musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki

เนื้อเพลง/แปลเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki

เนื้อเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki

เว โร อุม มี คา ดึก คี
พี ออ อิท นึน นี garden
คา ซี ทู ซอง อี
อี โม เร ซอง เอ นัน นัล แม ออบ ซอ

นอ เอ อี รึม มึน มวอน จี
คัล คด ซี อิท กิน นัน จี
Oh could you tell me?
อี ชอง วอน เน ซุม มอ ดึน นอล พวาท ซอ

And I know
นอ เอ อน กิน โม ดู ทา ชิน จา รัน คอล
พู รึน กท ชึล ก๊อก นึน ซน
ชับ โก ซิบ จี มัน

เน อุน มยอง อิน คอล
Don’t smile on me
Light on me
นอ เอ เก ทา กา ซอล ซู ออบ ซือ นี กา
เน เกน พุล รอ จุล รี รึม มี ออบ ซอ

You know that I can’t
Show you ME
Give you ME
โช รา ฮัน โม ซึบ โพ ยอ จุล ซุน นอบ ซอ
โต คา มยอน นึล ซือ โก นอล มัน นา รอ คา
But I still want you

เว โร อุม เม ชอง วอน เน พิน
นอ รึล ทัล มึน กท
ชู โก ซิบ พอท จี
พา โบ คัท ทึน คา มยอน นึล พอท โก ซอ

But I know
ยอง วอน นี คือ รอล ซู นึน ออม นึน คอล
ซุม มอ ยา มัน ฮา นึน คอล
ชู ฮัน นา นี กา

นัน ทู รยอ อุน คอล
โช รา แฮ
I’m so afraid
คยอล กุก เกน นอ โด นัล โต ตอ นา บอ ริล กา
โต คา มยอน นึล ซือ โก นอล มัน นา รอ คา

ฮัล ซู อิท นึน คอน
ชอง วอน เน
อี เซ ซัง เอ
เย ปึน นอ รึล ทัม มึน กท ชึล พี อุน ทา อึม
นี กา อา นึน นา โร ซุม ซวี นึน คอท
But I still want you
I still want you

ออ จอ มยอน คือ เต
โช กึม มัน
อี มัน คึม มัน
ยง กิล เน ซอ นอ เอ อับ เพ ซอท ดอ รา มยอน
ชี กึม โม ดึน คอน ทัล รา จยอท ซึล กา

นัน อุล โก อิท ซอ
ซา รา จิน
มู นอ จิน
ฮล โร นัม กยอ จิน อี โม เร ซอง เอ ซอ
พู ซอ จิน คา มยอน นึล พา รา โบ มยอน ซอ
And I still want you
But I still want you
But I still want you
And I still want you

แปลเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki

สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยความเดียวดายบานสะพรั่ง
ฉันขังตัวเองอยู่ในปราสาททรายที่เต็มไปด้วยหนาม

เธอชื่ออะไร?
แล้วมีจุดหมายที่จะไปไหม?
บอกฉันได้หรือเปล่า?
เพราะฉันเห็นเธอซ่อนตัวอยู่ในสวนแห่งนี้

และฉันรู้
ความร้อนจากเธอ มันคือของจริง
มือของเธอที่เด็ดของไม้สีเขียว
ฉันจะจับมือนั้น แต่ว่า

นี่คือชะตาของฉัน
อย่ายิ้มให้ฉัน
เข้ามาหาฉันสิ
เพราะฉันไปหาเธอไม่ได้
ไม่มีใครให้ฉันเรียกหา

เธอรู้ ว่าฉันทำไม่ได้
แสดงตัวตนให้เธอเห็นไม่ได้
ให้เธอเห็นไม่ได้
ให้เธอเห็นความอ่อนแอของฉันไม่ได้
จึงต้องใส่หน้ากากไว้ตอนไปหาเธอ
แต่ยังไง ก็ยังต้องการเธอนะ

ดอกไม้ที่ดูเหมือนเธอ
ผลิบานอยู่ในสวนแห่งความเดียวดายนี้
ฉันอยากมอบมันให้เธอ
ตอนที่ฉันถอดหน้ากากบ้าๆ นี้ออก

แต่ฉันก็รู้
ว่าฉันทำมันตลอดไปไม่ได้
ต้องซ่อนมันไว้
เพราะฉันน่าเกลียด

ฉันกลัว
ช่างน่าสงสาร
ฉันกลัวเหลือเกิน
ท้ายที่สุด เธอก็จะทิ้งฉันไปใช่ไหม?
เลยต้องใส่หน้ากากไว้ตอนไปหาเธอ

สิ่งที่พอทำได้
คือปลูกดอกไม้สวยๆ ที่เหมือนเธอ
ให้ผลิบานในสวนแห่งนี้ ในโลกใบนี้
และสูดหายใจ ราวกับเป็นคนที่เธอรู้จัก
แต่ยังไง ก็ยังต้องการเธอนะ
ต้องการเธอนะ

ตอนนั้น
ถ้าฉันกล้ากว่านี้อีกนิดและไปยืนต่อหน้าเธอ
ตอนนี้ ทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหม?

ฉันกำลังร้องไห้
ในปราสาททรายที่กำลังจะพังทลายลง
ตอนที่ฉันมองหน้ากากนี้ที่แตก
และฉันยังคงต้องการเธอ
แต่ฉันก็ยังต้องการเธอ
ยังต้องการเธอ
และฉันยังคงต้องการเธอ

เนื้อเพลงเกาหลี The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki

외로움이 가득히
피어있는 이 garden
가시투성이
이 모래성에 난 날 매었어

너의 이름은 뭔지
갈 곳이 있긴 한지
Oh could you tell me?
이 정원에 숨어든 널 봤어

And I know
너의 온긴 모두 다 진짜란 걸
푸른 꽃을 꺾는 손
잡고 싶지만

내 운명인 걸
Don’t smile on me
Light on me
너에게 다가설 수 없으니까
내겐 불러줄 이름이 없어

You know that I can’t
Show you ME
Give you ME
초라한 모습 보여줄 순 없어
또 가면을 쓰고 널 만나러 가
But I still want you

외로움의 정원에 핀
너를 닮은 꽃
주고 싶었지
바보 같은 가면을 벗고서

But I know
영원히 그럴 수는 없는 걸
숨어야만 하는 걸
추한 나니까

난 두려운 걸
초라해
I’m so afraid
결국엔 너도 날 또 떠나버릴까
또 가면을 쓰고 널 만나러 가

할 수 있는 건
정원에
이 세상에
예쁜 너를 닮은 꽃을 피운 다음
니가 아는 나로 숨쉬는 것
But I still want you
I still want you

어쩌면 그때
조금만
이만큼만
용길 내서 너의 앞에 섰더라면
지금 모든 건 달라졌을까

난 울고 있어
사라진
무너진
홀로 남겨진 이 모래성에서
부서진 가면을 바라보면서
And I still want you
But I still want you
But I still want you
And I still want you

เนื้อเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki
แปลเพลง The Truth Untold (전하지 못한 진심) – BTS feat. Steve Aoki
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment