musicnook เพลงจีน

เนื้อเพลง/แปลเพลง I Only Care about You (我只在乎你) – Teresa Teng

เนื้อเพลง/แปลเพลง I Only Care about You (我只在乎你) – Teresa Teng

เนื้อเพลง/แปลเพลง 我只在乎你 (wǒ zhī zài hū nǐ) – Teresa Teng

如果没有遇见你我将会是在哪里
rú guǒ méi yǒu yù jiàn nǐ wǒ jiāng huì shì zài nǎ lǐ
หากฉันไม่ได้พบเธอ ฉันจะอยู่ที่ไหน

日子过得怎么样人生是否要珍惜
rì zǐ guò dé zěn me yàng rén shēng shì fǒu yào zhēn xī
วันเวลาจะผ่านไปเช่นไร ชีวิตจะมีคุณค่าไหม

也许认识某一人过着平凡的日子
yě xǔ rèn shí mǒu yī rén guò zhe píng fán de rì zǐ
อาจจะรู้จักคนคนหนึ่ง และมีชีวิตที่ธรรมดา

不知道会不会也有爱情甜如蜜
bú zhī dào huì bú huì yě yǒu ài qíng tián rú mì
ไม่รู้ว่าจะได้ มีความรักที่หวานเช่นน้ำผึ้งหรือไม่

 

[Hook]
任时光匆匆流去我只在乎你
rèn shí guāng cōng cōng liú qù wǒ zhī zài hū nǐ
ทุกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ฉันแคร์เธอคนเดียว

心甘情愿感染你的气息
xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn nǐ de qì xī
ฉันเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอ

人生几何能够得到知己
rén shēng jǐ hé néng gòu dé dào zhī jǐ
จะมีสักกี่คนที่จะได้เจอคนรู้ใจ

失去生命的力量也不可惜
shī qù shēng mìng de lì liàng yě bú kě xī
ถึงสูญเสียพลังชีวิตก็ไม่เสียดาย

所以我求求你别让我离开你
suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ lí kāi nǐ
ดังนั้นฉันขอร้องเธอ อย่าให้ฉันไปจากเธอ

除了你我不能感到一丝丝情意
chú le nǐ wǒ bú néng gǎn dào yī sī sī qíng yì
ถ้าไม่มีเธอแล้วฉันไม่รู้สึกถึง ความรักและความห่วงใยแม้แต่น้อย

 

如果有那么一天你说即将要离去
rú guǒ yǒu nà me yī tiān nǐ shuō jí jiāng yào lí qù
หากมีวันนั้นที่เธอบอกว่าจะจากไป

我会迷失我自己走入无边人海里
wǒ huì mí shī wǒ zì jǐ zǒu rù wú biān rén hǎi lǐ
ตัวฉันคงหลงทางไปในทะเลมนุษย์ที่ไร้ขอบเขต

不要什么诺言只要天天在一起
bú yào shí me nuò yán zhī yào tiān tiān zài yī qǐ
ไม่ต้องมีคำสัญญาใดใดจากคุณขอแค่เราอยู่ด้วยกันทุกวัน

我不能只依靠片片回忆活下去
wǒ bú néng zhī yī kào piàn piàn huí yì huó xià qù
ฉันไม่อาจดำเนินชีวิตโดยอาศัยแค่ฉากของความทรงจำเพียงอย่างเดียว

 

[Hook]
任时光匆匆流去我只在乎你
rèn shí guāng cōng cōng liú qù wǒ zhī zài hū nǐ
ทุกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ฉันแคร์เธอคนเดียว

心甘情愿感染你的气息
xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn nǐ de qì xī
ฉันเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอ

人生几何能够得到知己
rén shēng jǐ hé néng gòu dé dào zhī jǐ
จะมีสักกี่คนที่จะได้เจอคนรู้ใจ

失去生命的力量也不可惜
shī qù shēng mìng de lì liàng yě bú kě xī
ถึงสูญเสียพลังชีวิตก็ไม่เสียดาย

所以我求求你 别让我离开你
suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ lí kāi nǐ
ดังนั้นฉันขอร้องเธอ อย่าให้ฉันไปจากเธอ

除了你我不能感到一丝丝情意
chú le nǐ wǒ bú néng gǎn dào yī sī sī qíng yì
ถ้าไม่มีเธอแล้วฉันไม่รู้สึกถึง ความรักและความห่วงใยแม้แต่น้อย

 

[Hook]
任时光匆匆流去我只在乎你
rèn shí guāng cōng cōng liú qù wǒ zhī zài hū nǐ
ทุกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ฉันแคร์เธอคนเดียว

心甘情愿感染你的气息
xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn nǐ de qì xī
ฉันเต็มใจที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอ

人生几何能够得到知己
rén shēng jǐ hé néng gòu dé dào zhī jǐ
จะมีสักกี่คนที่จะได้เจอคนรู้ใจ

失去生命的力量也不可惜
shī qù shēng mìng de lì liàng yě bú kě xī
ถึงสูญเสียพลังชีวิตก็ไม่เสียดาย

所以我求求你 别让我离开你
suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ bié ràng wǒ lí kāi nǐ
ดังนั้นฉันขอร้องเธอ อย่าให้ฉันไปจากเธอ

除了你我不能感到一丝丝情意
chú le nǐ wǒ bú néng gǎn dào yī sī sī qíng yì
ถ้าไม่มีเธอแล้วฉันไม่รู้สึกถึง ความรักและความห่วงใยแม้แต่น้อย

เนื้อเพลง I Only Care about You (我只在乎你) – Teresa Teng
แปลเพลง I Only Care about You (wǒ zhī zài hū nǐ) – Teresa Teng
เนื้อเพลงจีน แปลเพลงจีน

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment