musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Yes Or Yes – TWICE

เนื้อเพลง/แปลเพลง Yes Or Yes – TWICE

เนื้อเพลง Yes Or Yes – TWICE

Hey boy
Look I’m gonna make
this simple for you
you got two choices
YES or YES

Ah ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา
YES or YES
Ah ah ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ
YES or YES

เน กา อี รอ เก โด อี กี จอก กี ออท ดอน กา
มวอน กา อี รอ เก คัท โก ซิบ ดอน ชอก กิท ซอท นา
ทา นล รา เน ปยอน ปยอน ฮัม เม

Come on and tell me yes
เซง กัก โบ ดา ควา กัม เม จิน นา เอ ซี นา รี โอ
อี ชอง โด Plan อี มยอน วัน บยอก เค มัน จก เค
I don’t care นู กา มวอ เร โด
You better tell me yes

เน มัม มึน ชอง แฮท ซอ YES
คือ รอม มี เจ เน เท ดับ บึล ทึล รึล ชา รยอ
ฮิม ดึล มยอน โพ กี รึล ชุล เก นอน โค รือ กี มัน แฮ
โค มิน ฮัล พิล โย โด ออบ เก แฮ จุล เก

มวอล โค รึล จี มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา YES or YES
เน มา อึม มึล มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ YES or YES

ซิล รอ นึน ซิล รอ นา อา นี มยอน อู รี
ซอน แทก กึล ชน จุง แฮ คอ จอล รึน คอ จอล แฮ
ซอน แทก จี นึน ฮา นา ชา ซอน แทก กึน เน มัม
It’s all up to you
ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา YES or YES

ชิน ซิม มิล กา Do not guess
ชิน ซิม มี นี Do not ask
แอ แม ฮัน ชวา อู มัล โก ฮวัก ซิล รี วี อา เร โร
There’s no letters N & O
ชี วอ บอ ริล เร โอ นึล บู โร
พก จับ พา เก โค มิน นัล พิล โย
ออบ ซอ ชอง ดับ พึน YES YES YO

ออท ดอน อี กี ซิม โด ชา กึก คา นึน
นอ เอ นุน กวา
นอล ฮยัง ฮัน โฮ กี ซิม มี มัน นา ซอ
ทา อล รา ทา โอ รึน ดา
My heart burn burn burn

โช กึม ซวิบ เก มัล ฮา จา มยอน
นอน มวอล คล รา โด นัล มัน นา เก ทเวล คอ ยา
มวอ ชม ฮวัง ดัง ฮา กิน แฮ โด
อ็อก จี รา โก แฮ โด
ชอล เด ฮู ฮเว ฮา จี อัน เก แฮ จุล เก

มวอล โค รึล จี มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา YES or YES
เน มา อึม มึล มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ YES or YES

ซิล รอ นึน ซิล รอ นา อา นี มยอน อู รี
ซอน แทก กึล ชน จุง แฮ คอ จอล รึน คอ จอล แฮ
ซอน แทก จี นึน ฮา นา ชา ซอน แทก กึน เน มัม
Now it’s all up to you

Maybe not
No No
Maybe yes
No No
ชม ทอ ซอน มยอง ฮา เก เน มัม มึล เน เก โพ ยอ บวา
ควี คี อุล รยอ บวา
มู ซึน โซ รี กา ทึล รี จี อัน นี
It’s Simple Y E S Hey

ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา YES or YES
ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ YES or YES
ฮา นา ทอ โพ แท ซอ YES or YES or YES
คล รา บวา ชา ซอน แทก กึน เน มัม

มวอล โค รึล จี มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ทุล ชุง เอ ฮา นา มัน คล รา YES or YES
เน มา อึม มึล มล รา ชุน บี แฮ บวาท ซอ
ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ YES or YES

ซิล รอ นึน ซิล รอ นา อา นี มยอน อู รี
ซอน แทก กึล ชน จุง แฮ คอ จอล รึน คอ จอล แฮ
ซอน แทก จี นึน ฮา นา ชา ซอน แทก กึน เน มัม
It’s all up to you

ฮา นา มัน ซอน แทก เค ออ ซอ YES or YES

แปลเพลง Yes Or Yes – TWICE

ว่ายังไง
ง่ายๆ เลยนะ ฉันมีตัวเลือกให้เธอ 2 ตัวเลือก
ใช่ หรือ ใช่

เลือกมาสิ ใช่ หรือ ใช่
เลือกได้ข้อเดียวนะ ใช่ หรือ ใช่

ฉันเห็นแก่ตัวแบบนี้ตลอดเลยเหรอ
ฉันเคยอยากได้อะไรมากขนาดนี้ไหมเนี่ย
ทุกคนประหลาดใจที่ฉันมองข้ามคำวิจารณ์ได้ขนาดนี้
บอกฉันสิ ตอบว่า ใช่

สถานการณ์มันรุนแรงกว่าที่คิด
แผนของฉันช่างสมบูรณ์แบบ ฉันพอใจนะ
ฉันไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะพูดยังไง
เธอแค่ตอบฉันว่า ใช่ ก็พอ

ฉันใช้ใจตัดสินแล้ว ใช่
ตอนนี้แหละคือเวลาที่จะฟังคำตอบ
ถ้ามันยากเกินไป ฉันจะให้ตัวเลือกนะ
แค่เลือกคำตอบมา

ไม่ต้องคิดมาก ฉันจะช่วยเธอเอง
ถ้าเธอไม่รู้ว่าต้องเลือกข้อไหน
ฉันมีตัวช่วยให้นะ
เลือกมาข้อนึง ใช่ หรือ ใช่
ฉันอ่านใจเธอไม่ได้ ก็เลยหาตัวช่วยมาให้
แค่เลือกมาข้อนึง เร็วๆ สิ ใช่ หรือ ใช่

ฉันไม่อยากได้ยินคำว่า ไม่
ฉันเป็นคนเดียว หรือเธอก็เป็นแบบนี้ด้วย
ฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะ
แต่ก็ขอปฏิเสธคำปฏิเสธของเธอ
มีแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับหัวใจของเธอ
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเธอ
แค่เลือกมาข้อนึง ใช่ หรือ ใช่

เธอหมายความว่างั้นหรอ
ฉันไม่เดาหรอก
จริงใช่ไหม
ฉันไม่ถามหรอก
ไม่ต้องทำให้สับสน
แค่ตอบตรงๆ ชัดๆ ก็พอ

ไม่มีคำว่า ไม่
ฉันอยากลบมันไปตอนนี้เลย
ไม่ต้องทำให้มันยุ่งยาก
คำตอบคือใช่ ใช่

สายตาของเธอแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัว
และมันก็มาเจอกับความสงสัยในตัวเธอ ที่ฉันมี
ไฟกำลังลุกโชนขึ้น
ใจของฉันกำลังติดไฟ

ง่ายๆเลยนะ
ไม่ว่าเธอจะเลือกข้อไหน
คำตอบก็ยังเป็นฉัน
แม้จะดูประหลาดใจ
แม้จะดูเหมือนโดนบังคับ
แต่ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง

ไม่ต้องคิดมาก ฉันจะช่วยเธอเอง
ถ้าเธอไม่รู้ว่าต้องเลือกข้อไหน
ฉันมีตัวช่วยให้นะ
เลือกมาข้อนึง ใช่ หรือ ใช่
ฉันอ่านใจเธอไม่ได้ ก็เลยหาตัวช่วยมาให้
แค่เลือกมาข้อนึง เร็วๆ สิ ใช่ หรือ ใช่

ฉันไม่อยากได้ยินคำว่า ไม่
ฉันเป็นคนเดียว หรือเธอก็เป็นแบบนี้ด้วย
ฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะ
แต่ก็ขอปฏิเสธคำปฏิเสธของเธอ
มีแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับหัวใจของเธอ
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเธอ

หรือว่าไม่
ไม่นะ ไม่นะ
หรือว่าใช่
ไม่นะ ไม่นะ
เปิดใจให้ฉันเห็นชัดกว่านี้ได้ไหม
ฟังสิ ได้ยินอะไรไหม

ง่ายจะตาย แค่บอกว่า ใช่
แค่เลือกมาข้อนึง ใช่ หรือ ใช่
แค่เลือกมาข้อนึง เร็วๆ สิ ใช่ หรือ ใช่
ฉันเพิ่มตัวเลือกให้อีกข้อนึงนะ ใช่ หรือ ใช่ หรือ ใช่
เลือกเลย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับหัวใจของเธอ

ไม่ต้องคิดมาก ฉันจะช่วยเธอเอง
ถ้าเธอไม่รู้ว่าต้องเลือกข้อไหน
ฉันมีตัวช่วยให้นะ
เลือกมาข้อนึง ใช่ หรือ ใช่
ฉันอ่านใจเธอไม่ได้ ก็เลยหาตัวช่วยมาให้
แค่เลือกมาข้อนึง เร็วๆ สิ ใช่ หรือ ใช่

ฉันไม่อยากได้ยินคำว่า ไม่
ฉันเป็นคนเดียว หรือเธอก็เป็นแบบนี้ด้วย
ฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะ
แต่ก็ขอปฏิเสธคำปฏิเสธของเธอ
มีแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับหัวใจของเธอ
ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเธอ

แค่เลือกมาข้อนึง เร็วๆ สิ ใช่ หรือ ใช่

เนื้อเพลงเกาหลี Yes Or Yes – TWICE

Hey boy
Look I’m gonna make
this simple for you
you got two choices
YES or YES

Ah 둘 중에 하나만 골라
YES or YES
Ah ah 하나만 선택해 어서
YES or YES
내가 이렇게도 이기적이었던가
뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나
다 놀라 내 뻔뻔함에

Come on and tell me yes
생각보다 과감해진 나의 시나리오
이 정도 Plan이면 완벽해 만족해
I don’t care 누가 뭐래도
You better tell me yes

내 맘은 정했어 YES
그럼 이제 네 대답을 들을 차례
힘들면 보기를 줄게 넌 고르기만 해
고민할 필요도 없게 해줄게

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
둘 중에 하나만 골라 YES or YES
네 마음을 몰라 준비해봤어
하나만 선택해 어서 YES or YES

싫어는 싫어 나 아니면 우리
선택을 존중해 거절은 거절해
선택지는 하나 자 선택은 네 맘
It’s all up to you
둘 중에 하나만 골라 YES or YES

진심일까 Do not guess
진심이니 Do not ask
애매한 좌우 말고 확실히 위아래로
There’s no letters N & O
지워버릴래 오늘부로
복잡하게 고민할 필요
없어 정답은 YES YES YO

없던 이기심도 자극하는
너의 눈과
널 향한 호기심이 만나서
타올라 타오른다
My heart burn burn burn

조금 쉽게 말하자면
넌 뭘 골라도 날 만나게 될 거야
뭐 좀 황당하긴 해도
억지라고 해도
절대 후회하지 않게 해줄게

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
둘 중에 하나만 골라 YES or YES
네 마음을 몰라 준비해봤어
하나만 선택해 어서 YES or YES

싫어는 싫어 나 아니면 우리
선택을 존중해 거절은 거절해
선택지는 하나 자 선택은 네 맘
Now it’s all up to you

Maybe not
No No
Maybe yes
No No
좀 더 선명하게 네 맘을 내게 보여봐
귀 기울여봐
무슨 소리가 들리지 않니
It’s Simple Y E S Hey

둘 중에 하나만 골라 YES or YES
하나만 선택해 어서 YES or YES
하나 더 보태서 YES or YES or YES
골라봐 자 선택은 네 맘

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
둘 중에 하나만 골라 YES or YES
네 마음을 몰라 준비해봤어
하나만 선택해 어서 YES or YES

싫어는 싫어 나 아니면 우리
선택을 존중해 거절은 거절해
선택지는 하나 자 선택은 네 맘
It’s all up to you

하나만 선택해 어서 YES or YES

เนื้อเพลง Yes Or Yes – TWICE
แปลเพลง Yes Or Yes – TWICE
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment