musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen

เนื้อเพลง/แปลเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen

เนื้อเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen

นัน คือ เลท ดอน คอท คัท ทา เน กา ออ ดี อิท ดอน จี
ทึล ริล เต รา มยอน โค มิน โด ออบ ซี
ตวี ออ คัท ซอท ดอน
คือ เต คือ เต

ออ รยอท ดอน เน มัม มึน
ชิท กุท ชึน ชัง นัน นี ทา ยอท นา พวา
อุท นึน นอ รึล โพ นึน เน คี บุน นี มวอน จี
แพ อุน ชอก ออบ ซอ ซอ

พโย ฮยอน นึล มท แฮท ซอ เน มัม มี ซอ ทุล รอ ซอ
นอ เอ เน อิล รี ทเว โก ซิบ พอ ซอ
โอ นึล รึล ซัล รา วัท ซอ
นอ รึล ชอ อึม พน นัล คือ เต บู ทอ ชี กึม กา จี

เน มัม ซก เก นึน นอ มัน อิท ซอ

ปยอน นา ดี ปยอน นัน อี มัล รึล เน กา
อี เจ ซอ ยา กอ เน โพ จี มัน
ปยอน นา ดี ปยอน นัน อี มัล รี ชอน แฮ นึน ชิล กา โย
Yeh

โค มับ ดา โค มับ ดา โต โค มับ ดา ปุน อี จี มัน
คี ดา ริม กา จี คือ รี อุม กา จี
อู รี ชู อ็อก กา จี

โค มับ ดา Yeh
โค มับ ดา Yeh

นอ มู ฮึน นัน มัล รี รา เน มา อึม มี ทัม กิล กา
คอก จอง ดเว ซอ ฮา จี มท แฮท ดอน มัล
โค มับ ดา นึน มัล โบ ดา เย ปึน มัล รึล ชัท ดา กา
โค มับ ดา โก ฮา จี มท แฮท ดอน นา

พโย ฮยอน นึล มท แฮท ซอ
ยง กี กา พู จก แฮ ซอ
ซา ราง อี รัน มัล อึล
โช กึม มี รา โด อิล จิก อัล รัท ดา มยอน
นอ รึล ชอ อึม พน นัล คือ เต บู ทอ ชี กึม กา จี

เน มัม ซก เก นึน นอ มัน อิท ซอ

ปยอน นา ดี ปยอน นัน อี มัล รึล เน กา
อี เจ ซอ ยา กอ เน โพ จี มัน
ปยอน นา ดี ปยอน นัน อี มัล รี ชอน เน นึน ชิล กา โย
Yeh

โค มับ ดา โค มับ ดา โต โค มับ ดา ปุน อี จี มัน
คี ดา ริม กา จี ซา ราง อี มวอน จี
อัล รยอ จุน นอ เอ เก

โค มับ ดา Yeh
โค มับ ดา Yeh

เน มัม พยอน นา จี อัน นา ชอล เด พยอน นา จี อัน นา
เน กา นา รึล ชี อุน ดา แฮ โด
อู ริน พยอน นา จี อัน นา
ซอ โร เอ มัม เม เซ กยอ จยอ อิท ซือ นี กา
เซ กยอ จยอ อิท ซือ นี กา

โค มับ ดา Yeh
โค มับ ดา Yeh

นอ เอ เก นอ เอ เก ชอน เน จยอท ซึม เม
อี โน เร กา
โค มับ ดา

โค มับ ดา

แปลเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen

ไม่ว่าเธออยู่ไหน
ถ้าเธอเรียก ฉันจะไปหาทันที
ตอนนั้น ตอนนั้น

หัวใจของฉันมันขี้เล่นไปหน่อย
ตอนนั้นหนะ
แต่พอเห็นรอยยิ้มของเธอ ฉันก็รู้สึกบางอย่าง
เพราะฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน

ฉันไม่อาจแสดงความรู้สึกที่มีออกมาได้ คงเพราะฉันยังเด็กเกินไป
ฉันอยากเป็นอนาคตของเธอ ฉันเลยต้องมีชีวิตอยู่
ตั้งแต่วันนั้น วันแรกที่เราพบกัน จนถึงวันนี้

ในใจฉัน มีแค่เธอ

ถ้อยคำธรรมดาๆ นี้
ที่ฉันพูดมันออกมาตอนนี้
หวังว่า คำพูดเหล่านั้น
จะส่งไปถึงเธอนะ

ขอบคุณนะ ขอบคุณนะ นี่แหละสิ่งที่ฉันอยากบอก
สำหรับการรอคอย การที่เราต้องการกันและกัน
และความทรงจำทั้งหมดของเรา

ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ

เพราะคำพูดเหล่านั้นมันแสนธรรมดา
ฉันเลยกังวลว่า มันอาจฟังดูไม่จริงใจ
ก่อนหน้านี้ ฉันพยายามหาสิ่งที่ดีกว่า
ดีกว่าคำขอบคุณ
ฉันก็เลยไม่ได้บอกขอบคุณเธอออกไป

ฉันไม่อาจแสดงความรู้สึกที่มีออกมาได้
คงเพราะฉันยังไม่กล้าพอ
ถ้าฉันรู้จักความรักเร็วกว่านี้อีกหน่อย
ตั้งแต่วันนั้น วันแรกที่เราพบกัน จนถึงวันนี้

ในใจฉัน มีแค่เธอ

ถ้อยคำธรรมดาๆ นี้
ที่ฉันพูดมันออกมาตอนนี้
หวังว่า คำพูดเหล่านั้น
จะส่งไปถึงเธอนะ

ขอบคุณนะ ขอบคุณนะ นี่แหละสิ่งที่ฉันอยากบอก
เพราะเธอสอนให้ฉันรู้ว่า
การรอคอยเป็นยังไง และรักคืออะไร

ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ

ใจฉันจะไม่มีวันเปลี่ยน
ไม่มีทางเปลี่ยนไป
แม้เธอจะลบฉันออกไป
ยังไงก็จะไม่เปลี่ยน
เพราะเราอยู่ในส่วนลึกในใจของกันและกันแล้ว

ขอบคุณนะ
ขอบคุณนะ

หวังว่าจะส่งไปถึงเธอนะ
เพลงนี้
ขอบคุณนะ

ขอบคุณนะ

เนื้อเพลงเกาหลี Thanks (고맙다) – Seventeen

난 그랬던 것 같아 네가 어디 있던지
들릴 때라면 고민도 없이
뛰어 갔었던
그때 그때

어렸던 내 맘은
짓궂은 장난이 다였나 봐
웃는 너를 보는 내 기분이 뭔지
배운 적 없어서

표현을 못 했어 내 맘이 서툴러서
너의 내일이 되고 싶어서
오늘을 살아왔어
너를 처음 본 날 그때부터 지금까지

내 맘속에는 너만 있어

뻔하디뻔한 이 말을 내가
이제서야 꺼내 보지만
뻔하디뻔한 이 말이 전해는 질까요
Yeh

고맙다 고맙다 또 고맙다 뿐이지만
기다림까지 그리움까지
우리 추억까지

고맙다 Yeh
고맙다 Yeh

너무 흔한 말이라 내 마음이 담길까
걱정돼서 하지 못했던 말
고맙다는 말보다 예쁜 말을 찾다가
고맙다고 하지 못했던 나

표현을 못 했어
용기가 부족해서
사랑이란 말을
조금이라도 일찍 알았다면
너를 처음 본 날 그때부터 지금까지

내 맘속에는 너만 있어

뻔하디뻔한 이 말을 내가
이제서야 꺼내 보지만
뻔하디뻔한 이 말이 전해는 질까요
Yeh

고맙다 고맙다 또 고맙다 뿐이지만
기다림까지 사랑이 뭔지
알려준 너에게

고맙다 Yeh
고맙다 Yeh

내 맘 변하지 않아 절대 변하지 않아
네가 나를 지운다 해도
우린 변하지 않아
서로에 맘에 새겨져 있으니까
새겨져 있으니까

고맙다 Yeh
고맙다 Yeh

너에게 너에게 전해졌음 해
이 노래가
고맙다

고맙다

เนื้อเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen
แปลเพลง Thanks (고맙다) – Seventeen
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: klyrics

Leave a Comment