musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Humph! – Pentagon

เนื้อเพลง/แปลเพลง Humph! – Pentagon

เนื้อเพลง Humph! – Pentagon

คา วี บา วี โบ
มี นี มา นี โม
ชัม กัน Time พัน ชิก กี ยา
โต ซก กึล ปยอน แนท ซอ
นอ นึท เก เนท ซอ
ทา ซี แฮ ยา เกท ซอ
เว อิน จอง อัน เน
โต นุน คอ จิน โค ยัง อี
พโย จอง ยา

โอ นึล รึน อัน พวา จวอ
นอ มู ชัม มา วัท ซอ
นา โด ฮัล มัล รึน เน ยา จี
อัน คือ เร คือ เร
แมน นัล นา มัน ปี ชยอ
นอ มู แฮ อัน คือ เร
ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ นึน ชอบ กึน กึม จี ยา

อา มู รี ซอ รอบ เก มัล เร โด
คเย ซก มู พโย จอง
นอ นึน นุน รา นา กุม จอก
กัน นึน นอล รึม โย จอง
นา ฮวา รึล เน ออ นอล
นก กยอ ยา เกท ซอ นอล
ซอน นึล นอม จี มา
นัน นา จิก กอ ริน นา อี
คอ กี กา จี Stop

ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮา กี ชอน กา จี
ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮา กี ชอน กา จี

ทัน ดัน นี ฮวา กา นัท ซอ ปา จิก
นอ กา ซา กวา แฮ จุล เต กา จี
นอ นึน ชอบ กึน กึม จี ยา
ชอบ กึน กึม จี ยา

Oh นอ ชี กึม ซอน นึล รอม มอท ซอ
อา ชม ชี คิล คอ นึน ชี คยอ จวอ
นา โท รา จิน คอ ยา
แพก พอ นัน นี จุง จอก ทา เซ โพ
นอล โพ มยอน ทา ซี แฮง บก SOS yo

ทือ รา คยุล รา ซง กด นี
เก จิน ยู รี โช ซิม
นัล คา โร อุน นา เอ
คี บุน นึน โม รือ เกท ซอ
พัล เท เอ พุล กา ซา เอ
นอ รึล นอ มู โช วา ฮา จี มัน
ทึง อึล มัท เด โก อิท จี นัน
พุน มยอง นู กา มอน จอ
ทา กา วา ชู กิล พา รัล ปุน นยา

อา มู รี ซอ รอบ เก มัล เร โด
คเย ซก มู พโย จอง
นอ นึน นุน รา นา กุม จอก
กัน นึน นอล รึม โย จอง
นา ฮวา รึล เน ออ นอล
นก กยอ ยา เกท ซอ นอล
ซอน นึล นอม จี มา
นัน นา จิก กอ ริน นา อี
คอ กี กา จี

ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮา กี ชอน กา จี
ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮา กี ชอน กา จี

มี อัน ฮา ดัน มัล รึน พยอล ตา กี
มน นี กี นึน ชอก นอม มอ กัล กา
ซน กัก จี กิล กา มัล กา
นุน ตัก คัม โก ทา ซี ฮัน บอน
ชอล เด อัน ทเว No

ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮัล เต กา จี
ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
อี เจน ชอบ กึน กึม จี ยา
นอ กา ซา กวา ฮา กี ชอน กา จี

ทัน ดัน นี ฮวา กา นัท ซอ ปา จิก
นอ กา ซา กวา แฮ จุล เต กา จี
นอ นึน ชอบ กึน กึม จี ยา
ชอบ กึน กึม จี ยา

แปลเพลง Humph! – Pentagon

เป่ายิ้งฉุบ
มินิ มานิ โมะ
เดี๋ยวนะ นั่นมันผิดกฎแล้ว
เธอเกือบชนะฉันแล้ว
เธอออกช้าอะ
เอาใหม่ดีกว่า
ทำไมเธอไม่ยอมรับหละ
ดูสิ เธอทำตาแบ๊วอย่างกะแมวเลย

วันนี้ฉันไม่ยอมหรอก
แม้ฉันจะทำพลาดบ่อยครั้งก็ตาม
ฉันต้องได้พูดในสิ่งที่จะพูด ใช่ปะ
ฉันคือคนๆ เดียวที่เป็นบ้าอยู่ทุกวัน
มันมากไปนะ ใช่ปะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ

ไม่ว่าฉันจะพูดให้ดูเศร้ายังไง
เธอก็ยังคงทำหน้านิ่งอยู่
เธอเย็นชาเหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็ง
เธอไม่แม้แต่กระพริบตา
ฉันคงต้องใช้ความโกรธของฉันละลายเธอแล้ว
อย่านะ ฉันยังเด็กอยู่นะ
หยุดตรงนั้นเลย

ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ
ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ

ฉันโกรธจริงๆ นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ

ตอนนี้เธอล้ำเส้นแล้วนะ
ขอเถอะ ทำตามที่สัญญาเถอะ
ฉันโกรธ 100% เลยแหละ
แต่ฉันมีหลายบุคลิก
ตอนที่ฉันพบเธอ ฉันก็กลับมามีความสขอีกครั้ง
ช่วยด้วย

เขี้ยวแดรกคูลา เศษแก้ว ระวังนะ
ไม่มีใครล่วงรู้อารมณ์โกรธอันรุนแรงของฉันได้
มันเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นที่ 8
ฉันชอบเธอมากเลยนะ
แต่ฉันจะหันหลังให้เธอ
ก็เพราะฉันอยากให้เธอเข้ามาหาฉันก่อน

ไม่ว่าฉันจะพูดให้ดูเศร้ายังไง
เธอก็ยังคงทำหน้านิ่งอยู่
เธอเย็นชาเหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็ง
เธอไม่แม้แต่กระพริบตา
ฉันคงต้องใช้ความโกรธของฉันละลายเธอแล้ว
อย่านะ ฉันยังเด็กอยู่นะ
หยุดตรงนั้นเลย

ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ
ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ

การพูดว่าขอโทษคงเหมือนกับการดึงดาวลงมา
ฉันควรเดินไปหาเธอและจับมือเธอไว้ไหมนะ?
ไม่! ฉันจะปิดตาแล้ว 
ไม่มีทาง! ไม่!

ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ
ในตอนนี้
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ

ฉันโกรธจริงๆ นะ
จนกว่าเธอจะขอโทษ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ
เธอเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ

เนื้อเพลงเกาหลี Humph! – Pentagon

가위바위보
미니마니모
잠깐 Time 반칙이야
또 속을 뻔했어
너 늦게 냈어
다시 해야겠어
왜 인정 안 해
또 눈 커진 고양이
표정이야

오늘은 안 봐줘
너무 참아왔어
나도 할 말은 해야지
안 그래 그래
맨날 나만 삐쳐
너무해 안 그래
접근금지야
너는 접근금지야

아무리 서럽게 말해도
계속 무표정
너는 눈 하나 꿈쩍
않는 얼음 요정
나 火를 내어 널
녹여야겠어 널
선을 넘지마
난 아직 어린아이
거기까지 Stop

접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과하기 전까지
접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과하기 전까지

단단히 화가 났어 빠직
너가 사과해줄 때까지
너는 접근금지야
접근금지야

Oh 너 지금 선을 넘었어
아 좀 지킬 거는 지켜줘
나 토라진 거야
백퍼 난 이중적 다세포
널 보면 다시 행복 SOS yo

드라큘라 송곳니
깨진 유리 조심
날카로운 나의
기분은 모르겠어
8대의 불가사의
너를 너무 좋아하지만
등을 맞대고 있지 난
분명 누가 먼저
다가와 주길 바랄 뿐이야

아무리 서럽게 말해도
계속 무표정
너는 눈 하나 꿈쩍
않는 얼음 요정
나 火를 내어 널
녹여야겠어 널
선을 넘지마
난 아직 어린아이
거기까지

접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과하기 전까지
접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과하기 전까지

미안하단 말은 별 따기
못 이기는 척 넘어갈까
손깍지 낄까 말까
눈 딱 감고 다시 한번
절대 안 돼 No

접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과할 때까지
접근금지야
이젠 접근금지야
이젠 접근금지야
너가 사과하기 전까지

단단히 화가 났어 빠직
너가 사과해줄 때까지
너는 접근금지야
접근금지야

เนื้อเพลง Humph! – Pentagon
แปลเพลง Humph! – Pentagon
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment