ข่าวสาร

Xiumin EXO ประกาศเข้ากรมพฤษภาคมนี้

Xiumin EXO ประกาศเข้ากรมพฤษภาคมนี้

Xiumin EXO ประกาศเข้ากรมพฤษภาคมนี้

วันที่ 9 เมษายน 2019 SM Entertainment ประกาศว่า
Xiumin พี่ใหญ่วง EXO จะเข้ากรมรับใช้ชาติในวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 นี้

เพื่อให้การเข้ากรมเป็นไปอย่างเงียบๆ ในวันนั้นจะไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ
และจะข้อมูลเรื่องสถานที่และเวลา ขอเก็บเป็นความลับ

Source: 1

Leave a Comment