musicnook เพลงจีน

เนื้อเพลง/แปลเพลง Like A Dream (心率 Xin Lu) – Luhan (鹿晗)


เนื้อเพลง/แปลเพลง Like A Dream (心率 Xin Lu) –  Luhan (鹿晗)

其实这不太像我其实这自己
Qí shí zhè bù tài xiàng wǒ zìjǐ
ที่จริงแล้วนี่ไม่เหมือนตัวฉันเลย

特别是当和朋友们在一起
tèbié shì dāng hé péngyǒumen zài yīqǐ
โดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับเพื่อน

喧闹中最安静的你
xuānnào zhōng zuì ānjìng de nǐ
คุณที่นิ่งสงบท่ามกลางความวุ่นวาย

却轻易点燃慢热的心
què qīngyì diǎnrán màn rè de xīn
แต่กลับจุดชนวนในหัวใจได้

 

上一秒这里还是倾盆大雨
shàng yī miǎo zhèlǐ háishì qīngpén dàyǔ
เมื่อวินาทีก่อน ฝนยังคงตกกระหน่ำ

这一秒我的心就因你晴空万里
zhè yī miǎo wǒ de xīn jiù yīn nǐ qíngkōng wànlǐ
แต่ตอนนี้หัวใจของฉันกลายเป็นท้องฟ้าสีคราม

这些话也许有点俗气
zhèxiē huà yěxǔ yǒudiǎn súqì
คำเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะ

但我相信这是一见钟情
dàn wǒ xiāng xìn zhè shì yījiànzhōngqíng
แต่ฉันเชื่อว่ามันคือรักแรกพบ

 

好奇你的名字你的过去
hàoqí nǐ de míngzì nǐ de guòqù
อยากรู้ชื่อและอดีตของคุณ

想用美丽形容你的忧郁
xiǎng yòng měilì xíngróng nǐ de yōuyù
อยากอธิบายความเศร้าโศกของคุณด้วยความสวยงาม

Oh 也许这不过是你的面具
Oh yěxǔ zhè bùguò shì nǐ de miànjù
บางทีนี่อาจจะเป็นแค่หน้ากากของคุณ

犹豫却又无法停止靠近
Yóu yù què yòu wúfǎ tíngzhǐ kàojìn
ฉันลังเลแต่ไม่สามารถหยุดที่จะเข้าใกล้ได้

你的嘴唇你的气味和你的呼吸
nǐ de zuǐchún nǐ de qìwèi hé nǐ de hūxī
ริมฝีปาก กลิ่นไอและลมหายใจของคุณ

Hold on 给我一点酒精
Hold on gěi wǒ yīdiǎn jiǔjīng
เดี๋ยวนะ ให้ฉันได้รับแอลกอฮอล์สักหน่อย

 

Won’t you be my lady maybe
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

太多画面在脑中闪出
tài duō huàmiàn zài nǎo zhōng shǎn chū
ภาพมากมายเกิดขึ้นในสมอง

疯狂的想法里都是你 是你
fēngkuáng de xiǎngfǎ lǐ dōu shì nǐ shì nǐ
ในความคิดบ้าๆทั้งหมดล้วนแต่คือคุณ

But I’m really tryna keep it cool
แต่ฉันพยายามเก็บอาการสุดๆ

你已走进我的心
nǐ yǐ zǒu jìn wǒ de xīn
ตั้งแต่คุณได้เดินเข้ามาในหัวใจของฉัน

尽管只是站在这原地
jǐnguǎn zhǐshì zhàn zài zhè yuán dì
แม้ว่าจะอยู่แค่ในนี้เท่านั้น

舞台为我升起
wǔtái wèi wǒ shēng qǐ
เวทีที่ยกสูงขึ้นเพื่อฉัน

而我只为你
ér wǒ zhǐ wèi nǐ
แต่ฉันนะเป็นของคุณเท่านั้น

 

Won’t you be my lady maybe
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

画面在脑中闪出
huàmiàn zài nǎo zhōng shǎn chū
ภาพต่างๆปรากฎขึ้นในสมอง

Won’t you be my lady maybe
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

But I just tryna keep it cool
แต่ฉันพยายามเก็บอาการสุดๆ

 

上一秒这里还是倾盆大雨
shàng yī miǎo zhèlǐ háishì qīngpén dàyǔ
เมื่อวินาทีก่อน ฝนยังคงตกกระหน่ำ

这一秒我的心就因你晴空万里
zhè yī miǎo wǒ de xīn jiù yīn nǐ qíngkōng wànlǐ
แต่ตอนนี้หัวใจของฉันกลายเป็นท้องฟ้าสีคราม

这些话也许有点俗气
zhèxiē huà yěxǔ yǒudiǎn súqì
คำเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะ

但我相信这是一见钟情
dàn wǒ xiāng xìn zhè shì yījiànzhōngqíng
แต่ฉันเชื่อว่ามันคือรักแรกพบ

 

好奇你的名字你的过去
hàoqí nǐ de míngzì nǐ de guòqù
อยากรู้ชื่อและอดีตของคุณ

想用美丽形容你的忧郁
xiǎng yòng měilì xíngróng nǐ de yōuyù
อยากอธิบายความเศร้าโศกของคุณด้วยความสวยงาม

Oh 也许这不过是你的面具
Oh yěxǔ zhè bùguò shì nǐ de miànjù
บางทีนี่อาจจะเป็นแค่หน้ากากของคุณ

犹豫却又无法停止靠近
Yóu yù què yòu wúfǎ tíngzhǐ kàojìn
ฉันลังเลแต่ไม่สามารถหยุดที่จะเข้าใกล้ได้

你的嘴唇你的气味和你的呼吸
nǐ de zuǐchún nǐ de qìwèi hé nǐ de hūxī
ริมฝีปาก กลิ่นไอและลมหายใจของคุณ

Hold on 给我一点酒精
Hold on gěi wǒ yīdiǎn jiǔjīng
เดี๋ยวนะ ให้ฉันได้รับแอลกอฮอล์สักหน่อย

 

Won’t you be my lady maybe
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

太多画面在脑中闪出
tài duō huàmiàn zài nǎo zhōng shǎn chū
ภาพมากมายเกิดขึ้นในสมอง

疯狂的想法里都是你 是你
fēngkuáng de xiǎngfǎ lǐ dōu shì nǐ shì nǐ
ในความคิดบ้าๆทั้งหมดล้วนแต่คือคุณ

But I’m really tryna keep it cool
แต่ฉันพยายามเก็บอาการสุดๆ

你已走进我的心
nǐ yǐ zǒu jìn wǒ de xīn
ตั้งแต่คุณได้เดินเข้ามาในหัวใจของฉัน

尽管只是站在这原地
jǐnguǎn zhǐshì zhàn zài zhè yuán dì
แม้ว่าจะอยู่แค่ในนี้เท่านั้น

舞台为我升起
wǔtái wèi wǒ shēng qǐ
เวทีที่ยกสูงขึ้นเพื่อฉัน

而我只为你
ér wǒ zhǐ wèi nǐ
แต่ฉันนะเป็นของคุณเท่านั้น

 

想牵着着你穿过水泥森林
xiǎng qiānzhezhe nǐ chuānguò shuǐní sēnlín
ต้องการดึงคุณออกจากป่าคอนกรีตนี้

穿过众人目光不怕穿过闲言碎语
Chuān guò zhòngrén mùguāng bùpà chuānguò xiányánsuìyǔ
ผ่านสายตาคนอื่น ไม่กลัวคำพูดของคนเหล่านั้น

为你不管是否迷失自己
wèi nǐ bùguǎn shìfǒu míshī zìjǐ
เพื่อคุณแล้วฉันไม่กลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวเอง

只要是你好的坏的都可以
zhǐyào shi nǐ hǎo de huài de dōu kěyǐ
ตราบเท่าที่มีคุณ จะดีหรือไม่ก็ไม่เป็นไร

 

The music City
ดนตรีและเมืองใหญ่

是我们的背景
shì wǒmen de bèijǐng
เป็นฉากหลังของเรา

Feeling
ความรู้สึก

Body
และร่างกาย

Everything is like a dream
ทุกอย่างเป็นดั่งความฝัน

Like a dream
เป็นดั่งความฝัน

Like a dream
เป็นดั่งความฝัน

 

Tell me won’t you be my lady maybe
บอกฉันสิ คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

Won’t you be my lady
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

Won’t you be my lady
คุณจะไม่เป็นผู้หญิงของฉันหรอ

你已走进我的心
nǐ yǐ zǒu jìn wǒ de xīn
ตั้งแต่คุณได้เดินเข้ามาในหัวใจของฉัน

尽管只是站在这原地
jǐnguǎn zhǐshì zhàn zài zhè yuán dì
แม้ว่าจะอยู่แค่ในนี้เท่านั้น

舞台为我升起
wǔtái wèi wǒ shēng qǐ
เวทีที่ยกสูงขึ้นเพื่อฉัน

而我只为你
ér wǒ zhǐ wèi nǐ
แต่ฉันนะเป็นของคุณเท่านั้น

เนื้อเพลง Like A Dream (心率 Xin Lu) –  Luhan (鹿晗)
แปลเพลง Like A Dream (心率 Xin Lu) –  Luhan (鹿晗)
เนื้อเพลงจีน แปลเพลงจีน

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment