musicnook เพลงเกาหลี

เนื้อเพลง/แปลเพลง Wonderful Day – JBJ

เนื้อเพลง/แปลเพลง Wonderful Day – JBJ

เนื้อเพลง Wonderful Day – JBJ

Wonderful day
Special day
นอ วา อิท ซือ มยอน นัน ออน เจ นา
ทึก บยอล เร จี นึน คอล

Wonderful day
Beautiful day
เน คยอท เท อิท ซอ โค มา วอ
โม ดึน คอล ทา คา จิน ทึด ซัน
Joyful day

ชอท นัล เอ คิน จัง กัม ชี กึม เม อิก ซุก กัม โด
พยอน ฮา จี อัน อัท ซอ
นอ เอ เท ฮัน ซอล เร อิม Baby

พัน จัก อี นึน นุน อือ โร นัล พัก ฮยอ จวอ
ออ ดี ซอ โด นอล ชัท ชึล ซู อิท เก

ซา ราง ซือ รอ อุน มก โซ รี โร
ซา ราง ฮัน ดา ซก ซัก ยอ จวอ
กุม เอ ซอ โด นอ มัน พา รา บล ซู อิท เก

นือ กิน ชอก ออบ ดอน ตอล ริม
ฮา รู ฮา รู กา เซ รบ จี
ชอล เด มอม ชู จี มัล จา อู รี

Wonderful day
Special day
นอ วา อิท อือ มยอน นัน ออน เจ นา
ทึก บยอล แฮ จี นึน คอล

Wonderful day
Beautiful day
เน คยอท เท อิท ซอ โค มา วอ
โม ดึน คอล ทา คา จิน ทึด ฮัน
Joyful day

ทู ซน กก ชับ โก เซ บยอก คอ นิล ดอน อู รี ทุล
นอ วา เน ซา อี รึล อี กัน จิล ฮา รยอ ดอน มู รี ดึล
Joyful ควาน กเย ซอง โพ นึน 3ชา โร ซอน
นล รา ชา ปา จิล คอล
อู ริน คือ จอ ทา ซี Red Sun

เท เช เน เก มู ซึน ชิท ซึล ฮา นึน คอ ยา
เว นอ รึล โพ มยอน ซุม มี ทอก มัก กี นึน คอ ยา

Wait มี นึน คอ อา นยา ทัง กี นึน คอ ยา
ซอ ดุล รอ อู รี ซี กัน อึน
Waterfall อิน คอ อัล จัน อา
มอ จี อัน นา อู รี คอ รี รึล ทอ คา กับ เก เฮ
นัน ทา โช อา กือ ดอก ยอ
นอ รัน อึม มัก อับ เพ ซอน
Mayday mayday mayday

ซุม นอม ออ กา นี กา นัล ชม ทอ อัน นา จวอ

ซา ราง ซือ รอ อุน มก โซ รี โร
ซา ราง ฮัน ดา ซก ซัก ยอ จวอ
กุม เอ ซอ โด นอ มัน พา รา บล ซู อิท เก

นือ กิน ชอก ออบ ดอน ตอล ริม
ฮา รู ฮา รู กา เซ รบ จี
ชอล เด มอม ชู จี มัล จา อู รี

Wonderful day
Special day
นอ วา อิท ซือ มยอน นัน ออน เจ นา
ทึก บยอล แฮ จี นึน คอล

Wonderful day
Beautiful day
เน คยอท เท อิท ซอ โค มา วอ
โม ดึน คอล ทา คา จิน ทึด ฮัน

โม ดึน คอล ทา คา จิน ทึด เซ คือ รอน นัล อี ยา
Wonderful day and wonder you baby
นอล มุล โก มุล ออ โด คุง กึม มา ดัน มัล อี ยา
ชี อู จา อี เท อี บึล
Watch me nae nae babe

เน เซง กัก เอ ฮา รู เอ โด
มยอท พอน ซิก คัม ซา แฮ โย
นอ โด เน มา อึม กวา คัท ทึล กา คุง กึม แฮ โย

How deep is your love
ชี กึม เน เก มัล แฮ จวอ
นอ โด นา พัก เอ ออบ ดา โก
เน ซุม มี ทา ฮัล เต กา จี
นอ มัน พวา I’ll be your man

Wonderful day day
Beautiful day day
Joyful day day
มวอ ดึน นอ วา ฮัม ก้อ รา มยอน

Joyful day day
Beautiful day day
Wonderful day day
ออน เจ นา

Wonderful day
Special day
นอ วา อิท ซือ มยอน นัน ออน เจ นา
ทึก บยอล แฮ จี นึน คอล

Joyful day

แปลเพลง Wonderful Day – JBJ

วันที่แสนวิเศษ
วันพิเศษ
เมื่อฉันมีเธอ ทุกอย่างก็พิเศษไปหมด

วันที่แสนวิเศษ
วันที่สวยงาม
ขอบคุณนะที่อยู่ข้างกัน
ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
วันแห่งความสุข

ความกังวลในวันแรก
กลายเป็นความคุ้นเคยในวันนี้
แต่ทุกครั้งที่เจอเธอ ใจสั่นก็ยังสั่นไม่เคยเปลี่ยน

ดวงตาของเธอส่องประกายสดใส
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ฉันก็หาเธอเจอ

เธอกระซิบว่า เธอรักฉัน ด้วยน้ำเสียงที่แสนน่ารักนั้น
มันทำให้ฉันเห็นแต่หน้าเธอ แม้ตอนฝัน

ฉันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อน
แต่ละวันรู้สึกเหมือนเป็นวันใหม่
ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะ

วันที่แสนวิเศษ
วันพิเศษ
เมื่อฉันมีเธอ ทุกอย่างก็พิเศษไปหมด

วันที่แสนวิเศษ
วันที่สวยงาม
ขอบคุณนะที่อยู่ข้างกัน
ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
วันแห่งความสุข

เราจับมือกัน เดินใต้แสงแดดยามเช้า
หลายสิ่งพยายามทำให้เราแยกจากกัน
คนอื่นๆ มองมาที่เราและตกใจ
เรายังคงเดินต่อไป
ดวงอาทิตย์สีแดง

เธอทำอะไรกับฉัน?
ทำไมเจอเธอทีไร หายใจไม่ออกทุกทีเลย

เดี๋ยวก่อนนะ ไม่ได้เร่งเร้านะ ตั้งรับรอเธออยู่
เร็วหน่อยนะ เธอก็รู้ เวลาของเราเหมือนน้ำตก
ฉันชอบทุกอย่างเลย และยังพงกหัวตามเพลงของเธออีกด้วย
ช่วยด้วย ช่วยด้วย ช่วยด้วย

กอดฉันให้แน่นขึ้นอีกหน่อยนะ เพราะฉันหายใจไม่ออกแล้ว

เธอกระซิบว่า เธอรักฉัน ด้วยน้ำเสียงที่แสนน่ารักนั้น
มันทำให้ฉันเห็นแต่หน้าเธอ แม้ตอนฝัน

ฉันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อน
แต่ละวันรู้สึกเหมือนเป็นวันใหม่
ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะ

วันที่แสนวิเศษ
วันพิเศษ
เมื่อฉันมีเธอ ทุกอย่างก็พิเศษไปหมด

วันที่แสนวิเศษ
วันที่สวยงาม
ขอบคุณนะที่อยู่ข้างกัน
ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
วันแห่งความสุข

ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
วันที่แสนวิเศษ เธอคนที่แสนพิเศษ
ฉันเอาแต่ถาม แต่ก็ยังคงสงสัยเรื่องเธออยู่
เก็บโต๊ะให้สะอาดดีกว่า
คอยดูฉันดีๆ นะ

วันๆ นึง ฉันคิดถึงเธอและขอบคุณเธอหลายครั้งเลยแหละ
ก็สงสัยนะว่า เธอจะคิดเหมือนฉันหรือเปล่า?

เธอรักฉันมากแค่ไหน?
บอกฉันเลยได้ไหมว่า เธอก็มีแค่ฉันเหมือนกัน
ฉันจะมองแค่เธอคนเดียวจนสิ้นลมหายใจ
ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอ

วันที่แสนวิเศษ
วันพิเศษ
เมื่อฉันมีเธอ ทุกอย่างก็พิเศษไปหมด

วันที่แสนวิเศษ
วันที่สวยงาม
วันแห่งความสุข
ตอนฉันมีเธอ

วันแห่งความสุข
วันที่สวยงาม
วันที่แสนวิเศษ
เสมอ

วันที่แสนวิเศษ
วันพิเศษ
เมื่อฉันมีเธอ ทุกอย่างก็พิเศษไปหมด

วันแห่งความสุข

เนื้อเพลงเกาหลี Wonderful Day – JBJ

Wonderful day
Special day
너와 있으면 난 언제나
특별해지는 걸

Wonderful day
Beautiful day
내 곁에 있어 고마워
모든 걸 다 가진 듯한
Joyful day

첫날의 긴장감 지금의 익숙함도
변하지 않았어
너의 대한 설레임 Baby

반짝 이는 눈으로 날 밝혀줘
어디서도 널 찾을 수 있게

사랑스러운 목소리로
사랑한다 속삭여줘
꿈에서도 너만 바라볼 수 있게

느낀 적 없던 떨림
하루하루가 새롭지
절대 멈추지 말자 우리

Wonderful day
Special day
너와 있으면 난 언제나
특별해지는 걸

Wonderful day
Beautiful day
내 곁에 있어 고마워
모든 걸 다 가진 듯한
Joyful day

두 손 꼭 잡고 새벽 거닐던 우리 둘
너와 내 사이를 이간질하려던 무리들
Joyful 관계성 보는 3자로선
놀라 자빠질 걸
우린 그저 다시 Red Sun

대체 내게 무슨 짓을 하는 거야
왜 너를 보면 숨이 턱 막히는 거야

Wait 미는 거 아냐 당기는 거야
서둘러 우리 시간은
Waterfall인 거 알잖아
머지않아 우리 거리를 더 가깝게 해
난 다 좋아 끄덕여
너란 음악 앞에선
Mayday mayday mayday

숨넘어가니까 날 좀 더 안아줘

사랑스러운 목소리로
사랑한다 속삭여줘
꿈에서도 너만 바라볼 수 있게

느낀 적 없던 떨림
하루하루가 새롭지
절대 멈추지 말자 우리

Wonderful day
Special day
너와 있으면 난 언제나
특별해지는 걸

Wonderful day
Beautiful day
내 곁에 있어 고마워
모든 걸 다 가진 듯한

모든 걸 다 가진 듯해 그런 날이야
Wonderful day and wonder you baby
널 물고 물어도 궁금하단 말이야
치우자 이 테이블
Watch me nae nae babe

네 생각에 하루에도
몇 번씩 감사해요
너도 내 마음과 같을까 궁금해요

How deep is your love
지금 내게 말해줘
너도 나 밖에 없다고
내 숨이 다 할 때까지
너만 봐 I’ll be your man

Wonderful day day
Beautiful day day
Joyful day day
뭐든 너와 함께라면

Joyful day day
Beautiful day day
Wonderful day day
언제나

Wonderful day
Special day
너와 있으면 난 언제나
특별해지는 걸

Joyful day

เนื้อเพลง Wonderful Day – JBJ
แปลเพลง Wonderful Day – JBJ
เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

ขอเพลง แนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่
facebook.com/musicnookco

Credit: pop!gasa

Leave a Comment