musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง Angel Or Devil – TXT

เนื้อเพลง Angel Or Devil – TXT

มัล เฮ จวอ what should I choose
ชอน ซา วา อัง มา ทุล ชุง
เน มอ ริท ซก กี ทา ทุม
คือ นยัง เน กา เน กา ซิม พัน นึล พวา จวอ

(Woo babe)
นี มัม ซก เก มัม ซก เก ทัท โก ซิบ พอ
(Woo babe)
นี มัม ซก เก ซอ ยัก คน ซิก คา โก ซิบ พอ

คือ มัน ชิบ พอ ชี วอ โค มิน คัท ทึน คอ
ยอน เน รัน คอน มา ชี พก กวอน คัท ทึน คอ
ชัล ดเว โก พึน มัม อิท ดา มยอน อู ซอน คึล กอ
คือ นยัง ซัง นัม จา ชอ รอม มิล รอ พุท ชยอ

เว เน มัม มึล ฮึน ดือ นึน คอน เด
ชท บุล อัน เน ซอ พู รือ นึน โค เฮ
ซา ราง ฮัน ดา มยอน ชี อก โบ ดา ทอ ตือ กอบ เก
ชอน ซา คัท ทึน มัล no way

นา คือ ชอน ซัน เด อู ซอน มอน จอ slow down
ทา โน ชี มยอน ออ ตอก เค ยอง ยอง
นอ ยอ ยา มัน เน
You’re the one love
ซอ โน อึน ซน พยอน จี เต็ม เม ซน นี ทอล ดอล

กึท ทอม นึน ซา อุม devil angel
พัน บก ทเว นึน ทับ ออม นึน อี แฮง จิน
Tell me how can I make it stop
แพง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล

ชอน กุก โบ ดา โด fine
ชี อก โบ ดา ตือ กอ อุน fire
Can you tell me your mind
นอ เอ เก คา นึน คิล รึล อัล รยอ

ซัม แพค มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ
ซัม ชอน มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ

มัล เฮ จวอ what should I choose
ชอน ซา วา อัง มา ทุล ชุง
เน มอ ริท ซก กี ทา ทุม
คือ นยัง เน กา เน กา ซิม พัน นึล พวา จวอ

(Woo babe)
นี มัม ซก เก มัม ซก เก ทัท โก ซิบ พอ
(Woo babe)
มัล เฮ จวอ what should I choose

ยา ยา มวอ เฮ อิม มา ชอน ฮวา คอล รอ ปัล รี
ยา ยา plz do stop โช กึม ทอ ชอน ชอน ฮี

ซี กึล ซี กึล ฮัน ทู มก โซ รี
โต พิง กึล บิง กึล มเว บี อู ซือ เอ โค มิน

คือ มัน ชิบ พอ ชี วอ โค มิน คัท ทึน คอ
โช กึม มู รี เฮ ซอ รา โด โฮ ชิง อึน ‘นอ ‘
Lemme try ฮัน กุก ทือ รา มา คัท ทึน คอ
คง บู เฮ , trendy ฮัน ยอน เน มุน บอบ

คือ เก พยอล โร รา มยอน นี รอน คอน นอ เต
โน เร บัง เอ ซอ เน แม รยอก ออ พิล
ตอล รอ จี กี ซิล รอ นอ วา
can I be your pet
อี ชิบ ซา ซี กัน นึล คเย ซก เน ยอบ เพ

โต ชอน ซา กา มัล เร มอน จอ slow down
ทา โน ชี มยอน ออ ตอก เค ยอง ยอง
นู นา ดง เซง บู ทอ ชอม จอม
โย จึม ซา กวี กี ชอน เนน โม ดู ซัม กวี ออ

กึท ทอม นึน ซา อุม devil angel
พัน บก ทเว นึน ทับ ออม นึน อี แฮง จิน
Tell me how can I make it stop
แพง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล แบง กึล

ชอน กุก โบ ดา โด fine
ชี อก โบ ดา ตือ กอ อุน fire
Can you tell me your mind
นอ เอ เก คา นึน คิล รึล อัล รยอ

ซัม แพค มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ
ซัม ชอน มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ

อี เจน นอ เอ ทับ พี พิล โย เฮ

Black or white, pick a color
ปุล กวา ชอน ซา ริง ชุง มวอล โร
นี กา วอน ฮา มยอน พา โร pull up
เท รยอง ฮา จโย เท รยอง ฮา จโย อัม โย ชอน ฮา

Black or white, pick a color
คง บู โบ ดา ทอ ออ รยอ วอ
อี เจ คือ มัน show me your love
เท รยอง ฮา จโย เท รยอง ฮา จโย อัม โย ชอน ฮา

ชอน กุก โบ ดา โด fine
ชี อก โบ ดา ตือ กอ อุน fire
Can you tell me your mind
นอ เอ เก คา นึน คิล รึล อัล รยอ

ซัม แพค มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ
ซัม ชอน มัน คึม love ya
นี มัม มึล ฮยัง เฮ ชี กึม ทัล รยอ

มัล เฮ จวอ what should I choose
ชอน ซา วา อัง มา ทุล ชุง
เน มอ ริท ซก กี ทา ทุม
คือ นยัง เน กา เน กา ซิม พัน นึล พวา จวอ

(Woo babe)
นี มัม ซก เก มัม ซก เก ทัท โก ซิบ พอ
(Woo babe)
มัล เฮ จวอ what should I choose

เนื้อเพลงเกาหลี Angel Or Devil – TXT

말해줘 what should I choose
천사와 악마 둘 중
내 머릿속 이 다툼
그냥 네가 네가 심판을 봐줘

(Woo babe)
네 맘속에 맘속에 닿고 싶어
(Woo babe)
네 맘속에서 약혼식 하고 싶어

그만 집어치워 고민 같은 거
연애란 건 마치 복권 같은 거
잘되고픈 맘 있다면 우선 긁어
그냥 상남자처럼 밀어 붙여

왜 내 맘을 흔드는 건데?
촛불 안에서 부르는 고해
사랑한다면 지옥보다 더 뜨겁게
천사 같은 말? no way

나 그 천산데 우선 먼저 slow down
다 놓치면 어떡해, 영영
"너여야만 해",
"You’re the one love"
써놓은 손편지 땜에 손이 덜덜

끝없는 싸움 devil angel
반복 되는 답 없는 이 행진
Tell me how can I make it stop
뱅글뱅글뱅글뱅글뱅글뱅글

천국보다도 fine
지옥보다 뜨거운 fire
Can you tell me your mind
너에게 가는 길을 알려

300만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려
3000만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려

말해줘 what should I choose
천사와 악마 둘 중
내 머릿속 이 다툼
그냥 네가 네가 심판을 봐줘

(Woo babe)
네 맘속에 맘속에 닿고 싶어
(Woo babe)
말해줘 what should I choose

야 야 뭐해 임마 전화 걸어 빨리
야 야 plz do stop 조금 더 천천히

시끌시끌한 두 목소리
또 빙글빙글 뫼비우스의 고민

그만 집어치워 고민 같은 거
조금 무리해서라도 호칭은 ‘너’
Lemme try 한국 드라마 같은 거
공부해, trendy한 연애문법

그게 별로라면 이런 건 어때?
노래방에서 내 매력 어필
"떨어지기 싫어 너와
can I be your pet
24시간을 계속 네 옆에"

또 천사가 말해 먼저 slow down
다 놓치면 어떡해, 영영
누나동생부터 점점,
요즘 사귀기 전엔 모두 삼귀어

끝없는 싸움 devil angel
반복 되는 답 없는 이 행진
Tell me how can I make it stop
뱅글뱅글뱅글뱅글뱅글뱅글

천국보다도 fine
지옥보다 뜨거운 fire
Can you tell me your mind
너에게 가는 길을 알려

300만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려
3000만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려

이젠 너의 답이 필요해

Black or white, pick a color
뿔과 천사링 중 뭘로?
네가 원하면 바로 pull up
대령하죠 대령하죠 암요 전하

Black or white, pick a color
공부보다 더 어려워
이제 그만 show me your love
대령하죠 대령하죠 암요 전하

천국보다도 fine
지옥보다 뜨거운 fire
Can you tell me your mind
너에게 가는 길을 알려

300만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려
3000만큼 love ya
네 맘을 향해 지금 달려

말해줘 what should I choose
천사와 악마 둘 중
내 머릿속 이 다툼
그냥 네가 네가 심판을 봐줘

(Woo babe)
네 맘속에 맘속에 닿고 싶어
(Woo babe)
말해줘 what should I choose

เนื้อเพลง Angel Or Devil – TXT
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า