musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Yayaya – Stray Kids

เนื้อเพลง Yayaya – Stray Kids

Stray Kids
Watch out
2018

ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา
ยา ยา ยา โอ นึล อึน โต ออ ดี คา นี ey
ยา ยา ยา คอ กี คา ซอ มวอ ฮัล คอ นี ey
นอน เร ดือ ค่า เพท วี เอ อิท นึน
ซือ ท่า วา คัท ทึน วี ชี
ควาน เก็ก อึน ค่า เม รา แมน ทา ดึล ชอน บู
โช ซิม ฮา กิล พา รา นี กา
นู กา พิล โย แฮ I said they the best
that’s true ปัล รี ซอบ เว แฮ
ควาน เก็ก ดึล อึน โม ดู คัม ทัน แฮ
เน กา พัก ซัล เนท ดอน มู เด ดึล อึล พล เต
คัม ซัง แฮ นอ เอ โค จิบ
โพ จี มท ฮัน นอ เอ ตล กี
โซ ซิก ออท ดอน เน แอน ดล พิน
โอ นึล ซุม กิม ออบ ซี show me
โช ซิม ออบ จี มา ชี คล ชิท กอ รี

Oh ออ นือ ซุน กัน ซา รา จี เน
Oh คับ จา กี ตอ นา กา เน
นอน มอล ออ จี จี มา everyday
day day day
พุท จับ บา จวอ เน ซน อึล กก พุท จับ บา จวอ

[Hook]
ยา ยา ยา
เน กุม ซก เอ ซอ นอ นึน ชัน อิน ฮัน คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นุน ตือ มยอน เน อับ เพ นอ นึน ซา รา จิล คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นัน ซัง กวาน ออบ ซอ เน เก ทึล อี เด โก พล เร
ยา ยา ยา Say what
ยา ยา ยา
ยา Verse 2

นัน อา จิก ทู รยอ วอ ชุล กู กา
อัน โพ อี นึน มก พโย กา no
คเย ซก พวา วา โด พัง ฮวัง แฮ นัน มิด จี มท แฮ
ทอ นึน นา รา โด
คือ เร โด ทา ทัล รยอ ดึล ออ
คือ กุม นอ รึล ฮยัง แฮ run
ฮึน ดึล รี นึน ทง กง อึล คัม ชู จี มท แฮ
เน ยอล จอง อึล โม ดู พุน ชุล
Pop pop pop pop pop
ทง ทง ทวี นึน แม รยอก
Dot dot dot dot ทัง จัง ชอม จิก ออ นวา
พา ปา แม อิล พา ปา ปา จี นึน เค
ฮา นา ออท นึน นอน โอ นึล โด พา ปา
ออ ดี โร ทวิล จี มล รา นอน ey
นู กู ดึน มี ชี เก ฮา จัน อา ey
มี ชิน ชี โอ เร ยู ทง กี ฮัน ออท เน
โซ จัง กา ชิน national treasure ey

Oh ออ นือ ซุน กัน ซา รา จี เน
Oh คับ จา กี ตอ นา กา เน
นอน มอล ออ จี จี มา everyday
day day day
พุท จับ บา จวอ เน ซน อึล กก พุท จับ บา จวอ

[Hook]
ยา ยา ยา
เน กุม ซก เอ ซอ นอ นึน ชัน อิน ฮัน คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นุน ตือ มยอน เน อับ เพ นอ นึน ซา รา จิล คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นัน ซัง กวาน ออบ ซอ เน เก ทึล อี เด โก พล เร
ยา ยา ยา Say what
ยา ยา ยา

มวอ ออ เต whoo นอล คัท กี เอน
อา จิก พู จก ฮา จี มัน
มวอ ออ เต whoo ชา ซิน กัม ซก เอ ซอ
พัง ฮวัง ฮัล นา อี
ออ ตอน คอท โด ทู รยอบ จี อัน อา
อี กอน มวอ ทัง ยอน ฮา จัน อา
Can’t nobody else do it like you
baby baby ah

อา มา อี กอน เน ยก ซิม อี จี มัน
เน กา อี กอล ทึด กิล
นัล กึท กา จี ชี คยอ บวา ชวอ
นัน ทเว อิท ซอ โม ดึน ชุน บี
ชัล เต มา ดา 1 วี เซง กัก แฮ
โต ทา รึน นม ดึล อึน ทา เซง รยัก แฮ
ทับ ดับ ฮา ดา โก โท มัง อึล ชี นึน เน เก
เน กา ฮา นา อัล รยอ จวอท ออ ชุล กู ออบ ซอ
no way

[Hook]
ยา ยา ยา
เน กุม ซก เอ ซอ นอ นึน ชัน อิน ฮัน คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นุน ตือ มยอน เน อับ เพ นอ นึน ซา รา จิล คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นัน ซัง กวาน ออบ ซอ เน เก ทึล อี เด โก พล เร
ยา ยา ยา Say what
ยา ยา ยา One more time

[Hook]
ยา ยา ยา
เน กุม ซก เอ ซอ นอ นึน ชัน อิน ฮัน คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นุน ตือ มยอน เน อับ เพ นอ นึน ซา รา จิล คอท คัท ทา
ยา ยา ยา
นัน ซัง กวาน ออบ ซอ เน เก ทึล อี เด โก พล เร
ยา ยา ยา Say what
ยา ยา ยา Say what
ยา ยา ยา

เนื้อเพลงเกาหลี Yayaya – Stray Kids

Stray Kids
Watch out
2018

야야 야야 야야 야야 야야 야야
야야야 오늘은 또 어디 가니 ey
야야야 거기 가서 뭐할 거니 ey
넌 레드카펫 위에 있는
스타와 같은 위치
관객은 카메라맨 다들 전부
조심하길 바라니까
누가 필요해 I said they the best
that’s true 빨리 섭외해
관객들은 모두 감탄해
네가 박살 냈던 무대들을 볼 때
감상해 너의 고집
보지 못한 너의 똘끼
소식 없던 네 앤돌핀
오늘 숨김없이 show me
조심 없지 마치 골칫거리

Oh 어느 순간 사라지네
Oh 갑자기 떠나가네
넌 멀어지지마 everyday
day day day
붙잡아줘 내 손을 꼭 붙잡아줘

[Hook]
야야야
내 꿈속에서 너는 잔인한 것 같아
야야야
눈뜨면 내 앞의 너는 사라질 것 같아
야야야
난 상관없어 네게 들이대고 볼래
야야야 Say what
야야야
야 Verse 2

난 아직 두려워 출구가
안 보이는 목표가 no
계속 봐와도 방황해 난 믿지 못해
더는 나라도
그래도 다 달려들어
그 꿈 너를 향해 run
흔들리는 동공을 감추지 못해
내 열정을 모두 분출
Pop pop pop pop pop
통통 튀는 매력
Dot dot dot dot 당장 점 찍어놔
바빠 매일 바빠 빠지는 게
하나 없는 넌 오늘도 바빠
어디로 튈지 몰라 넌 ey
누구든 미치게 하잖아 ey
미친 지 오래 유통기한 없네
소장가친 national treasure ey

Oh 어느 순간 사라지네
Oh 갑자기 떠나가네
넌 멀어지지마 everyday
day day day
붙잡아줘 내 손을 꼭 붙잡아줘

[Hook]
야야야
내 꿈속에서 너는 잔인한 것 같아
야야야
눈뜨면 내 앞의 너는 사라질 것 같아
야야야
난 상관없어 네게 들이대고 볼래
야야야 Say what
야야야

뭐 어때 whoo 널 갖기엔
아직 부족하지만
뭐 어때 whoo 자신감 속에서
방황할 나이
어떤 것도 두렵지 않아
이건 뭐 당연하잖아
Can’t nobody else do it like you
baby baby ah

아마 이건 내 욕심이지만
네가 이걸 듣길
날 끝까지 지켜봐 줘
난 돼있어 모든 준비
잘 때마다 1위 생각해
또 다른 놈들은 다 생략해
답답하다고 도망을 치는 내게
네가 하나 알려줬어 출구 없어
no way

[Hook]
야야야
내 꿈속에서 너는 잔인한 것 같아
야야야
눈뜨면 내 앞의 너는 사라질 것 같아
야야야
난 상관없어 네게 들이대고 볼래
야야야 Say what
야야야 One more time

[Hook]
야야야
내 꿈속에서 너는 잔인한 것 같아
야야야
눈뜨면 내 앞의 너는 사라질 것 같아
야야야
난 상관없어 네게 들이대고 볼래
야야야 Say what
야야야 Say what
야야야

เนื้อเพลง Yayaya – Stray Kids
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment