musicnook เพลงจีน

เนื้อเพลง Where I Belong (最想去的地方) – Aaron Yan (炎亚纶)

เนื้อเพลง Where I Belong (最想去的地方) – Aaron Yan (炎亚纶)

爱温暖了零下的渡轮
ài wēnnuǎnle língxià de dùlún

一条围巾连起两个人
yītiáo wéijīn lián qǐ liǎng gèrén

我才明白流浪的路程 是为了与你会合
wǒ cái míngbái liúlàng de lùchéng shì wèile yǔ nǐ huìhé

好让我们 分享彼此的 体温
hǎo ràng wǒmen fēnxiǎng bǐcǐ de tǐwēn

 

白色雪花 落下
báisè xuěhuā luòxià

永恒即将 许下
yǒnghéng jíjiāng xǔ xià

你的明天 是深爱你的我 最想去的地方
nǐ de míngtiān shì shēn ài nǐ de wǒ zuì xiǎng qù dì dìfāng

 

白色雪花 落下
báisè xuěhuā luòxià

像天空到地面那样漫长
xiàng tiānkōng dào dìmiàn nàyàng màncháng

终于你来到身旁
zhōngyú nǐ lái dào shēn páng

我只想 拥抱着你 不放
wǒ zhǐ xiǎng yǒngbàozhe nǐ bù fàng

 

你让冬天一点也不冷
nǐ ràng dōngtiān yīdiǎn yě bù lěng

让我不再只是一个人
ràng wǒ bù zài zhǐshì yīgè rén

握住的不只是你的手 是今生最浪漫的选择
wò zhù de bù zhǐshì nǐ de shǒu shì jīnshēng zuì làngmàn de xuǎnzé

整个世界 只剩下心 跳 声
zhěnggè shìjiè zhǐ shèng xià xīntiào shēng

 

白色雪花 落下
báisè xuěhuā luòxià

永恒即将 许下
yǒnghéng jíjiāng xǔ xià

你的明天 是深爱你的我 最想去的地方
nǐ de míngtiān shì shēn ài nǐ de wǒ zuì xiǎng qù dì dìfāng

 

白色雪花 落下
báisè xuěhuā luòxià

像天空到地面那样漫长
xiàng tiānkōng dào dìmiàn nàyàng màncháng

终于你来到身旁
zhōngyú nǐ lái dào shēn páng

你就是 我灵魂的 渴望
nǐ jiùshì wǒ línghún de kěwàng

 

天堂 原来在你眼眶
tiāntáng yuánlái zài nǐ yǎnkuàng

凝望 映在你的双眼唯一的我
níngwàng yìng zài nǐ de shuāngyǎn wéiyī de wǒ

愿时间可以 停在这一剎那 把你永远留下
yuàn shíjiān kěyǐ tíng zài zhè yīchànà bǎ nǐ yǒngyuǎn liú xià

 

爱像雪花 一样
ài xiàng xuěhuā yīyàng

一样纯白 无瑕
yīyàng chún bái wúxiá

我的明天 会不会也是你 最想去的地方
wǒ de míngtiān huì bù huì yěshì nǐ zuì xiǎng qù dì dìfāng

 

不管季节变化
bùguǎn jìjié biànhuà

从现在到未来那样漫长
cóng xiànzài dào wèilái nàyàng màncháng

我都会陪在你身旁 和你一起
wǒ dūhuì péi zài nǐ shēn páng hé nǐ yīqǐ

前往 叫做 幸福 的地方
qiánwǎng jiàozuò xìngfú dì dìfāng

เนื้อเพลง Where I Belong (最想去的地方) – Aaron Yan (炎亚纶)
เนื้อเพลงจีน แปลเพลงจีน

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Leave a Comment