musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS

เนื้อเพลง/แปลเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS

เนื้อเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS

I’ve been trying all my life
to separate the time,
in between the
having it all and giving it up, yeah

เน มอ ริท ซก เกน พา รัน เซก มัน
คา ดึก คัน นี พัง ฮวัง
ชา กี ฮยอม โม ดึล กวา ชา มัน นี
เน มา อึม ซก เก ซัล รา

กุม มี คา ดึก คัน นัน ชา รา
โม ดึน กุม มึล อี รวอท คอน มัน
กุม มึน กุม มือ โร มัน คัน จิก คา นึน เค
ทอ นัท จี รา นึน เซง กัก กึล
ทง ซี เอ ฮา มยอ ซัล รา กา โก อิท จี

เน โท ยัก กึน ชู รัก กี อา นี กี รึล
นอ เย ซิน นยอม โน รยอก
มิด ดึม ยก ซิม ดึล รึน
ชู อัก อี อา นิม มิม มึล มิด ดอ

เฮ กา ตือ กี ชอน เซ บยอก กึน
มู ออท โบ ดา ออ ดุบ จี มัน
เน กา พา รัน พยอล ดึล รึน
ออ ดุม ซก เก ซอ มัน
ตึน ดา นึน คอล ชอล เด อิท จี มา

I’ve been trying all my life
to separate the time,
in between the
having it all and giving it up, yeah

I wonder what’s in store
If I don’t love it anymore
I’m stuck between the
having it all and giving it up, yeah

คา กึม มึน เน กา คอท โก อิน นึน เค มัน นึน จี
ฮา ยอม มอบ ชี ทอ นอล กึท ชึล ฮยัง เฮ
ทัล รี มยอน มวอ กา โต อิท ซึล รอน จี

มัท กิน ฮัน จี เน กา พา รา ดอน มี เร วา นึน
ซล จิก คี ทา รึน คอ จี
ซัง กวาน นอบ จี อี เจ นึน เซง จน เน มุน เจ
ออ จี ทเวด ดึน ซัง กวาน นอบ จี

Yeah yeah เน กา พา รัน คอท ดึล กวา นึน
ทา รึล จี มล รา
เน กา ซัล รา กา นึน คอท โด
ซา ราง ฮา นึน คอท โด พยอน ฮัล จี มล รา

That’s true That’s true That’s true
Yeah so are you gonna move?

กู มุล กอ รี กี เยน อู ริน นา จิก
ชอลม โก ออ รยอ พู ดิท ชยอ โบ จา โก
So what you gonna do?

I’ve been trying all my life
to separate the time, in between the
having it all and giving it up, yeah

I wonder what’s in store
If I don’t love it anymore
I’m stuck between the
having it all and giving it up, yeah

แปลเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS

ฉันพยายามมาตลอดชีวิต
ที่จะแยกเวลาออก
ระหว่างการครอบครองทุกสิ่ง
กับการยอมทิ้งทุกอย่าง

ในหัวของฉัน
นักเดินทางผู้ไร้จุดหมาย
ที่มีดวงตาสีฟ้าคนนี้
ผู้ที่ทุกข์ทนกับตัวเอง
เพ้อฝันไปกับตัวเอง
อาศัยอยู่ในใจของฉัน

ฉันเติบโตมาพร้อมความฝันอันเปี่ยมล้น
และความฝันทั้งหมดก็กลายเป็นจริง
ฉันใช้ชีวิตไปพร้อมกับคิดว่า
มันคงดีกว่าที่ความฝัน
จะยังคงเป็นความฝัน

หวังว่าการก้าวกระโดดของฉัน
จะไม่ทำให้ฉันล้มลงนะ
จงเชื่อว่า ความเชื่อ ความพยายาม
และความต้องการของเธอไม่ใช่เรื่องเลวร้าย

แม้ยามรุ่งอรุณก่อนอาทิตย์จะปรากฏนั้น
จะเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด
แต่อย่าลืมนะ ว่าดวงดาวที่เธออธิษฐานไว้
ก็ส่องแสงแค่ในยามที่มืดมิดเท่านั้น

ฉันพยายามมาตลอดชีวิต
ที่จะแยกเวลาออก
ระหว่างการครอบครองทุกสิ่ง
กับการยอมทิ้งทุกอย่าง

ฉันสงสัยว่ามีอะไรรอฉันอยู่ข้างหน้า
ถ้าฉันไม่ได้รักในสิ่งนั้นแล้ว
ฉันก็จะติดอยู่ระหว่าง
การครอบครองทุกสิ่ง
กับการยอมทิ้งทุกอย่าง

บางครั้งฉันก็สงสัยว่า
เส้นทางที่ฉันเลือกเดินนี้ มันถูกใช่ไหม
ถ้าฉันวิ่งไปที่สุดปลายอุโมงค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้
จะมีอะไรอยู่ตรงนั้นไหม

นี่คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหม
เอาจริงๆ นะ อนาคตที่ฉันวาดฝันไว้
มันไม่ได้ง่ายเลย
แต่มันไม่สำคัญหรอก
ตอนนี้ฉันไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตของฉันสักเท่าไหร่

ใช่ มันอาจแตกต่างจากสิ่งที่เธอคาดหวังไว้
สิ่งที่เธอทุ่มเทชีวิตให้
และสิ่งที่เธอรักอาจเปลี่ยนแปลงไป

นั่นคือความจริง เป็นความจริง
แล้วเธอจะเปลี่ยนไปไหม

พวกเรายังเด็กเกินกว่าจะ
เสียเวลาให้กับความไม่แน่นอนในใจ
ก็แค่ลุยเข้าไป
แล้วเธอหละ จะทำยังไง

ฉันพยายามมาตลอดชีวิต
ที่จะแยกเวลาออก
ระหว่างการครอบครองทุกสิ่ง
กับการยอมทิ้งทุกอย่าง

ฉันสงสัยว่ามีอะไรรอฉันอยู่ข้างหน้า
ถ้าฉันไม่ได้รักในสิ่งนั้นแล้ว
ฉันก็จะติดอยู่ระหว่าง
การครอบครองทุกสิ่ง
กับการยอมทิ้งทุกอย่าง

เนื้อเพลงเกาหลี SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS

I’ve been trying all my life
to separate the time,
in between the
having it all and giving it up, yeah

내 머릿속엔 파란색만
가득한 이 방황
자기혐오들과 자만이
내 마음속에 살아

꿈이 가득한 난 자라
모든 꿈을 이뤘건만
꿈은 꿈으로만 간직하는 게
더 낫지라는 생각을
동시에 하며 살아가고 있지

내 도약은 추락이 아니기를
너의 신념 노력 믿음 욕심들은
추악이 아님임을 믿어

해가 뜨기 전 새벽은
무엇보다 어둡지만
네가 바란 별들은 어둠 속에서만
뜬다는 걸 절대 잊지 마

I’ve been trying all my life
to separate the time,
in between the
having it all and giving it up, yeah

I wonder what’s in store
If I don’t love it anymore
I’m stuck between the
having it all and giving it up, yeah

가끔은 내가 걷고 있는 게 맞는지
하염없이 터널 끝을 향해
달리면 뭐가 또 있을런지

맞긴 한지 내가 바라던 미래와는
솔직히 다른 거지
상관없지 이제는 생존의 문제
어찌 됐든 상관없지

Yeah yeah 네가 바란 것들과는
다를지 몰라
네가 살아가는 것도
사랑하는 것도 변할지 몰라

That’s true That’s true That’s true
Yeah so are you gonna move?

꾸물거리기엔 우린 아직
젊고 어려 부딪혀보자고
So what you gonna do?

I’ve been trying all my life
to separate the time, in between the
having it all and giving it up, yeah

I wonder what’s in store
If I don’t love it anymore
I’m stuck between the
having it all and giving it up, yeah

เนื้อเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS
แปลเพลง SUGA’s Interlude – Halsey & SUGA & BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment