musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง UGH! – BTS

เนื้อเพลง UGH! – BTS

ทา ดัก โต ทา โอ รือ นึน ชอ พุล ซี
คี รึม เม ทัท กี ชอน เน
มอน จอ ชิบ พอ ซัม คี เน
พิล ซี ฮวิบ ซึล รยอ กา เกท จี เย เย อึม
โอ นึล เร ซอน ซู
อิบ จัง ฮา ซี เน คอน ซู รึล yeah
มุล กี ซี จัก คา มยอน
ทุง ดุง ดุง ทง เน บุก กี ทเว ทุง ดุง ดุง

ทุก ทุก คอน ดือ เน คเว็น ซี รี ทุก ทุก yeah
พัน นือ อี ยอบ ซึม
คยัง ทัม กวอ บอ รี จี พุก พุก yeah
ชิน ซิล โด คอ จิท ชี ทเว
คอ จิท โต ชิน ซิล รี ทเว
อี กด เซ ซอน โม ดู กา
โท ดอก จอก ซา โก วา
พัน ดัน นี วัน บยอก คัน
ซา รัม มี ทเว อุท กี ซี เน

พุน โน มุล รน พิล โย ฮา จี
ทา โอ รึล เตน อี ยู กา อิท ซือ
ออ จอ มยอน อู รี เอ ยอก ซา จี
คือ เก เซ ซัง อึล พา กู กี โด ฮา จี
But อี กอน พุน โน อา นิน พุน นโย
มวอ กา พุน โน อิน จี you know?
พุน โน อิน ชอก คา มยอ
ชุก กยอ ชิน จา พุน โน
ชิล รยอ บอ ริน ซู โด
ออบ ชี มัน นึน people

นอน นา มัน ชุก กี นึน เค อา นี ยา
ตง พัล นึน เค อิก ซุก เค อู รี ยา
มู กัม กัก เค จิน ชอ ซา รัม ดึล พวา
พุน นโย มู กวาน ซิม นอ เน็น ทิม มี ยา
Eh

นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อัก เอ เอ คา ดึก
ชัน พุน โน เอ พุน โน เฮ
นา นึน อัก เอ เอ คา ดึก
ชัน พุน โน เอ พุน โน เฮ

นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน กอ จยอ ยา มัน แฮท ตอน
พุน โน เอ พุน โน เฮ
นา นึน กอ จยอ ยา มัน แฮท ตอน
คือ พุน โน เอ พุน โน เฮ

คือ เร อุก อุก อุก เฮ รา อุก
แช กา ทเวล เต กา จี คือ เร อุก เฮ รา อุก
คือ เร อุก อุก อุก เฮ รา อุก
พู รอ จิล เต กา จี คือ เร อุก เฮ รา อุก

นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อัก เอ เอ คา ดึก ชัน
พุน โน เอ พุน โน เฮ
นา นึน กอ จยอ ยา มัน แฮท ดอน
คือ พุน โน เอ พุน โน เฮ

อี เซ ซัง พุน โน กา ชี แบ ฮัม
พุน โน กา ออบ ซึม ทา มท ซา นา พวา
พุน โน ฮา โก โต
พุน โน ฮา โก พุน โน ฮา โก
คือ รี มี ชยอ กา โก อุก อุก อุก อุก

พุน โน ฮา นึน
อี ยู โด ทา ซู มัน คา จี
ซอน เน วา
อัก เก โด ทา แม ฮัน กา จี
พุน โน ฮัล
ซู อิท ดา มัน นัม เม ซัม เม
พี เฮ กา อิน นึน คอน I don’t like
คือ กอน stop ayy

นู กู เอ แฮง ดง เอ
นู กู นึน อา พา เฮ
นู กู เอ ออน แฮง เอ
นู กู นึน อัม ดัม เม
นู กู เอ ชัล นา เอ
นู กู ซุน กัน นี ทเว
นู กู เอ พุน โน เอ
นู กู มก ซุม มี ทเว
ซอก กึล ทเว

นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อัก เอ เอ คา ดึก ชัน
พุน โน เอ พุน โน เฮ
นา นึน กอ จยอ ยา มัน แฮท ดอน
คือ พุน โน เอ พุน โน เฮ

อา เท เช ยก ชม มอง นึน เค เว
ชัล พอล จัน นา โต ชิง จิง เด เว
คือ ชอง ดน คัม ซู เฮ ยา จี เอ เฮม
เอ เฮม เอ เฮม เอ เฮม เอ เฮม
นี เน เอ เฮม
เอ เฮม เอ เฮม เอ เฮม
นา ซี คยอท ซอ บวา ทา ชัม มา
นี เน เอ เฮม
นี เน เอ เฮม เอ เฮม เอ เฮม เอ เฮม
นา ซี คยอท ซอ บวา
คือ นยัง เอ เฮม พี เฮม เอ เฮม

คือ เร อุก อุก อุก เฮ รา อุก
แช กา ทเวล เต กา จี คือ เร อุก เฮ รา อุก
คือ เร อุก อุก อุก เฮ รา อุก
พู รอ จิล เต กา จี คือ เร อุก เฮ รา อุก

นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อุก เค อุก เค
นา นึน อัก เอ เอ คา ดึก ชัน
พุน โน เอ พุน โน เฮ
นา นึน กอ จยอ ยา มัน แฮท ดอน
คือ พุน โน เอ พุน โน เฮ

เนื้อเพลงเกาหลี UGH! – BTS

타닥 또 타오르는 저 불씨
기름에 닿기 전에
먼저 집어삼키네
필시 휩쓸려가겠지 예 예 음
오늘의 선수
입장하시네 건수를 yeah
물기 시작하면
둥둥둥 동네북이 돼 둥둥둥

툭툭 건드네 괜시리 툭툭 yeah
반응이 없음
걍 담궈버리지 푹푹 yeah
진실도 거짓이 돼
거짓도 진실이 돼
이곳에선 모두가
도덕적 사고와
판단이 완벽한
사람이 돼 웃기시네

분노? 물론 필요하지
타오를 땐 이유가 있으
어쩌면 우리의 역사지
그게 세상을 바꾸기도 하지
But 이건 분노 아닌 분뇨
뭐가 분노인지 you know?
분노인 척하며
죽여 진짜 분노
질려버린 수도
없이 많은 people

넌 나만 죽이는 게 아니야
똥 밟는 게 익숙해 우리야
무감각해진 저 사람들 봐
분뇨, 무관심 너넨 팀이야
Eh

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득
찬 분노에 분노해
나는 악의에 가득
찬 분노에 분노해

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 꺼져야만 했던
분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던
그 분노에 분노해

그래 욱 욱 욱해라 욱
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱
그래 욱 욱 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬
분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던
그 분노에 분노해

이 세상 분노가 지배함
분노가 없음 다 못 사나 봐
분노하고 또
분노하고 분노하고
그리 미쳐가고 욱 욱 욱 욱

분노하는
이유도 다 수만 가지
선의와
악의도 다 매한가지
분노할
수 있다만 남의 삶에
피해가 있는 건 I don’t like
그건 stop ayy

누구의 행동에
누구는 아파해
누구의 언행에
누구는 암담해
누구의 찰나에
누구 순간이 돼
누구의 분노에
누구 목숨이 돼
썩을 퉤

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬
분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던
그 분노에 분노해

아 대체 욕 좀 먹는 게 왜
잘 벌잖아 또 징징대 왜
그 정돈 감수해야지 에헴
에헴 에헴 에헴 에헴
니네 에헴
에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐 다 참아
니네 에헴
니네 에헴 에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐
그냥 에헴 비헴 에헴

그래 욱 욱 욱해라 욱
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱
그래 욱 욱 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬
분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던
그 분노에 분노해

เนื้อเพลง UGH! – BTS
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า