื่อว่านี่คือเวลาของเธอ
เธอก็เหมือนฉัน
จุดประกายไฟขึ้นมา

ระเบิดออกมาให้สูงขึ้น
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้
เป็นสีแดงเข้มแบบนี้
ระเบิดให้กว้างออกไปอีก
ในตอนนี้ ให้ร้อนที่สุด

ระเบิดออกมาให้สูงขึ้น
ไม่ต้องเก็บซ่อนไว้
เป็นสีแดงเข้มแบบนี้
ระเบิดให้กว้างออกไปอีก
ในตอนนี้ ให้ร้อนที่สุด
ในตัวฉัน มีประกายไฟเล็กๆ อยู่

เนื้อเพลงเกาหลี Spark – Taeyeon

불어 후후
빨간 불티야
내 마음도 너 같아
타오를 듯 위험한
살포시 널 눌러
덮으려 해 봐도
꺼지지 않는 너를
어떻게 해야 하나

여릴 줄만 알았던
그 작은 온기 속
뭐를 감추고 있었니
내 안에 내가 많아
온 밤이 소란한데
혹시 내 말을 들었니

이제 타이밍이야
눈 뜰 새벽이야
불티를 깨워

더 타올라라 후 후후후
꺼지지 않게
붉디붉은 채
더 크게 번져 후 후후
지금 가장 뜨거운
내 안의 작고 작은

불티야 불티야
꺼지지 말고 피어나
불티야 불티야
새벽을 훨훨 날아가
새 불티야 불티야
춤추듯 온몸을 살라
새 불티야 불티야
꺼지지 말고 피어나

이 까만 어둠을
동그라니 밝혀
내 앞을 비추는 너
어디든 갈 수 있어
세찬 바람을 타고
떠올라 내려 보면
우린 이 별의 여행자

어제 길 위의 넌
꿈만 꾸고 있었지
작은 새처럼
작은 새처럼

이제 타이밍이야
너의 시간이야
숨을 불어넣어
불티를 깨워

타올라라 후 후후후
꺼지지 않게
붉디붉은 채
더 크게 번져 후 후후
지금 가장 뜨거운
내 안의 작고 작은

불티야 불티야
꺼지지 말고 피어나
불티야 불티야
새벽을 훨훨 날아가
새 불티야 불티야
춤추듯 온몸을 살라
새 불티야 불티야
꺼지지 말고 피어나

오랜 기다림
너의 시간을 믿어
나를 닮은 너
불티를 깨워

더 타올라라 후 후후후
꺼지지 않게
붉디붉은 채
더 크게 번져 후 후후
지금 가장 뜨거운

더 타올라라 후 후후후
꺼지지 않게
붉디붉은 채
더 크게 번져 후 후후
지금 가장 뜨거운
내 안의 작고 작은
불티야

เนื้อเพลง Spark – Taeyeon
แปลเพลง Spark – Taeyeon
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: SMTOWN’s Youtube Channel
Translated from English by musicnook.co

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า